Veilige publieke taak

'Handen af van onze hulpverleners.'

Het is van groot belang dat werknemers met een publieke taak  -zoals ambulancemedewerkers, brandweerlieden en boa’s- en politiek ambtsdragers hun taak veilig en integer kunnen uitvoeren. Fysiek en verbaal geweld zijn daarbij onacceptabel. Het programma Veilige Publieke Taak (VPT) richt zich op het voorkomen, beperken en afhandelen van agressie en geweld tegen werknemers. Politie en OM geven hoge prioriteit aan de opsporing en vervolging van VPT-zaken en proberen de schade zoveel mogelijk op de dader te verhalen. Voor gemeenten is het belangrijk dat zij het onderwerp Veilige publieke taak opnemen in hun integrale veiligheidsbeleid. 

Documenten en links

Er zijn 3 extra documenten zichtbaar als je bent ingelogd. Inloggen

Stroomschema om goed en veilig aangifte te doen.

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Ben jij bij een gemeente, ministerie, provincie of andere overheidsorganisatie verantwoordelijk voor die veilige werkomgeving? Als beleidsmaker, of als uitvoerder van dat beleid? Op deze website lees je hoe je agressie-incidenten voorkomt. En wat je kunt doen tijdens en na een incident.

Naar website