Ons werkveld

Missie: Het netwerk van veiligheidspartners laten excelleren.
Visie: Door op een energieke en professionele manier krachten te bundelen, laten we anderen schitteren in de aanpak van veiligheidsproblemen en wordt de effectiviteit van het netwerk van de veiligheidspartners vergroot.

Bureau RVS ondersteunt de veiligheidspartners om effectief de krachten te bundelen in het veiliger maken van de regio. Dat doet zij door:

  • het ondersteunen van de Taskforces die versnelling geven aan de aanpak van de prioriteitsthema’s uit de Veiligheidsstrategie;

  • de projectleiding van regionale projecten als Burgernet en Veilig Ondernemen;

  • het bewaken, rapporteren en agenderen van de voortgang van de Veiligheidsaanpak;

  • het delen van kennis en informatie via de website www.veiligheidscoalitie.nl;

  • het organiseren van (themagewijze) netwerkbijeenkomsten;

  • doe-kracht te organiseren: praktische hulp in de aanpak van veiligheids-problemen door medewerkers van bureau RVS, aangevuld met studenten Integrale Veiligheids-kunde.

De veiligheidsaanpak is met lokaal maatwerk het meest effectief. Op lokaal niveau heeft de gemeente de regie op de probleemgerichte aanpak van veiligheid. Onveiligheid trekt zich echter weinig aan van gemeentegrenzen. Daarom is het efficiënter en effectiever het lokale maatwerk in een bredere context in te bedden.
Samenwerken en leren van elkaar in de regio is essentieel.