Op de agenda voor 2021

Op de agenda voor 2021

- Webinars APV & Ondermijning -
Het webinar-programma bestaat uit vier data (zie de save the dates in de agenda) en is speciaal bedoeld voor: burgemeesters, wethouders, raadsleden, raadsgriffiers, gemeentesecretarissen, ambtenaren OOV, juristen, beleidsmedewerkers, vergunningverleners, officieren van justitie, politiefunctionarissen, toezichthouders, BOA’s, RIEC-medewerkers en andere functionarissen van ketenpartners die betrokken zijn bij de (bestuurlijke) aanpak van ondermijning. Houd de website in de gaten om je aan te melden!

- ‘Met communicatie ondermijning te lijf’ - 
Op 28 januari vindt van 13.00 tot 15.00 uur de online conferentie ‘Met communicatie ondermijning te lijf’ plaats. De bijeenkomst is bedoeld voor communicatieprofessionals die actief zijn binnen het werkveld van ondermijnende criminaliteitsbestrijding. Deelnemers kunnen (nieuwe) kennis opdoen, zichzelf laten informeren over de inzet van communicatie bij het tegengaan van ondermijning en collega’s leren kennen. Benieuwd naar het programma en aanmeldmogelijkheden? Bekijk de agenda.