Eén overheid tegen ondermijnende drugscriminaliteit in het scheepstransport

Eén overheid tegen ondermijnende drugscriminaliteit in het scheepstransport

Vorige week, 21 tot 25 maart, vonden er verschillende controles plaats bij bedrijven en op containerterminals in de Utrechtse binnenhaven. Eén van de drie grootste binnenhavens van Nederland. Ook ontvingen werknemers en ondernemers voorlichting over ondermijning en waar zij terecht kunnen voor hulp of met meldingen van verdachte activiteiten. Het doel van deze week is het vergroten van de bewustwording, meldingsbereidheid en weerbaarheid rondom dit fenomeen bij werknemers en ondernemers. 

Utrecht is met haar centrale ligging en goede infrastructuur een ideale plek voor transport en logistiek. In de Utrechtse binnenhaven worden maar liefst 30.000-50.000 containers verplaatst. Maar dat heeft ook een keerzijde. Burgemeester Sharon Dijksma: “De binnenvaart is kwetsbaar voor drugscriminaliteit. Smokkelaars kunnen de containers op schepen bijvoorbeeld gebruiken om drugs het land in te smokkelen. Utrecht is een aantrekkelijke bestemming: in onze stad zitten zo’n 50 criminele samenwerkingsverbanden, waarvan een groot deel zich bezighoudt met cocaïnehandel.”

Het doel van de actieweek was beter zicht krijgen op wat zich afspeelt in het havengebied en eventuele strafbare feiten tegengaan. Ook hebben de betrokken partners zich ingezet voor de werknemers in het havengebied. Zo kregen zij voorlichting over het herkennen van signalen van criminaliteit, hoe ze deze kunnen melden en wat ze moeten doen als iemand hen probeert in te zetten of om te kopen voor een strafbaar feit.

Naast voorlichting is er ook gecontroleerd op mogelijk strafbare feiten in het gebied. Zo werden in een container genoeg hennepgerelateerde goederen aangetroffen om meerdere kwekerijen te starten. Een andere container bevatte vermoedelijk van diefstal afkomstige goederen. In diezelfde container en in twee gecontroleerde winkels zijn valse merkgoederen aangetroffen. Daarnaast zijn er drie arrestaties verricht. Deze personen zijn aangehouden voor het verrichten van illegale arbeid, het tonen van een valse ID en het rijden onder invloed.


Samenwerken

Deze actie is uitgevoerd in samenwerking met de politie, Belastingdienst, CTU, Douane, UWV en de gemeente Utrecht en het RIEC. Daarnaast waren het OM en het UWV nauw betrokken bij deze actie.

Vervolgbijeenkomst

In opvolging van deze zogenoemde sprintweek wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor ondernemers en medewerkers in de directe omgeving van de Utrechtse binnenhaven. Tijdens deze sessie worden de resultaten van de week teruggekoppeld en is er ruimte voor vragen. Ook wordt deze avond nogmaals toegelicht hoe de ondernemers en werknemers (anoniem) een melding kunnen maken als zij signalen waarnemen.