Ons werkveld

De doelstelling van de samenwerking in het Veiligheidshuis Flevoland is het bevorderen van de veiligheid(sbeleving) als onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid. Daarmee draagt het Veiligheidshuis bij aan het voorkomen en verminderen van (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen, door een combinatie van straf, zorg en onderwijs.

De missie van het Veiligheidshuis Flevoland is de strafrecht- en zorgketens aan te laten sluiten maar bovenal met elkaar te verbinden. Dit wil het Veiligheidshuis bijvoorbeeld bereiken door de ketensamenwerking te versterken.

De komende periode richt het Veiligheidshuis zich voornamelijk op de thema's MDA++, verwarde personen met verhoogd gevaarsrisico en het koppelen van ketendossier systeem Kedo aan GCOS.

Voor meer informatie, bekijk de website van Veiligheidshuis Flevoland.