Wet zorg en dwang: Vergoeding IBS voor mensen met een verstandelijke handicap zonder Wlz-indicatie vanuit de zorgverzekeringswet

Wet zorg en dwang: Vergoeding IBS voor mensen met een verstandelijke handicap zonder Wlz-indicatie vanuit de zorgverzekeringswet

Burgemeester Dijksma van Utrecht deed in maart van dit jaar een prangende oproep aan minister Helder van VWS om met een oplossing te komen voor mensen met een verstandelijke handicap die in crisis gedwongen zorg nodig hebben maar nog niet beschikken over een Wlz-indicatie.

Terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022
Het was onduidelijk en leverde veel discussie op over of deze zorg geleverd zou moeten worden vanuit de WMO of de zorgververzekeringswet. Minister Helder heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de opdracht gegeven dit te onderzoeken en vanuit daar is geadviseerd om dit te financieren vanuit de zorgverzekeringswet. Dit gebeurt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022.

Lees hier het hele rapport. Heb je hier vragen over of wil je er meer over weten, neem dan contact op met Ineke Jenniskens