Districtelijke sessies vormen startsein voor schrijven districtelijke uitvoeringsplannen

Districtelijke sessies vormen startsein voor schrijven districtelijke uitvoeringsplannen

In de afgelopen weken vonden in alle districten van Midden-Nederland startsessies plaats met gemeenten, OM, politie en Belastingdienst. De sessies waren bedoeld om in ieder district ‘handen en voeten te geven’ aan het nieuwe actieplan ‘Wie praat, die gaat 3.0’ in de vorm van tweejarige uitvoeringsplannen 2023-2024.

Gezamenlijke uitvoeringsplannen
De sessies waren hoofdzakelijk bedoeld om te inventariseren wat de wensen, behoeften en vraagstukken zijn in de districten en gemeenten om mee aan de slag te gaan. Naast vrijwel alle gemeenten en andere samenwerkingspartners waren ook de projectleiders van de regiobrede thema’s aanwezig om hun programma’s toe te lichten en het gesprek aan te gaan.  

De komende weken vinden verdiepende vervolggesprekken plaats voor een meer concrete uitwerking. In Q1 2023 worden de uitvoeringsplannen bestuurlijk vastgesteld.