Over PVO

Veilig ondernemen in Midden-Nederland. Dat is waar Platform Veilig Ondernemen (PVO) Midden-Nederland aan werkt. Want criminaliteit raakt het bedrijfsleven. Samen met ondernemers(verenigingen), brancheorganisaties, gemeenten, politie, het openbaar ministerie en andere partners werken we aan een veiliger ondernemersklimaat. Met deze partners en middels publiek-private samenwerkingen maken we ondernemers bewust van en weerbaarder tegen actuele veiligheidsrisico’s. Op dit moment komen de risico’s voor ondernemers vanuit high-impact-crimes (HIC)/ Veel Voorkomende Criminaliteit (VVC), georganiseerde ondermijnende criminaliteit en cybercrime. 

PVO Midden-Nederland ondersteunt vraaggericht: op verzoek van gemeenten en ondernemers in de regio. Daarnaast benaderen we deze partijen ook actief over de veiligheidsrisico’s voor ondernemers en met producten en diensten. We stimuleren lokale publiek-private samenwerkingen tussen in elk geval gemeente, politie en ondernemers om de veiligheid in een specifiek gebied te verhogen. Hierin hebben we een verbindende rol om deze partijen bij elkaar te krijgen én te zorgen dat iedere partij zijn rol t.a.v. het veiligheidsvraagstuk pakt. Ook benutten we de brancheorganisaties om de eigen ondernemers alert en weerbaar te maken. Dit doen we vanuit de landelijke PVO-organisatie, PVO NL

Via die routes bieden we handvatten aan ondernemers en de veiligheidspartners om de juiste maatregelen te treffen, waarmee ze criminaliteit en onveiligheid tegengaan.

 

Samenwerking in de regio en het land:

PVO Midden-Nederland is onderdeel van de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland en werkt intensief samen met de andere organisaties die daaronder vallen: RIEC Midden-Nederland en Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS).
Regionaal werken we samen met alle 38 gemeenten van onze regio, de politie eenheid en OM Midden-Nederland, de provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland, de regionale tak van brancheorganisatie, de KvK en van VNO-NCW. 
Op landelijk niveau werken we samen met de andere PVO’s, PVO NL, het Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV), de Kamer van Koophandel (KvK). Meld Misdaad Anoniem (M.) en brancheorganisaties.

Nieuws

Bijeenkomsten en evenementen | 21 apr. 2023

Succesvol cyberevent ‘Digitaal veilig ondernemen’ maakt ondernemers bewust van risico’s

Dinsdag 28 maart vond het grote cyberevent: ‘Digitaal veilig ondernemen’ plaats in stadion Galgenwaard in Utrecht. Maar liefst 180 deelnemers kwamen af op het door de gemeente Utrecht, de Rabobank en het Platform Veilig Ondernemen Midden-Nederland georganiseerde én geslaagde event. Kees van der Spek trapte de avond af met een praktijkvoorbeeld van cybercriminaliteit waarin hij een verdachte van CEO-fraude opspoorde.

Lees artikel