Rapport over ingroeimechanismen en rekruteringsprocessen jongeren in de georganiseerde criminaliteit toont belangrijke inzichten

Rapport over ingroeimechanismen en rekruteringsprocessen jongeren in de georganiseerde criminaliteit toont belangrijke inzichten

Daders van georganiseerde criminaliteit zijn gemiddeld ouder dan daders van ‘algemene’ criminaliteit en komen vaak in hun twintigste levensjaar voor het eerst in aanraking met justitie. Rond hun veertigste plegen ze een eerste delict in georganiseerd verband.  Deze inzichten zijn afkomstig uit een kennissynthese die Bureau Beke heeft uitgevoerd in opdracht van het WODC. De kennissynthese -met als onderwerp ‘Ingroeimechanismen en rekruteringsprocessen van jongeren in de georganiseerde criminaliteit- is het eerste deel van een overkoepelend onderzoek. De resultaten van deze kennissynthese worden in het vervolg van het traject omgezet naar praktijkgerichte do’s en don’ts. 

‘Steunende derde’ belangrijke beschermende factor
Ook benoemt het rapport verschillende mechanismen die een belangrijke rol spelen bij de ingroei in georganiseerde criminaliteit, waaronder sociale relaties, de invloed van werk(relaties), hobby’s en nevenactiviteiten, levensloopgebeurtenissen en bewuste rekrutering door criminele groepen. Als belangrijkste gefundeerde risicofactor voor rekrutering binnen georganiseerde criminaliteit komt het hebben van familieleden, vrienden en kennissen in de georganiseerde criminaliteit naar voren. Beschermende factoren voor het niet starten van een criminele carrière zijn onder andere het hebben van een betekenisvolle, steunende derde en moreel inzicht. Een belangrijke aanbeveling is om aan te sluiten bij de talenten en aspiraties van een jongere, wat bijdraagt aan de vorming van een sociale identiteit.

Lees het hele rapport via deze link: Do or don’t