SAVE THE DATE: Congres onveiligheidsgevoelens aanpakken

Op 21 november organiseert Het CCV het congres 'Onveiligheidsgevoelens aanpakken'

Vacature Officemanager RIEC Midden Nederland

Het RIEC Midden Nederland is opzoek naar een officemanager.

Geregistreerde criminaliteit in Midden Nederland daalt met -8%

De totale geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland is in de eerste negen maanden van dit jaar met -8% gedaald t.o.v. dezelfde periode vorig jaar.

Burgerparticipatie: wat doet u ermee? Wat vindt u lastig?

Op 31 oktober organiseert Het CCV een intervisiebijeenkomst over burgerparticipatie in relatie tot veiligheid.

Even voorstellen: Anke Leentjens

Deze week is een Anke Leentjes gestart als projectleider 'Regionaal Informatie- en Coördinatiepunt aanpak personene met verward gedrag en gevaarsrisico'

Regie en doorzettingsmacht nodig bij aanpak woonoverlast

De neuwe wet Woonoverlast geeft nieuwe mogelijkheden voor de burgemeester.

Daling geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland zet door

De totale geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland is in de eerste acht maanden van dit jaar met -7% gedaald.

Vooraankondiging landelijk Bibob

Op 5 oktober 2017 vindt het eerste landelijke Bibob-congres plaats. De bijeenkomst wordt georganiseerd in het provinciehuis in 's-Hertogenbosch.

Start uitrol VIS in Midden-Nederland

Amersfoort, Dronten en Utrecht zijn een pilot gestart met het Veiligheidsinformatiesysteem.

Nieuw: het NCTV Informatieportaal

Het NCTV Informatieportaal is ontwikkeld voor professionals en bevat factsheets, convenanten en handreikingen die te maken hebben met de lokale aanpak.