Webinar re-integratie ex-gedetineerden

Online
afbeelding

De VNG organiseert op dinsdag 2 maart van 15.30-17.00 uur een webinar over re-integratie ex-gedetineerden. De bijeenkomst is bedoeld voor gemeentelijke nazorgcoördinatoren en andere geïnteresseerden.

Tijdens dit webinar wordt stilgestaan bij het Bestuurlijk Akkoord re-integratie ex-gedetineerden en de wet Straffen en Beschermen. De VNG wil alle betrokkenen informeren over de inhoud en over de laatste ontwikkelingen. Er wordt ingegaan op de vraag: Wat betekenen het Bestuurlijk Akkoord en de veranderingen in mei door het in werking treden van de Wet Straffen en Beschermen voor mijn werkzaamheden en hoe kan ik daarop aansluiten? Ga naar de website van VNG om je aan te melden.