Veel Voorkomende Criminaliteit en High Impact Crimes

Veel Voorkomende Criminaliteit en High Impact Crimes zijn de zichtbare vormen van criminaliteit die de ondernemer hard treffen. Bij het PVO-MN hebben wij diverse middelen en diensten om ondernemers te beschermen en bewust te maken van deze vormen van criminaliteit. Voorbeeld zijn overvallen, (winkel)diefstallen, mobielbanditisme of geweldsincidenten. Bij de gebiedsgerichte aanpak besteden we veel aandacht aan deze problematiek. Daarnaast houden we zicht op actuele ontwikkelingen en waarschuwen we waar nodig ondernemers en gemeente bij een toename van bepaalde vormen van criminaliteit.