We mogen trots zijn op het actieplan ‘Wie praat, die gaat’ 3.0

We mogen trots zijn op het actieplan ‘Wie praat, die gaat’ 3.0

Op 15 september heeft de Veiligheidscoalitie met trots het regionale versterkingsplan tegen ondermijnende criminaliteit aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid. In dit actieplan staat hoe de samenwerkende partners de aanpak van ondermijnende drugscriminaliteit effectiever tegenwicht willen bieden. Wie praat, die gaat 3.0 is tot stand gekomen in samenwerking met de 38 gemeenten, de politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. 

Wat blijft in het nieuwe actieplan?
Na het actieplan ‘Wie praat, die gaat’ uit 2018, is er nu ‘Wie praat, die gaat 3.0. Het eerste plan is dit voorjaar geëvalueerd onder professionals, werkzaam bij de partners. Gebleken is dat het fundament uit het eerste plan nog steeds stevig staat. Er bestaat brede waardering voor de opzet en de gezamenlijke uitvoering, waarbij de partners zich sterk verbonden voelen aan één gezamenlijk plan. We mogen trots zijn op de betrokkenheid en energie die de partners de afgelopen jaren hebben gecreëerd. Ook is veel waardering voor de lokale doorvertaling en organisatie.

Wat verandert in het nieuwe actieplan?
Naast de sterke punten zijn er uiteraard ook ontwikkelpunten te benoemen. Zo moet de (lokale) uitvoeringskracht worden versterkt en verbreed en moeten we meer van elkaar leren. Daarnaast is er behoefte aan meer maatwerk en grotere vrijheid op de thema’s in de (decentrale) uitvoering. Tot slot is een belangrijke aanbeveling om casuïstiek meer te verbinden aan de criminele samenwerkingsverbanden in de regio.

Districtelijke sessies voor lokale invulling
We zijn als regio Midden-Nederland nu klaar voor de volgende stap. Wie praat, die gaat 3.0 geeft op hoofdlijnen weer hoe we de strijd tegen ondermijnende criminaliteit in 2023-2026 verder willen intensiveren. Nu gaan we het samen concreet maken en ook de genoemde verbeterpunten nemen we hierin mee. Daartoe vinden de komende periode in ieder district lokale sessies plaats met de partners om te komen tot districtelijke en een regionaal uitvoeringsplan 2023-2024. Het DIS en DVC worden in ieder district nauw betrokken. Als de energie en het enthousiasme waarmee Wie praat, die gaat 3.0 tot stand is gekomen, illustratief zijn, dan kan het niet anders dan dat succes gegarandeerd is.