Bureau RVS - Programmamanager Maatschappelijke Onrust (32-36 uur)

Ben jij die proactieve, verbindende programmamanager Maatschappelijke Onrust die wij zoeken? In de Veiligheidsstrategie 2023-2026 hebben de 38 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van de regio Midden-Nederland afgesproken de krachten effectief te bundelen om de benoemde ambitieuze doelen op Maatschappelijke Onrust te bereiken.

Diverse uitingen van maatschappelijke onrust

Het maatschappelijk debat over onderwerpen die raken aan het (dagelijks) leven van grote aantallen Nederlanders wordt volop gevoerd. Denk hierbij aan de oorlog in Oekraïne, klimaat, vluchtelingen, stikstof, jaarwisseling en zwarte piet. Het kunnen uiten van je mening en dus ook ongenoegen is – zolang dit binnen de grenzen van de wet gebeurt – essentieel voor een vitale democratie.
Er is echter een trend zichtbaar waarbij dit debat aan de grenzen van de wet voorbijgaat. Dit heeft in toenemende mate strafbare feiten en (ernstige) openbare ordeverstoringen tot gevolg, al dan niet aangejaagd via sociale media. Spanningen bestaan niet alleen tussen individuen en groepen, maar richten zich – mede door het afnemend vertrouwen in de overheid – steeds vaker tegen publieke ambtsdragers en de overheid in het algemeen.
We zullen o.a. moeten werken aan onze online informatiepositie, wat zijn de (bestuurlijke)bevoegdheden en hoe gaan we om met desinformatie?


Ambitie: bouwen aan een vreedzame samenleving

Onze gezamenlijke inzet is erop gericht om – anticiperend op maatschappelijke ontwikkelingen - een verbindend overheidsoptreden te bewerkstelligen. We vertrouwen daarbij op de kracht van de 2,1 miljoen inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen in Midden-Nederland en bouwen als één overheid samen met hen aan een vreedzame samenleving.


Jouw taak: Versterken van het platform van professionals

Het programma maatschappelijke onrust heeft als doelen:

 • (online) kennis – en informatiepositie versterken van ons samenwerkingsverband om te weten wat er speelt en te kunnen anticiperen op maatschappelijke onrust;
 • een gemeenschappelijk referentiekader, duidings- en handelingsperspectief voor bestuurders en professionals ontwikkelen en beschikbaar en toepasbaar maken om in te zetten bij (dreigende), deels online aangejaagde, ordeverstoringen;
 • kennis en expertise van bronoorzaken van polarisatie en radicalisering vergroten en uitwisselen en delen van best practices;
 • lokale ondersteuning/advisering bij maatschappelijke onrustincidenten.

 Als programmamanager ben je verantwoordelijk voor het versterken van het platform van professionals in de regio. Je stimuleert en faciliteert een nauwe samenwerking met publieke en private partners, andere regio’s en de wetenschap. Je bent een echte verbinder. Samen met deze partijen richt het programma zich op het vergroten van de kennis over de aard en omvang van maatschappelijke onrust én het vinden van effectieve interventies. Daarnaast ondersteun en adviseer je partners in de praktijk, bijvoorbeeld bij het implementeren van interventies en door mee te denken bij de gemeentelijke integrale veiligheidsplannen. Of je geeft strategisch advies om de problematiek, ook landelijk, bij de juiste partijen aan te kaarten en hen te mobiliseren.

In de rol van Secretaris ondersteun je de (nieuwe) bestuurlijke werkgroep Maatschappelijke onrust. Deze werkgroep bestaat uit bestuurders van de veiligheidspartners en richt zich op de uitvoering van het programma Maatschappelijke (on)rust.


In jouw werk gaat het om verbinden en resultaat halen

Je bent communicatief sterk, verbindend en je weet goed de knelpunten in de praktijk te benoemen en om te zetten tot collectieve actie. Daarnaast ben je goed in het mobiliseren van anderen om in een samenwerkingsverband veiligheidsproblemen aan te pakken. Je weet strategie te vertalen naar operatie, bent transparant naar alle belanghebbenden en gericht op het behalen van resultaat. 


Verder verwachten we van je dat je:
 • in staat bent om samen met de partners een visie te vormen op het onderwerp maatschappelijke onrust en deze praktisch uit te werken;
 • uit de voeten kunt zowel op de werkvloer als in de bestuurskamer;
 • omgevingsbewust en in staat bent om deze problematiek op de juiste tafels te agenderen en mensen en organisaties te mobiliseren;
 • bekend bent met het werkveld en met de werkprocessen van gemeenten, politie en OM en dat je makkelijk opereert in dit netwerk;
 • ondernemend, creatief en innovatief bent
 • je een WO werk- en denkniveau hebt;
 • je een Verklaring Omtrent Gedrag kunt overleggen.

Bijzonderheden:
 • de aanstelling is in beginsel voor een periode van twee jaar, met de optie tot verlenging;
 •  bij gelijke geschiktheid gaan kandidaten die gedetacheerd kunnen worden vanuit een van de samenwerkingspartners (o.a. gemeente, politie en Openbaar Ministerie) voor inschaling is afhankelijk van opleiding en werkervaring in schaal 12 van de CAO-gemeenten. 
 • We bieden jou een plek om het verschil te maken

 De Veiligheidscoalitie Midden-Nederland richt zich op de aanpak van onveiligheid in dorpen en steden door effectief de krachten te bundelen. Bureau RVS maakt onderdeel uit van de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland, waar ook de 38 gemeenten, politie, OM, het RIEC-MN en de 3 regionale Zorg- en Veiligheidshuizen toe behoren. Je basiswerkplek is in Utrecht centrum, maar je bent te vinden in de hele regio.
Je hoort bij een zelf-organiserend team van 12 personen. Samen in actie, behulpzaam, deskundig, energiek en betrouwbaar zijn belangrijke waarden voor het team waarmee we het verschil willen maken. Lol en groei gaan hand in hand; RVS blijkt een uitstekende omgeving om je verder te ontwikkelen. Dat komt doordat we ieders kwaliteiten én verschillen benutten en successen vieren.  Continue innovatie en verbetering zijn gezien de dynamiek van het werkveld noodzakelijk.


Word jij onze nieuwe collega?

Heb je interesse? Stuur dan een mail met je motivatie en cv naar secretariaat@rvs-mn.nl, ter attentie van Ad van Breukelen en onder vermelding van ‘functie Programmamanager Maatschappelijke Onrust’. Je kunt tot en met 12 juni 2023 reageren op deze vacature. De selectiegesprekken vinden plaats op vrijdag 30 juni.


Meer weten? 

Stuur een mail met je 06-nummer naar secretariaat@rvs-mn.nl t.a.v. Ad van Breukelen o.v.v. Programmamanager Maatschappelijke Onrust. Vervolgens nemen we telefonisch contact met je op.
Meer informatie vind je op de site van de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland.