RIEC actualiseert integrale werkprocessen

RIEC actualiseert integrale werkprocessen

Onder het RIEC-convenant werken verschillende overheidspartners samen aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Deze aanpak vindt plaats op basis van diverse werkprocessen, te weten het werkproces Integrale casusaanpak, handhavingsknelpunten en Gebied- en wijkscan. Naar aanleiding van signalen dat deze werkprocessen onvoldoende aansluiten bij de praktijk, is een werkgroep geformeerd om de processen te actualiseren. Het resultaat hiervan is een concept werkproces integrale samenwerking.

Infosheet met toelichting en tijdslijn
Het geactualiseerde werkproces kent verschillende voordelen. Eén werkproces (i.p.v. drie) biedt meer duidelijkheid over hoe we ons werk doen, er is meer ruimte voor samen verkennen, uitvoeren & evalueren en er komen duidelijkere juridische kaders. Het vernieuwde werkproces -dat samen met de partners tot stand is gekomen- wordt pas in november/december operationeel. Toch willen we iedereen nu al kennis laten nemen van deze ontwikkeling.

Meer informatie over de actualisering en de tijdslijn is daarom te vinden in deze infosheet (achter de inlog).