Ouderenmishandeling: veelal een verborgen probleem...

- Veiligheid & Zorg -In deze nieuwsbrief lees je meer over het webinar van 25 juni a.s. over uitvoeringsproblemen rond de Wet Zorg en Dwang, ook binnen de Persoonsgerichte Aanpak. Op 15 juni was veel aandacht voor de Internationale dag tegen ouderenmishandeling. Veilig Thuis Utrecht en de Regio Gooi en Vechtstreek laten mooie en ook elders bruikbare goede voorbeelden zien. Belangrijk, want 1:20 thuiswonende ouderen ervaart (financiële) ouderenmishandeling. Tot slot hebben we voor de zomerperiode nog enkele prachtige luister- en kijktips over jongeren en criminaliteit, en over stalking. 

Een weerbaar én leefbaar buitengebied zegt nee tegen drugscriminaliteit!

- Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit - Hoe kunnen we een weerbaar en leefbaar buitengebied creëren? Lees in deze nieuwsbrief het verhaal van boer ‘Frank’ bij wie de politie een xtc-lab ontdekte in een van zijn verhuurde schuren. Had hij de signalen kunnen herkennen? Daarnaast ook een impressie van de week van het buitengebied, waarin gemeente en politie samen ‘de boer op zijn geweest’. De burgemeester van Zeewolde -die voor de gelegenheid bij een aantal bezoeken aan agrariërs is mee geweest-  vertelt zijn verhaal hierover. 

RIEC MN biedt "Leidraad voor privacyprotocol"

- binnengemeentelijke gegevensuitwisseling aanpak ondermijning - Voor een effectieve aanpak van ondermijning is het belangrijk dat signalen over ondermijning en informatie samenkomen. Hiervoor is binnengemeentelijke samenwerking en gegevensdeling essentieel. Dit moet gebeuren in lijn met privacywet- en regelgeving. De juiste manier van verwerken is vastgelegd in het Model Privacyprotocol binnengemeentelijke gegevensdeling voor bestrijding ondermijning, dat op 20 februari 2020 door het Ministerie van Justitie en Veiligheid is gepubliceerd. Omdat het landelijk model privacyprotocol uitgebreid is en zich niet eenvoudig leent voor een praktische toepassing, heeft het RIEC Midden-Nederland een leidraad gemaakt, die de implementatie en de toepassing makkelijker maken. 

Agenda komende maand

- Seminar: Rijker Verantwoorden - Vanuit het Landelijk Programmateam Ondermijning start een nieuw actieonderzoek. Waarbij de spotlights op de horizontale werking van Rijker Verantwoorden liggen. De focus ligt op de aanpak van ondermijning. Als aftrap organiseert de politie een seminar (via Teams) op vrijdag 25 juni van 10.00 – 12.30 uur. Voor de uitnodiging en aamelden.- PGA 5 Jaar - Webinar: ‘Oh jee, de WZD’ -De Wet Zorg en Dwang voor mensen met een verstandelijke beperking en risicovol gedrag. (Hoe) Werkt dat? In het webinar van 25 juni 12.00 - 13.30 uur bespreken Michiel Vermaak (VG-arts/ straatdokter en lid Landelijk Schakelteam Verwarde Personen) en Madeleine Gouma (procesmanager Zorg en Veiligheidshuis Flevoland) de knelpunten die we ervaren maar zoeken we vooral naar de ‘Hoe wel!’. Aanmelden kan via deze link.- 7e Q College Straatwaarde(n) - Het zevende Q College vindt plaats op: dinsdag 6 juli 2021 van 10.00 uur tot 11.30 uur. Deze keer nemen de twee broers Nabil en Nahib je mee in hun (tegengestelde) levensverhalen: de ene broer vindt een goede opleiding en baan, de ander belandt in een jeugdgevangenis. Hoe kan het zijn dat de levensverhalen zó verschillen van elkaar? Ze nemen je mee in hoe het was om op te groeien in hun buurt, de straatcultuur en eigen ervaringen. Daarnaast vertellen ze welke verschillende paden zij bewandeld hebben én welke verleidingen zij daarin tegenkwamen. Dit doen zij aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden. Aanmelden kan door een mail te sturen aan straatwaarden@riec-mn.nl- TNO webinar en inloopspreekuur Ondermijning - juli - Elke maand organiseerd TNO een webinar, waar een TNO-expert ingaat op een relevant thema. Het volgende webinar is op 15 juli 9.00-10.00 uur over Kunstmatige Intelligentie in de aanpak van Ondermijning met Selmar Smit, Senior Scientist AI. Welke rol kunnen big data en kunstmatige intelligentie hebben in de aanpak van ondermijning? Wat kan er al wel, wat kan er niet? En welke rol heeft de mens nog als computers hun enorme rekenkracht inzetten? Of is dat vooral domme kracht? Houd de website in de gaten voor de deelnamelink. 

