Tussentijdse update samenwerking ZSM-PGA

Tussentijdse update samenwerking ZSM-PGA


Kort geleden kwamen tijdens ‘de (digitale) instuif’ veel collega’s uit de Zorg- & Veiligheidsketen in Midden-Nederland bijeen om van gedachten te wisselen over de samenwerking tussen ZSM en PGA. Tijdens de ‘instuif’ maar ook via de chat en de vooraf invulbare enquête is veel input opgehaald. Het is een flinke klus om alles te verzamelen en te clusteren, maar tegelijk een erg leuke klus. Nu kunnen we immers de punten op de i zetten zodat de werkwijze klopt en de samenwerking soepeler verloopt.  

 

Ben je in de tussentijd benieuwd naar enkele highlights van de input? Zie de foto hieronder om een indruk te krijgen.