Personen met verward gedrag

Politie, gemeenten, woningcorporaties en andere partners rapporteren een toename van maatschappelijke problematiek rond personen met veward gedrag. Soms is er een combinatie met ernstige overlast en criminaliteit. In deze lade tref je informatie rond het thema Personen met verward gedrag. Een lopend project op dit moment is het 'Schakelpunt personen met verward gedrag en gevaarsrisico Midden-Nederland'.  

De komende Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) bepaalt dat een ieder een melding kan doen over een persoon bij wie het volgens hem noodzakelijk is te onderzoeken of hij/zij (verplichte) ggz nodig heeft. De VNG maakte een handreiking voor dit 'Verkennend Onderzoek'. De handreiking beschrijft het werkproces vanuit het oogpunt van gemeenten. Het Verkennend Onderzoek moet worden uitgevoerd door een bevoegde, bekwame professional met ggz-expertise. De handreiking gaat in op de rollen van de diverse actoren: de melder, collge van B&W, officier van justitie en de betrokkene en diens naasten. Het bevat ook een duidelijke samenvatting. De handreiking is gebaseerd op een serie expertmeetings met beleidsambtenaren, projectmanagers en GGD-artsen van de gemeenten Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Nieuwegein en Gouda, vertegenwoordigers van het OM, GGZ Nederland, NvvP, het Ketenprogramma Wvggz (VWS) en de VNG. Later dit jaar wordt de handreiking nog inhoudelijk herijkt op basis van inzichten zoals die naar voren komen in de verdere implementatie en de regionale oefensessies.

Datum:
Auteur:
VNG
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
18
download bestand

In deze presentatie van de VNG staat beknopt veel informatie over de nieuwe Wet verplichte GGz. Er wordt vooral ingegaan op de veranderingen voor gemeenten en ihb de burgemeester. Auteur: Ico Kloppenburg, VNG Datum: december 2018

Datum:
Auteur:
Ico Kloppenburg, VNG
Documenttype:
Presentatie
Aantal pagina’s:
18
download bestand

Welke kliniek heeft welk beveiligingsniveau en wat houdt dit niveau nou eigenlijk in? Waar zitten deze klinieken en voor wie zijn deze geschikt? Uitleg over en overzicht van de verschillende beveiligingsniveaus van behandelinstellingen in de forensische zorg.

Datum:
Auteur:
Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Veiligheid en Justitie
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
4
download bestand

In deze brochure wordt op relatief eenvoudige wijze uitgelegd wat de Wet zorg en dwang betekent. Die wet gaat per 1 januari 2020 in. De brochure is ook geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking. De wet gaat over de onvrijwillige zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. En mensen die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling wonen. Op termijn geldt deze wet ook voor mensen die thuis wonen. In de brochure staat het getekende figuurtje Marcel centraal. Deze cliënt wordt als voorbeeld genomen om veel dingen uit te leggen. Hij wordt bijgestaan door familie, vrienden en diverse zorgprofessionals die door de gehele brochure heen terugkomen. Deze beelden zijn ondersteunend aan de tekst en prettig voor mensen die visueel ingesteld zijn.

Datum:
Auteur:
KansPlus
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
15
download bestand

Dit onderzoeksrapport gaat over de politie in de omgang met verwarde personen, toename van problematiek en de samenwerking tussen politie en GGz. De centrale probleemstelling van het onderzoek luidt: Hoeveel capaciteit besteedt de politie aan optreden dat volgt op problematisch gedrag van verwarde personen? In hoeverre maken de politie en GGZ op een efficiënte en effectieve wijze gebruik van elkaars competenties en bevoegdheden? Het rapport geeft een duidelijke samenvatting en onderzoeksresultaten.

Datum:
Auteur:
Manja Abraham en Oberon Nauta namens DSP Groep
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
96
download bestand

Politie, het OM en de GGZ falen bij de inschatting van het gevaar dat verwarde mensen kunnen vormen voor de samenleving, blijkt onderzoek van de commissie-Hoekstra. De commissie stelt dat grote behoefte is aan regie in die gevallen waarbij sprake is van personen die door hun geestelijke gesteldheid een gevaar vormen voor de samenleving. De commissie wil een verbeterde rol voor de officier van justitie in de uitvoering van de wet BOPZ, die regelt dat mensen met psychiatrische problemen gedwongen kunnen worden opgenomen. Ook is een betere informatie-uitwisseling tussen OM, politie en de geestelijke gezondheidszorg nodig. Na dit onderzoek is een Landelijk Aanjaagteam ingesteld dat aanbevelingen geeft voor een betere aanpak van het probleem van verwarde personen.

Datum:
Auteur:
Rein Jan Hoekstra, Eppo van Hoorn, Leo de Wit en Rembrandt Zuijderhoudt
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
288
download bestand

De komende Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) bepaalt dat een ieder een melding kan doen over een persoon bij wie het volgens hem noodzakelijk is te onderzoeken of hij/zij (verplichte) ggz nodig heeft. De VNG maakte een handreiking voor dit 'Verkennend Onderzoek'. De handreiking beschrijft het werkproces vanuit het oogpunt van gemeenten. Het Verkennend Onderzoek moet worden uitgevoerd door een bevoegde, bekwame professional met ggz-expertise. De handreiking gaat in op de rollen van de diverse actoren: de melder, collge van B&W, officier van justitie en de betrokkene en diens naasten. Het bevat ook een duidelijke samenvatting. De handreiking is gebaseerd op een serie expertmeetings met beleidsambtenaren, projectmanagers en GGD-artsen van de gemeenten Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Nieuwegein en Gouda, vertegenwoordigers van het OM, GGZ Nederland, NvvP, het Ketenprogramma Wvggz (VWS) en de VNG. Later dit jaar wordt de handreiking nog inhoudelijk herijkt op basis van inzichten zoals die naar voren komen in de verdere implementatie en de regionale oefensessies.

Datum:
Auteur:
VNG
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
18
download bestand

In deze presentatie van de VNG staat beknopt veel informatie over de nieuwe Wet verplichte GGz. Er wordt vooral ingegaan op de veranderingen voor gemeenten en ihb de burgemeester. Auteur: Ico Kloppenburg, VNG Datum: december 2018

Datum:
Auteur:
Ico Kloppenburg, VNG
Documenttype:
Presentatie
Aantal pagina’s:
18
download bestand

Welke kliniek heeft welk beveiligingsniveau en wat houdt dit niveau nou eigenlijk in? Waar zitten deze klinieken en voor wie zijn deze geschikt? Uitleg over en overzicht van de verschillende beveiligingsniveaus van behandelinstellingen in de forensische zorg.

Datum:
Auteur:
Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Veiligheid en Justitie
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
4
download bestand