Belangrijke oproep aan PGA-experts en procesregisseurs

Belangrijke oproep aan PGA-experts en procesregisseurs

In deze nieuwsbrief meer informatie over het nieuwe reglement problematische jeugdgroepen. Ook doen we een oproep aan PGA-experts en procesregisseurs over de samenwerking tussen PGA en ZSM-partners en kan je je aanmelden voor bijeenkomsten over de PGA rondom voetbalgeweld.

Reglement problematische jeugdgroepen gereed

In het geactualiseerde reglement zijn de laatste inzichten verwerkt over privacy, maar vooral ook over de aanpak van problematische jeugdgroepen. Die jeugdgroepen zijn immers niet meer als vroeger alleen als fysieke groepen te vinden op schoolpleinen of winkelcentra, maar ook online en als meer fluïde, los-vaste groepen. Bureau RVS stuurt de gemeenten in Midden-Nederland het nieuwe reglement in september toe. De burgemeesters zal worden gevraagd het te ondertekenen.

Speciale dank
Het nieuwe reglement -dat gebaseerd is op het reglement van Midden-Nederland- wordt vanaf nu in heel Nederland gebruikt. Hier mogen we als regio trots op zijn! Daarom bij deze een woordje van speciale dank voor de politie, het OM en de gemeenten -en het jongerenwerk daar- Amersfoort, Nieuwegein, Lelystad, Veenendaal, Vijfheerenlanden en Utrecht die hier ook hun bijdrage aan hebben geleverd.

Oproep aan PGA-experts en procesregisseurs ZVH: bijhouden meldingen ZSM

Een geheugenopfrisser: afgelopen juni hebben jullie een bericht ontvangen over de samenwerking tussen de PGA en de afdoening bij ZSM. Voor het geval je dat gemist hebt, bekijk de video of kijk in de lade ‘praktische hulp’ in de apothekerskast. Zo ben je weer helemaal op de hoogte.

Verzoek tot bijhouden van terugmeldingen/aanmeldingen
Om het proces verder te optimaliseren, vragen we je vanaf nu het volgende bij te houden:

  • Het aantal terugmeldingen dat je vanuit ZSM ontvangt m.b.t. aangehouden PGA’ers, inclusief datum. Dit kan eenvoudig via Excel of door in de bestandenpostbus een mapje aan te maken waar je de ontvangen terugmeldingen in sleept. In november/december is het eerste meetmoment. Op dat moment vragen we jullie dan ook om de aantallen en stellen we indien nodig verdiepingsvragen.
  • Het aantal aanmeldingen van ‘buikpijncases’ dat je krijgt vanuit ketenpartners bij ZSM.
    Deze aanmeldingen komen in principe binnen via een formulier in je PGA-mailbox (pga@gemeentenaam.nl). Ze zijn daardoor dus niet te missen.


Bijhouden meldingen belangrijk voor monitoren samenwerking  
Om de samenwerking steeds verder te kunnen verbeteren is het belangrijk dat we monitoren dat we doen wat we zeggen, of de werkwijze ook echt wérkt en of er nog bijsturing nodig is. Politie, OM en gemeenten doen dat, zoveel mogelijk geautomatiseerd, aan de hand van vooraf bepaalde prestatie-indicatoren (KPI’s). Dit lukt echter (nog) niet voor alles. Jouw bijdrage hieraan is dus belangrijk. In november/december volgt de eerste meting. De inspanning valt mee, maar het is wel belangrijk dat IEDEREEN meedoet.


Bijeenkomsten over de Persoonsgerichte aanpak van voetbalgeweld

Op lokaal niveau werken gemeente, de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de Betaald Voetbalorganisatie samen in de preventie en aanpak van ordeverstoringen in het voetbal tijdens en rondom lokale wedstrijden. De persoonsgerichte aanpak (PGA) is als sluitstuk een belangrijk onderdeel van de lokale veiligheidsaanpak. 

Op 12 september, 10 oktober en 7 november 2022 organiseren het CCV, RONT en C3 Group een drietal sessies over de persoonsgerichte aanpak van ordeverstoorders in het voetbal.
Aanmelden kan via de website van het CCV.