Webinar: Zorgfinanciering uitgelegd voor veiligheidsprofessionals

Online
afbeelding

De VNG organiseert op 15 maart 2021 een webinar waarin zij de organisatie van de verschillende financieringsstromen in de zorg uitgeleggen, specifiek voor veiligheidsprofessionals van gemeenten, waaronder professionals die in de (lokale) PGA werken. Echt de moeite waard om deze ingewikkelde materie beter te gaan begrijpen. De wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, de Wet publieke gezondheid (Wpg) en de Wet forensische zorg zullen aan bod komen. De uitleg gebeurt aan de hand van bestaande casuïstiek.

Voor meer informatie en om je aan te melden, klik hier.