Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit

Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit is een vorm van criminaliteit die vaak de aandacht krijgt van gemeentes en Openbaar Ministerie. Voor ondernemers kan dit een complexe vorm van criminaliteit zijn waar zij vaak niet directe gevolgen van zien. Voor het PVO-MN is dit een actueel onderwerp wat zeker bij ondernemers op de agenda moet staan. Georganiseerde ondermijnende criminaliteit heeft zowel direct als indirect invloed op het ondernemersklimaat. Wij als PVO-MN maken ons projectgewijs sterk voor de bonafide ondernemer. Dit doen we door middel van bewustwordingscampagnes, de inzet van mobiele drugslabs, een escaperoom of een bijeenkomst over de signalen van ondermijning.