Webinar: Op- en afschalen - Aanpak Voorkomen Escalaties (AVE) als kapstok

Online
afbeelding

De VNG organiseert op maandag 2 november een webinar over het op- en afschalen bij complexe casuïstiek die door het zorg-, veiligheids- en sociaal domein heen loopt. Verschillende talen, wetgeving en soms ook verschillende belangen kunnen snel op- en afschalen belemmeren.

De Aanpak Voorkomen van Escalaties (AVE) werkt als kapstok voor het goed inrichten van op- en afschalen.

Om je op te geven en voor meer informatie bezoek de website van VNG.