Nieuw: het NCTV Informatieportaal

Het NCTV Informatieportaal is ontwikkeld voor professionals en bevat factsheets, convenanten en handreikingen die te maken hebben met de lokale aanpak.

Week 41: De Week van de Veiligheid

De Week van de Veiligheid vindt dit jaar plaats in week 41, van 9 t/m 15 oktober.

Intensivering aanpak mensenhandel

In de Rijksbegroting voor 2017 is 1 miljoen vrijgemaakt voor versterking en intensivering van de aanpak van mensenhandel.

Scenario’s toekomst Softdrugsbeleid naar de Tweede Kamer

In het debat over het cannabisbeleid spelen uiteenlopende aannames een rol, bijvoorbeeld over de mogelijke effecten van een ander beleid op de handhavingslasten.

Onderzoek naar de misdaadfamilies in Brabant

Inbraken tegengaan in de vakantieperiode

Met de vakantie in het vooruitzicht is het een goed moment om inwoners alert te maken en te zorgen dat zij maatregelen nemen om het inbrekers niet te makkelijk te maken.

Goed project? Aanmelden voor de Hein Roethofprijs!

Ken jij een goed project dat criminaliteit voorkomt en sociale veiligheid bevordert? Meld dat dan aan voor de Hein Roethofprijs.

Burgernet en WhatsAppgroepen versterken elkaar

Om burgerparticipatie zo effectief mogelijk te laten zijn, is een koppeling tussen Burgernet en WhatsAppgroepen van belang.

Criminaliteit in januari met -11% gedaald ten opzichte van vorig jaar

In de eerste maand van 2017 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven met -11% gedaald ten opzichte van diezelfde maand vorig jaar.