Relationeel geweld (oa stalking)

Relationeel geweld heeft grote impact op slachtoffers. Vaak leidt het tot grote en blijvende emotionele, relationele en financiële problemen. Van alle vrouwen en mannen tussen de achttien en zeventig jaar is 45% ooit slachtoffer geweest van relationeel geweld; als kind partner of ouder. Relationeel geweld vraagt om een gezamenlijke aanpak en een actieve opstelling van gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, veiligheidshuizen en hulpverlenende en toezichthoudende organisaties. Daarom werken in de regio Midden-Nederland alle betrokken partijen samen om huiselijk geweld te voorkomen, te stoppen en de gevolgen van het geweld te beperken.

 

Documenten en links

Er zijn 4 extra documenten zichtbaar als je bent ingelogd. Inloggen

Samenvatting bij het uitklapmenu: Concrete oplossingsrichtingen en werkzame elementen die kunnen bijdragen aan directe veiligheid en het stoppen of doorbreken van huiselijk geweld. Gebaseerd op een actueel verkennend onderzoek door o.a. politie.

Datum:

Auteur:

Politie

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

Site over huiselijk geweld en de mogelijkheden dit aan te pakken.

Naar website

Voor de meest actuele jurisprudentie.

Naar website

De toolkit Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is ontwikkeld om organisaties te helpen bij de invoering van de meldcode. En om professionals te helpen bij het werken met de meldcode.

Naar website

Wat kan je doen als je een vermoeden hebt van huiselijk geweld? Lees het op deze website.

Naar website

Hier vind je diverse materialen die je kunt gebruiken om bekendheid te geven aan het onderwerp huiselijk geweld.

Naar website

Nieuws

23 nov. 2022

Flevoland proeftuin Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Maak kennis met de proeftuin in Flevoland over toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, het Centrum seksueel geweld start een landelijke campagne, bijzonder nieuws uit Urk.

Lees artikel