Persoongerichte aanpak en privacyreglement

Een persoonsgerichte aanpak (PGA) heeft als doel recidive te voorkomen, daders te resocialiseren en te zorgen voor duurzame positieve verandering in iemands levensloop. De PGA vindt plaats in de Veiligheidshuizen als ook in de Lokale PGA onder regie van gemeenten, samen met alle betrokken ketenpartners. Er wordt in de persoonsgerichte aanpak gekozen voor een maatwerkaanpak met mogelijke combinaties van straf-, civiel, en bestuursrechtelijke instrumenten, preventie, zorg en hulpverlening. Een PGA is passend bij alle soorten van criminaliteit, waarbij gemeenten zelf prioriteit aanbrengen. De Taskforce PGA faciliteert de PGA door ondersteuning bij informatie-uitwisseling en privacy, masterclasses om de kwaliteit van de PGA te verhogen, ontwikkeling van aanvullende methodieken voor de aanpak van criminele families en brusjes, een eenvoudige en eenduidige methode om te meten en monitoren wat de resultaten van PGA zijn.

Dit (Word)document kan door gemeenten worden aangeboden als aanmeldingsformulier voor de Persoonsgerichte Aanpak. Het formulier kan worden aangepast met de gegevens van de gemeente, zoals het logo en de adresgegevens.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
3
download bestand

Sturen en verbinden om complexe problematiek in de samenleving aan te pakken: Dit is een must-read handvat voor het leggen van de verbinding tussen zorg & veiligheid voor gemeentebestuurders, waar het gaat om complexe problematiek op snijvlak van sociaal- en veiligheidsdomein. Denk aan jeugd, openbare orde en veiligheid en zorg & preventie. Geeft een overzicht van de concrete instrumenten waarmee bestuurders sturing kunnen geven. Heel bruikbaar!

Datum:
Auteur:
VNG
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
24
download bestand

Het bestuursrecht kent de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur. Dit zijn spelregels die de relatie tussen overheid en burger in goede banen moeten leiden. Helaas ziet het Instituut voor Publieke Waarden nog vaak dat deze beginselen met voeten getreden worden. Daardoor worden mensen minder goed geholpen dan mogelijk is. Gelukkig zijn er genoeg redenen en mogelijkheden om mensen wél goed te helpen. Om maatwerk te leveren. En om de mooie belofte van maatwerk kracht bij zetten formuleert het IPW hier de Algemene Beginselen van Behoorlijk Maatwerk. Vanuit de VNG en het programma Persoonsgerichte Aanpak zeggen we: iedere professional uit het sociaal- en veiligheidsdomein zou deze beginselen uit zijn hoofd moeten kennen en ernaar moeten werken. Dan maak je het verschil!

Datum:
Auteur:
Instituut voor Publieke Waarden
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
4
download bestand

Er is onderzoek gedaan naar het bovenmatig voorkomen van een Licht Verstandelijke Beperking in het justitiedomein. Als dader of als slachtoffer. Deze notitie geeft de feiten heel goed weer. Op p.19-20 leest u de conclusies. Het advies van bureau RVS is dan ook om bij een PGA rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid van LVB. Die vergt een aangepaste benadering van de inwoner en aangepaste interventies.

Datum:
Auteur:
Hendrien Kaal, Lectoraat LVB & Jeugdcriminaliteit
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
26
download bestand