RIEC Webinar - City Deal zicht op Ondermijning

Online
afbeelding

Haal meer uit het Dashboard Zicht op Ondermijning: leer in welke wijken in je gemeente omzetten in kwetsbare branches opvallen, waar jongeren grotere kans lopen drugsverdachte te worden of waar vastgoedmisbruik op de loer ligt. Het dashboard Zicht op Ondermijning is ontwikkeld door en voor gemeenten en landelijke overheidspartijen en is voor iedereen vrij toegankelijk.

Op 18 mei van 13.00 tot 14.30 uur organiseren we met de City Deal zicht op Ondermijning, een (online) verdiepingssessie voor gemeenten in Midden-Nederland over de inzichten en het gebruik van het dashboard.

City Deal Zicht op Ondermijning
De City Deal Zicht op Ondermijning is medio 2017 gestart als landelijk samenwerkingsverband tussen inmiddels 15 gemeenten (waaronder Almere en Utrecht), de ministeries van BZK, Financiën en J&V, de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het doel van deze City Deal is om bij te dragen aan de preventieve aanpak van ondermijnende criminaliteit door middel van datascience. De ambities daarbij zijn als volgt: 

  • Inzichten verkrijgen in lokale en regionale patronen binnen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (met als hoofdthema’s vastgoedfraude en integriteit van financiële stromen en drugs);
  • Gelegenheidsstructuren en kwetsbare sectoren en branches herkennen;
  • Een (gebrek aan) maatschappelijke weerbaarheid onderkennen.

Met de inzichten en patronen via het dashboard www.zichtopondermijning.nl wordt het mogelijk om een effectieve(re) strategie te formuleren die gericht is op handhaving en preventie.


Doelen van deze verdiepingssessie zijn o.a.:

  • Kennis krijgen over de inzichten en het gebruik van het ontwikkelde dashboard;
  • Het bespreken van wensen en eventuele toepassingsmogelijkheden;
  • Het interactief bespreken van casussen en kunnen stellen van vragen.


Aanmelden
Dit webinar wordt georganiseerd specifiek voor gemeenten in Midden-Nederland en aanmelden kan via onderstaande button. Hiervoor is een account* nodig. Na bevestiging van je aanmelding ontvang je de Teams-deelnamelink en meer informatie met betrekking tot het interactieve programma. 

 

*een account kan aangevraagd worden via de button op de homepage (linksboven). Aan de hand van het zakelijke mailadres wordt dan een inlogniveau toegekend. 

Aanmelden