Onderzoek ‘(On)zichtbare beelden’ biedt meer zicht op jonge aanwas in de harddrugscriminaliteit

Onderzoek ‘(On)zichtbare beelden’ biedt meer zicht op jonge aanwas in de harddrugscriminaliteit

In dit artikel vind je weer de maandelijkse wist-je-dat van Straatwaarde(n). Hierin lees je onder andere meer over het feit dat niet alleen jongeren met de bekende risicofactoren tot de jonge aanwas behoren maar ook jongeren uit relatief welgestelde wijken. Normalisering van drugsgebruik en de kick van de handel spelen hierbij een rol. Dit ‘weetje’ is naar voren gekomen uit onderzoek in tien gemeenten. De resultaten van dit onderzoek lees je in het rapport ‘(On)zichtbare beelden. Een link naar het rapport vind je in deze nieuwsbrief.

Het RIEC Midden-Nederland heeft vanuit het regioprogramma ‘Straatwaarde(n)’ in verschillende gemeenten onderzoek gedaan naar jonge aanwas in de (hard)drugshandel. Een belangrijk inzicht uit het onderzoek is de toenemende normalisering van drugsgebruik onder jongeren. Wat daarnaast opvalt is dat de jonge aanwas een gevarieerdere en bredere groep jongeren omvat dan doorgaans wordt gedacht. Het gaat om jongeren zowel uit multiprobleemgezinnen als ‘welgestelde’ gezinnen. Het onderzoek richtte zich op de uitingsvormen van harddrugscriminaliteit, kenmerken van (startende) jongeren die daarin een rol spelen en de manieren waarop zij daarbij betrokken raken. Het rapport is een verzameling van inzichten die zijn opgedaan in de betrokken gemeenten en biedt handelingsperspectieven die bijdragen aan het tegengaan van jonge aanwas in de drugscriminaliteit.

“Coke is er gewoon; het is normaal. Niemand die het ziet als je snel een snuifje neemt.”

Drugs eenvoudig te verkrijgen

Het is makkelijk voor jongeren om aan de drugs te komen. Naast parken, stations en parkeerplaatsen worden ook scholen of gebieden rondom scholen en sportclubs- en verenigingen als deallocaties benoemd. Naast het snelle geld en de drang ergens bij te horen is spanning en aandacht ook een trigger. Ook waarschuwen professionals dat meisjes mogelijk een (grotere) faciliterend rol hebben dan wordt gedacht. Juist omdat ze niet zo snel worden gelinkt aan (drugs) criminaliteit. Het rapport bevat tot slot een aantal aanbevelingen waaronder het verkennen van alternatieven met de jongeren zelf, het inzetten van rolmodellen en het creëren van een aanpak samen met scholen.

Een aantal van de gemeenten waar de deelonderzoeken plaatsvonden, zijn inmiddels aan de slag gegaan om lokaal een aanpak vorm te geven. Voor de overige 28 gemeenten in Midden-Nederland zullen er gelijkenissen of herkenbare zaken in het rapport terug te lezen zijn. Onderzoekers gaan ook bij een aantal van deze gemeenten aan de slag om de aard en omvang van de jonge aanwas in de drugscriminaliteit in kaart te brengen.

Meer informatie en een link naar het rapport vind je hier.