Nieuwe escalatieladder woonoverlast

Nieuwe escalatieladder woonoverlast

De nieuwe escalatieladder van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) geeft gemeenten snel en praktisch overzicht van de stappen die ze kunnen zetten om, met de Wet aanpak woonoverlast, ernstige overlast te stoppen. “Met een duidelijke opbouw, heldere stappen en relevante jurisprudentie hopen we gemeenten nog meer te ondersteunen bij de inzet van dit instrument,” zegt CCV-adviseur Katja Steverink, die de afgelopen jaren landelijk aanspreekpunt is voor de aanpak van woonoverlast.

Zwaarte handhavingsmaatregel afhankelijk van trede
De escalatieladder bestaat uit 6 treden. Elke trede betekent meer ingrijpende handhavingsmaatregelen om de overlast te stoppen. Aan het begin is een maatregel nog laagdrempelig, zoals de inzet van buurtbemiddeling. Maar bij aanhoudende ernstige overlast kan zelfs worden overgegaan tot een tijdelijk huisverbod van tien dagen. Het is overigens niet altijd nodig om alle treden volgordelijk op te lopen. Soms is het mogelijk om een trede over te slaan of juist een trede terug te stappen als de situatie zich daarvoor leent. In dit document de escalatieladder staan de verschillende mogelijkheden.

Voor adviseurs OOV en PGA experts: bekijk de escalatieladder of andere onderwerpen rondom het thema Woonoverlast.