Veiligheidsacademy Midden-Nederland

De ‘VeiligheidsAcademy Midden-Nederland’ is een kennisplatform met drie pijlers.

Pijler 1: Kennis- en leersessies
Zowel bureau RVS, RIEC, TVR als de veiligheidshuizen in M-N organiseren met enige regelmaat bijeenkomsten om te leren, inspireren en ontmoeten. Zowel bestuurlijk als ambtelijk. En om de doelgroepen de gelegenheid te bieden het gehele jaar interessante sessies te bezoeken en om elkaar niet te beconcurreren en een goede opkomst te realiseren, stemmen we de bijeenkomsten zo goed mogelijk af via een gezamenlijke kalender. 

Pijler 2: Steun in de Praktijk: het onderzoeksprogramma
Praktijk en wetenschappelijk onderzoek brengen we dichter bij elkaar. 5 Afstudeerstudenten IVK van de Hogeschool onderzoeken dezelfde centrale vraag bij 5 gemeenten: Zeist, Gooise Meren, Nieuwegein, Utrechtse Heuvelrug en Amersfoort. Het onderwerp is de samenwerking tussen de veiligheids- en zorgdomeinen bij de uitvoering van de lokale PGA. Het gaat om de ontwikkelpunten en de succeservaringen: hoe ziet de samenwerking eruit, waarin kunnen we de samenwerking verbeteren en waarin kunnen gemeenten van elkaar leren? Dit wordt goed begeleid vanuit de HU.

Pijler 3: De leergang
De leergang bestaat uit 6 modules. De modules richten zich op het ontwikkelen van 21st century skills, gericht op vaardigheden voor veiligheidsprofessionals van nu en morgen. Naast kennisoverdracht en ontwikkeling van vaardigheden, is net- en samenwerken in de hechte groep van 30 deelnemers ook een belangrijk doel. 

  • Martijn Aslander is gastspreker bij de eerste module "Nooit af" op 24 mei;
  • "Omdenken is het thema van de 2e module op 28 juni. Organisatie is in handen van de Hogeschool Utrecht en het Openbaar Ministerie;
  • De derde module wordt georganiseerd vanuit de Politie. Wat is de impact van de digitale transformatie op criminaliteit en hoe kunnen wij hier als professionals op inspelen?

Wil jij graag deelnemen aan de leergang 21st Century Skills of heb je een goed idee over de invulling daarvan? Neem contact met George Spier of Linde van der Meer!