Kijk- lees en luistertips: rapport onderzoek wapenbezit/-gebruik jongeren Rotterdam

Kijk- lees en luistertips: rapport onderzoek wapenbezit/-gebruik jongeren Rotterdam

Onderzoek wapenbezit/-gebruik jongeren Rotterdam (rapport)

De toename van het aantal steekincidenten baart zorgen, zo ook in gemeente Rotterdam. De gemeente Rotterdam sloot zich aan bij het landelijke actieplan Wapens en jongeren, startte diverse campagnes en voerde onderzoek uit, o.a. naar wapenbezit. Het doel van dit onderzoek is meer inzicht krijgen in de achtergronden en mogelijke oorzaken van wapenbezit en -gebruik onder Rotterdamse jongeren, met speciale aandacht voor de wisselwerking tussen wapens, geweld en online jeugdcultuur. De volgende brede hoofdvraag staat centraal: welke mogelijke verklarende factoren hangen samen met wapenbezit en wapengebruik onder Rotterdamse jongeren, welke betekenis hebben wapens voor deze jongeren en op welke manier staat dit in verband met online jeugdcultuur?