Persoongerichte aanpak en privacyreglement

Een persoonsgerichte aanpak (PGA) heeft als doel recidive te voorkomen, daders te resocialiseren en te zorgen voor duurzame positieve verandering in iemands levensloop. De PGA vindt plaats in de Veiligheidshuizen als ook in de Lokale PGA onder regie van gemeenten, samen met alle betrokken ketenpartners. Er wordt in de persoonsgerichte aanpak gekozen voor een maatwerkaanpak met mogelijke combinaties van straf-, civiel, en bestuursrechtelijke instrumenten, preventie, zorg en hulpverlening. Een PGA is passend bij alle soorten van criminaliteit, waarbij gemeenten zelf prioriteit aanbrengen. De Taskforce PGA faciliteert de PGA door ondersteuning bij informatie-uitwisseling en privacy, masterclasses om de kwaliteit van de PGA te verhogen, ontwikkeling van aanvullende methodieken voor de aanpak van criminele families en brusjes, een eenvoudige en eenduidige methode om te meten en monitoren wat de resultaten van PGA zijn.

Contextinformatie van PGA naar ZSM en terug: zie in deze korte video WAAROM en vooral ook HOE wij dat doen in Midden-Nederland! Na het zien van deze video weet jij wat je te doen staat en welke documenten je nodig hebt. Zo niet? Trek aan de bel!

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Video
Aantal pagina’s:
0

Speel video af

Contextinformatie van PGA naar ZSM en terug: zie in dit stroomschema HOE wij dat doen in Midden-Nederland! Vragen hierover? Trek aan de bel!

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Jij bent één van de samenwerkingspartners bij ZSM. Jouw alarmbellen gaan af bij een van de cases die voorbij komt. Zorgelijk, mogelijk nog niet onder de aandacht bij een integrale casustafel. Dus wacht niet, neem 2 minuten voor de aanmelding bij de PGA!

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Format
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Contextinformatie van PGA naar ZSM en terug: gebruik als PGA-expert / procesregisseur ZVH dit format en stem met je contactpersoon van politie af wie deze vult en in de juiste systemen overzet. Vragen hierover? Trek aan de bel!

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Format
Aantal pagina’s:
3
download bestand

Datum:
Auteur:
Documenttype:
Video
Aantal pagina’s:
0

Speel video af

Word-Sjabloon Om PGA-loket.

Datum:
Auteur:
Openbaar Ministerie
Documenttype:
Format
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Strafrechtelijke informatie aan Lokale PGA via PGA-loket van OM. Voor een effectieve persoonsgerichte aanpak van overlast gevende en/of criminele inwoners, is het afstemmen van interventies op gebied van zorg en straf belangrijk, zodat die elkaar niet in de weg zitten. Hiervoor is voor het lokale casusoverleg/interventieteam bepaalde strafrechtelijke kennis van het Openbaar Ministerie (OM) nodig.

Datum:
Auteur:
Openbaar Ministerie
Documenttype:
Brief
Aantal pagina’s:
3
download bestand

De afgelopen twee jaar hebben 16 gemeenten - Almere, Amersfoort, Bunschoten, Dronten, Gooise Meren, Huizen, Lelystad, Leusden, Nieuwegein, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede, Woerden, Zeewolde en Zeist - elkaar samen met hun netwerkpartners geholpen met hun heel complexe cases. De intervisie over de gemeentegrenzen was in veel gevallen een feest van herkenning, leren van elkaar én nieuwe inspiratie.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
71
download bestand

De afgelopen twee jaar hebben 16 gemeenten - Almere, Amersfoort, Bunschoten, Dronten, Gooise Meren, Huizen, Lelystad, Leusden, Nieuwegein, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede, Woerden, Zeewolde en Zeist - elkaar samen met hun netwerkpartners geholpen met hun heel complexe cases. De intervisie over de gemeentegrenzen was in veel gevallen een feest van herkenning, leren van elkaar én nieuwe inspiratie.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Presentatie
Aantal pagina’s:
71
download bestand

Met de PGA-monitor kunnen PGA-experts en procesregisseurs samen met de partners nog betere plannen van aanpak maken en eenvoudig meten hoe een PGA-cliënt zich ontwikkelt op verschillende leefgebieden.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Handboek
Aantal pagina’s:
22
download bestand

In deze animatie wordt kort de PGA-monitor uitgelegd.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
0

Speel video af

Uitleg bij de PGA monitor: stap voor stap door de PGA monitor!

