TNO webinar en inloopspreekuur Ondermijning - September

Online
afbeelding

Elke derde donderdag van de maand vindt het TNO Inloopspreekuur Ondermijning plaats. Dit Inloopspreekuur is toegankelijk voor medewerkers van deelnemende RIEC’s en hun convenantpartners. Experts van TNO denken graag out of the box mee met kwesties in de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

9.00-10.00 uur: Webinar
Elke maand starten we met een webinar, waar een van onze experts ingaat op een relevant thema. Denk aan interdisciplinaire samenwerking, de rol van media in ondermijning, geweld en intimidatie, psychologische stoornissen bij subjecten, groepsdynamiek in criminele netwerken, etc.

  • Do-It-Yourself Policing en burgeropsporing
    Arnout de Vries, onderzoeker en expert op het gebied van burgerparticipatie
    Arnout de Vries geeft een inkijkje in de steeds verdergaande rol van burgers en particuliere initiatieven in de aanpak van (georganiseerde) misdaad. Maatschappelijke veiligheid democratiseert steeds meer: vrijwel alle informatie ligt op straat, de benodigde kennis is steeds breder beschikbaar en ook de middelen om misdaad te bestrijden ontwikkelen snel en komen in handen van iedereen die wil bijdragen. Van kleine en klassieke misdrijven tot de nieuwste vormen van cybercrime en wereldwijde netwerken. Burgers zijn overal, veruit de meeste burgers zijn van goede wil en iedereen kan een verschil maken, hoe klein ook. Van Do-It-Yourself policing naar Do-It-Together? Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie? Hoe sluit de overheid aan op deze initiatieven? Hoe kan het nog meer gestimuleerd worden terwijl het tegelijkertijd in goede banen kan worden geleid? In deze workshop gaan we op zoek naar antwoorden, gebaseerd op recente onderzoeken en praktijkervaringen.

10.00-12.00 uur: Inloopspreekuur
Na het webinar is er ruimte voor vragen die in de groep besproken worden, gerelateerd aan het webinar, of over een kwestie uit een van uw lopende zaken.

Heeft u een overvolle agenda? U bent helemaal vrij om te kiezen wanneer u aansluit in deze meeting. U bent ook welkom om alleen naar het webinar te komen luisteren, of alleen naar het inloopspreekuur te komen.

Deelnamelink >>