Kennis en analyse

Het PGA-Lab is een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool Utrecht en Bureau RVS, waarbij het creeëren en behouden van een lerend netwerk het doel is. Het PGA-Lab ondersteunt bij het bieden van dit netwerk. Vanuit Hogeschool Utrecht zijn er meerdere onderzoeken uitgevoerd, zoals het Startbaan onderzoek. Verder zijn hier verdiepende en/of wetenschappelijke stukken te vinden.

Documenten en links

Hoe verloopt de gemeentelijke samenwerking rond jongeren en jongvolwassenen (16-27 jaar) met complexe problemen en justitiecontacten? In het project Startbaan onderzochten we dit samen met de gemeenten Hilversum, Veenendaal, Wijk bij Duurstede en Zeist.

Documenttype:

Algemeen

Download bestand

Michelle Kroes heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd over de hanteringswijze van de PGA-monitor in het beslismoment van de lokale persoonsgerichte aanpak.

Auteur:

Michelle Kroes

Documenttype:

Algemeen

Download bestand

Jongvolwassenen (16-27 jaar) met politie- en justitiecontacten en problemen op meerdere leefgebieden vormen een complexe groep voor Nederlandse gemeenten. Sinds een aantal jaren wordt, binnen de zogenoemde Lokale Persoonsgerichte Aanpak (Lokale PGA), in veel gemeenten domeinoverstijgend samengewerkt om de complexe problematiek zoals bij deze jongvolwassenen te adresseren en adequate interventies in te zetten

Documenttype:

Afbeelding

Download bestand

Documenttype:

Algemeen

Download bestand

Mensen met complexe problemen leven vaak in een kwetsbare situatie. Het wordt nog ingewikkelder als deze mensen ook politie- en justitiecontacten hebben. In de Kenniswerkplaats Zorg en Veiligheid Midden-Nederland werken professionals, docenten, studenten, onderzoekers en cliënten samen om de hulpverlening voor deze mensen nog beter aan te laten sluiten.

Naar website

Hoe verloopt de gemeentelijke samenwerking rond jongeren en jongvolwassenen (16-27 jaar) met complexe problemen en justitiecontacten? In het project Startbaan onderzochten we dit samen met de gemeenten Hilversum, Veenendaal, Wijk bij Duurstede en Zeist.

Naar website

Als lectoraat ontwikkelen we kennis en inzichten voor de praktijk over sociale veiligheid (criminaliteit en overlast). We willen daarnaast bijdragen aan het versterken van de samenwerking tussen professionals. Belangrijke thema’s zijn: de persoonsgerichte aanpak, sterk politiewerk, kennis over crimineel gedrag en informatieveiligheid.

Naar website

Risk-Need-Responsivity: What's in It for Me?

Naar website