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Presentatie
Aantal pagina’s:
0

Speel video af

In mei 2020 heeft de webinar ‘Introductie en gebruik PGA-monitor’ plaatsgevonden. Myriam Kooij en Lisanne Drost lopen tijdens dit webinar stap voor stap door de monitor heen en vertellen hoe je de monitor en benodigde formulieren het beste kunt gebruiken. Het webinar is met name gericht op pga-experts, procesregisseurs van zorg- en veiligheidshuizen en eventueel beleidsambtenaren OOV en sociaal domein die met de PGA van doen hebben.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Presentatie
Aantal pagina’s:
0

Speel video af

Speciaal voor gemeenten die (nog) geen PGA-systeem hebben, is er een excell scorefomulier ontworpen. Dit is het voorbeeld met fictieve PGA-cliënten. Zie voor verdere uitleg ook de handleiding.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
3
download bestand

Voor de (half) jaarlijkse PGA rapportage is er een sjabloon gemaakt waarin op eenvoudige wijze de resultaten en effecten van de PGA-aanpak in de eigen gemeente kan worden weergegeven.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
9
download bestand

Speciaal voor gemeenten die (nog) geen PGA-systeem hebben, is er een excell scorefomulier ontworpen. Dit is het blanco invulformulier. Zie voor verdere uitleg ook de handleiding.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
0
download bestand

Speciaal voor gemeenten die (nog) geen PGA-systeem hebben, is er een excell scorefomulier ontworpen, hier tref je de bijbehorende handleiding.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Handboek
Aantal pagina’s:
12
download bestand

In dit filmpje wordt een toelichting gegeven voor het invullen van het scoreformulier van de PGA-monitor.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Presentatie
Aantal pagina’s:
0

Speel video af

Dit (Word)document kan door gemeenten worden aangeboden als aanmeldingsformulier voor de Persoonsgerichte Aanpak. Het formulier kan worden aangepast met de gegevens van de gemeente, zoals het logo en de adresgegevens.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
3
download bestand

Utrechts voorbeeld van een AVE voor de lokale PGA en TopX over regie en over op- en afschalen. Doel is voorkómen van een dreigend escalerende situatie en het beperken en beëindigen van een escalerende situatie.

Datum:
Auteur:
Gemeente Utrecht
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Nieuw: Met deze samenwerkingsovereenkomst kunnen gemeente Zeist, politie, woningcorporaties, zorg en scholen de zorgelijke signalen over (kwetsbare) inwoners delen en preventieve maatregelen nemen. Een update volgt in 2022, enkele aspecten uit het convenant worden met politie geactualiseerd i.r.t. de nieuwe wetgeving.

Datum:
Auteur:
Gemeente Zeist
Documenttype:
Praktijkvoorbeeld
Aantal pagina’s:
18
download bestand

Gemeente Lelystad heeft een mooie flyer ontwikkeld. Wanneer een jongere is aangemeld voor de PGA voor jongeren onder de 18 jaar ontvangt hij/zij deze flyer. Hierin wordt helder uiteengezet wat de persoonsgerichte aanpak inhoudt en wat het doel is van de aanpak. Klik hier om de flyer in te zien en doe er je voordeel mee.

Datum:
Auteur:
Gemeente Lelystad
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Een naslagwerk waarin de meest voorkomende strafrechtelijke en strafvorderlijke termen in gemakkelijke taal zijn uitgelegd. Ook vind je informatie over hoe het OM georganiseerd is, het proces van aanhouding tot veroordeling en de afdoeningsmogelijkheden die het OM tot haar beschikking heeft. Kortom, zaken die in de integrale samenwerking veel voorbij komen en/of echt handig zijn om te weten.

Datum:
Auteur:
Openbaar Ministerie
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
26
download bestand

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
6
download bestand

Sturen en verbinden om complexe problematiek in de samenleving aan te pakken: Dit is een must-read handvat voor het leggen van de verbinding tussen zorg & veiligheid voor gemeentebestuurders, waar het gaat om complexe problematiek op snijvlak van sociaal- en veiligheidsdomein. Denk aan jeugd, openbare orde en veiligheid en zorg & preventie. Geeft een overzicht van de concrete instrumenten waarmee bestuurders sturing kunnen geven. Heel bruikbaar!

Datum:
Auteur:
VNG
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
24
download bestand

Het bestuursrecht kent de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur. Dit zijn spelregels die de relatie tussen overheid en burger in goede banen moeten leiden. Helaas ziet het Instituut voor Publieke Waarden nog vaak dat deze beginselen met voeten getreden worden. Daardoor worden mensen minder goed geholpen dan mogelijk is. Gelukkig zijn er genoeg redenen en mogelijkheden om mensen wél goed te helpen. Om maatwerk te leveren. En om de mooie belofte van maatwerk kracht bij zetten formuleert het IPW hier de Algemene Beginselen van Behoorlijk Maatwerk. Vanuit de VNG en het programma Persoonsgerichte Aanpak zeggen we: iedere professional uit het sociaal- en veiligheidsdomein zou deze beginselen uit zijn hoofd moeten kennen en ernaar moeten werken. Dan maak je het verschil!

Datum:
Auteur:
Instituut voor Publieke Waarden
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
4
download bestand

Er is onderzoek gedaan naar het bovenmatig voorkomen van een Licht Verstandelijke Beperking in het justitiedomein. Als dader of als slachtoffer. Deze notitie geeft de feiten heel goed weer. Op p.19-20 leest u de conclusies. Het advies van bureau RVS is dan ook om bij een PGA rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid van LVB. Die vergt een aangepaste benadering van de inwoner en aangepaste interventies.

Datum:
Auteur:
Hendrien Kaal, Lectoraat LVB & Jeugdcriminaliteit
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
26
download bestand