Geregistreerde criminaliteit stijgt begin 2022 met 5%.

Geregistreerde criminaliteit stijgt begin 2022 met 5%.

In de eerste twee maanden van 2022 stijgt in Midden-Nederland de totaal geregistreerde criminaliteit met 5% ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Een ontwikkeling die een lange tijd niet aan de orde was. In 10 van de 39 gemeenten is de geregistreerde criminaliteit met 10% of meer toegenomen. Daar staan ook 11 gemeenten tegenover waar de criminaliteit met minimaal 10% daalde. De stijging is terug te zien bij veel delicten.  

Meer actuele informatie vindt u hier in de overzichtstabel.

Geregistreerde criminaliteit terug naar het “oude normaal”? 

De coronamaatregelen van de afgelopen jaren hebben aanwijsbaar invloed gehad op de ontwikkeling van de geregistreerde criminaliteit. Met het afschalen van die maatregelen en de criminaliteitsstijging begin dit jaar, lijkt ook het criminaliteitsniveau zich weer naar het “oude normaal” te ontwikkelen. Toch kan dat niet gezegd worden. In onderstaande figuur is de criminaliteit rond de afgelopen jaarwisselingen weergeven. Door de invoer van de avondklok zien we in februari 2021 een zeer forse criminaliteitsdaling. Dit verklaart in belangrijke mate de huidige stijging van 5%.


Veel meldingen bij Meld Misdaad Anoniem in afgelopen corona jaren.

In de onderstaande figuur zien we de ontwikkeling van de Meld Misdaad Anoniem registraties voor het totaal en de registraties die betrekking hebben op een vorm van ondermijnende criminaliteit. Bij beiden zien we een forse toename in de periode 2018-2021. Het via anonieme meldingen bij MMA geregistreerde delicten steeg tussen 2018 en 2021 in Midden-Nederland met zo’n 75%. Aan ondermijnende criminaliteit gerelateerde MMA-meldingen vormen ruim 60% van alle meldingen en steeg tussen 2018 en 2021 met bijna 53%.

Bovenstaande gegevens komen uit het dashboard Veiligheidsbeelden-online. Dit is onderdeel van het project ViB (Veiligheid in Beeld). Naast cijfers over de geregistreerde criminaliteit en Meld Misdaad Anoniem zijn ook gegevens over bevolking, werk en inkomen, etc. op minimaal gemeentelijk niveau opgenomen. In een apart ViB-dashboard worden dagelijks de door de politie geregistreerde incidenten gepresenteerd.

Wilt u meer informatie over het ViB project, neem dan contact op met Henk van den Driessche of Arjen van Geffen.