Ons werkveld

Het team Versnellen en Raken TVR is inzetbaar voor proactieve probleemgerichte acties en biedt vakkundige ondersteuning bij snelle probleemverkenningen en (bege)leiding van interventies tegen o.a. personen, kwetsbare locaties, vrijplaatsen en faciliterende branches. Dit kan op thema, ad-hoc casussen of als vervolg op het ondermijningsbeeld. Het probleem is daarbij leidend. Er wordt gezocht naar maatwerkoplossingen waarbij creativiteit en innovatie hoog in het vaandel staan. Daarnaast biedt het team een regie- en coördinatierol (procesbegeleiding en/of projectleiding) bij een integrale thematische aanpak. Het team Versnellen en Raken is dan ook nadrukkelijk een uitvoeringsteam dat nauw samenwerkt met de veiligheidspartners in Midden-Nederland zoals het RIEC-MN. 

Ondersteuning is maatwerk

De ondersteuning van het team is in principe voor een periode van maximaal drie tot zes maanden en afhankelijk van de context waarin gewerkt wordt. Die kan variëren van een eerste gezamenlijke probleemverkenning en het formuleren van gewenste effecten en adviseren over mogelijke aanpak, tot het regisseren van de daadwerkelijke acties. Het team werkt altijd in opdracht van het lokale gezag.

De aanpak is gericht op:
- spilfiguren en schijnbaar onaantastbaren (persoonsgerichte) aanpakken;
- criminele infrastructuur verstoren;
- crimineel gewin afpakken: geld, vermogen en luxe goederen.

Jaarplan 2018 TVR

Hulp nodig?

Is er in uw werkgebied sprake van georganiseerde ondermijnende criminaliteit, wilt u dit met uw partners aanpakken en kunt u daarbij wat hulp gebruiken? Neem gerust contact op met teamleider Erwin van der Waal: erwin.van.der.waal@politie.nl of neem contact op met uw accounthouder.