PGA 5 jaar webinar - "Oh jee, de WZD!"

De Wet Zorg en Dwang voor mensen met een verstandelijke beperking en risicovol gedrag. (Hoe) Werkt dat? Hoor er alles over op 25 juni!  

Pilot onderwijsprogramma Kapot Sterk afgerond (Jeugdjournaal en EenVandaag)

Deze week is de pilot van onderwijsprogramma Kapot Sterk afgerond. Met het programma willen gemeente, politie en Openbaar Ministerie (OM) de jonge jeugd een begin maken met het bouwen aan weerbaarheid tegen de invloed van drugscriminaliteit. Leerlingen van groep 7 en 8 van de Ariënsschool en de Maaspleinschool uit Utrecht hebben meegedaan aan de pilot. Stadion Galgenwaard was het decor voor deze laatste les, waarin dromen en ambities van de leerlingen centraal stonden.

Straatwaarde(n) - Straatsjablonen geplaatst in Woerden

Er is in Woerden begonnen met het plaatsen van tekstsjablonen op straat om het onderwerp drugsgebruik onder jongeren onder de aandacht te brengen. De tekst luidt: ‘drugs is geen talent, een diploma op zak wel’. De gemeente Woerden is hiervoor een samenwerking aangegaan met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum dat zich bezig houdt met de strijd tegen georganiseerde criminaliteit.

7e Q College Straatwaarde(n)

Het regioprogramma ‘Straatwaarde(n)’ organiseert elk kwartaal Q colleges voor professionals uit onder meer de regio Midden-Nederland. Het zevende Q College vindt plaats op: dinsdag 6 juli 2021 van 10.00 uur tot 11.30 uur. Het Q college vindt weer plaats middels een webinar. Voor het programma en aanmelden. 

Jong geleerd is ..... oud gedaan!

- Digitale Veiligheid - In Leusden weten ze dat als geen ander. Hier wonen namelijk de meeste Hackshield cyber agents van Nederland! Benieuwd naar de top drie gemeenten? Lees dan vooral verder. Dan delen we ook gelijk een mooi aanbod aan (interne) lezingen en kennisquizzen door Maria Genova, schrijfster van ‘Komt een vrouw bij de h@cker’.

Aanpak huiselijk geweld: een lange adem?

- Veiligheid & Zorg -In deze nieuwsbrief veel aandacht voor het webinar over de aanpak van huiselijk geweld van 11 mei jl. Dat de aanpak van huiselijk geweld niet eenvoudig is en een lange adem kent, werd tijdens dit webinar al snel duidelijk. Zo spraken deelnemers hun zorgen over regie en wachtlijsten uit. Verder lees je in deze nieuwsbrief meer over de aanpak van jeugdcriminaliteit: hoe kunnen gemeenten (nalatige) ouders aanspreken en wat doe je aan wapenbezit? Verder heeft de regionale update van de Aanvulling problematische jeugdgroepen bij het privacyreglement lokale PGA de warme aandacht getrokken van 'het land'. Lees wat dat betekent voor Midden-Nederland.