Structurele financiering voor Platform Veilig Ondernemen Midden-Nederland

Structurele financiering voor Platform Veilig Ondernemen Midden-Nederland

De komende 4 jaar ontvangt het PVO Midden-Nederland een structurele financiering van 800.000 euro per jaar, beschikbaar gesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Tot en met 2021 hadden de meeste PVO's in Nederland geen meerjarig gegarandeerde middelen. Dat gold ook voor het PVO Midden-Nederland. Hierdoor was het lastig om een duurzame, inhoudelijke lijn en samenwerking met het bedrijfsleven te ontwikkelen. Met de structurele financiering voor de komende vier jaar komt hier dus verandering in.

2022 overgangsjaar
Het jaar 2022 geldt daarmee hoofdzakelijk als overgangsjaar waarin het opstellen van een concreet jaarplan met PVO-activiteiten prioriteit heeft. Dit geldt ook voor bestuurlijke en operationele inbedding van het PVO in de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland. Lena van der Leije is sinds 1 augustus als kwartiermaker PVO MN begonnen om dit in onze regio op te zetten. Inhoudelijk blijft het PVO zich concentreren op activiteiten gericht op cyberweerbaarheid, ondermijning en high-impact-crimes. Dit gebeurt onder andere via voorlichting en training, advies en begeleiding bij keurmerken veilig ondernemen en veilig buitengebied.

Wil je meer weten over het Platform Veilig Ondernemen? Neem dan contact op met Lena van der Leije