Webinar 3 - De overheid als dictatuur; anti-coronabeleid activisme

afbeelding

De Bestuurlijke Werkgroep radicalisering en extremisme organiseert drie webinars. Deze webinars gaan over hoe radicale groepen omgaan met de coronacrisis, toenemend complotdenken ten tijde van crisis en anti-coronabeleid activisme.

Deze reeks webinars wordt georganiseerd om zorg- en veiligheidsprofessionals te helpen om de gebeurtenissen van afgelopen jaar te begrijpen en daarop te reflecteren. Daarnaast handvatten aan te reiken voor het toepassen van deze kennis binnen de dagelijkse praktijk.   

Het derde webinar:

In deze training kijken we naar verschillende soorten anti-overheidsdenken. Ook gaan we in op actuele gebeurtenissen zoals de avondklokrellen, groepen die hopen de maatregelen te slim af te zijn, en demonstraties met meer en minder radicale deelnemers.

Datum: 28 april 13.00-14.30
Online te volgen, gegeven door NTA

Deze webinar is geschikt voor (veiligheids)professionals die tijdens de coronacrisis nieuwe uitdagingen op het gebied van openbare orde en maatschappelijke verbinding hebben meegemaakt, en daarop willen reflecteren en vooruitkijken. Deelname is alleen mogelijk op basis van een zakelijk mailadres.

Webinar 3 - De overheid als dictatuur; anti-coronabeleid activisme Aanmelden Webinar 3 - De overheid als dictatuur; anti-coronabeleid activisme