Veilig Winkelgebied

Winkelgebieden zijn echte hotspots voor zakkenrollers, winkeldieven en hangjongeren. Deze groepen heb je als ondernemer liever niet in de buurt van je winkel. Het vergroot je risico op winkeldiefstal en het gaat het veiligheidsgevoel van je klant niet ten goede. Bij het Veilig Winkelgebied project gaat het PVO-MN in samenwerking met de ondernemers van het winkelgebied, de gemeente, politie en bijvoorbeeld ondernemersverenigingen aan de slag met het verbeteren van de veiligheid in het gebied. Door een publiek-private samenwerking maken we ons in een Veilig Winkelgebied werkgroep sterk voor de veiligheid in het winkelgebied. We gaan aan de slag met onderwerpen als winkeldiefstal, inbraak, verlichting of onveiligheidsgevoelens. Door het aanbieden van trainingen, bijeenkomsten, kennis, expertise, sprekers en bijvoorbeeld ondersteuning bij collectief winkelverbod zorgen we voor een veilig en toekomstgericht ondernemersklimaat in winkelgebieden.