Webinar - Geweld hoort nergens thuis, Aanpak Huiselijk geweld

Online
afbeelding

 

Op dinsdag 11 mei van 12:00-13.30 vindt het tweede webinar plaats in het kader van vijf jaar PGA in Midden-Nederland.

Dit webinar staat in het teken van de aanpak huiselijk geweld, Geweld hoort nergens thuis.

 

Vragen als:

  • Wat moet je doen als professional als het onveilig is in een gezin?
  • Wat houdt een gefaseerde ketensamenwerking in bij de huiselijk geweld aanpak?
  • Wat doet Veilig Thuis precies als er een melding binnen komt en wat doet een lokaal wijkteam?
  • En hoe werkt MDA++ en een tijdelijk huisverbod?
  • Wat houdt het nieuwe inloopspreekuur HG op ZSM in?
  • Moet je nóg een keer melden bij nieuwe signalen?

komen aan bod. Daarnaast is er volop ruimte voor jullie eigen vragen, ook over de link met de (lokale) PGA, bijv. Kan een procesregisseur of pga-expert Veilig Thuis vragen om mee te denken over een PGA-casus? Het belooft wederom een interessante webinar te worden voor professionals van gemeenten (veiligheids- én sociaal domein) en voor de netwerkpartners.

Dus geef je snel op!

Inschrijven kan via deze link