Veiligheidshuis Regio Utrecht 2019: op volle kracht vooruit

In 2019 staat het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) weer klaar om  met alle samenwerkingspartners een bijdrage te leveren aan een veiliger regio Utrecht. Vanuit elke gemeente in de regio kan in afstemming met politie de meest complexe casuïstiek worden aangemeld bij het VHRU. Speerpunten voor het komende jaar zijn onder meer: een verdere ontwikkeling van de samenwerking met het RIEC, doorontwikkeling van het casusoverleg Zorg & Veiligheid, de aanpak van personen met verward gedrag met een forensisch profiel  en, in dat verband ook, aanhaking bij de Ketenveldnorm GGZ. Daarnaast investeren we in de casusoverleggen aanpak ter voorkoming van radicalisering en gaan we opnieuw de samenwerking met ZSM versterken.

Vanaf februari 2019 start er een nieuwe procesmanager bij VHRU: Willem Karsemeijer. Zo gaan we met elkaar in 2019 op volle kracht vooruit!

Lees meer

Seminar Jeugdige delinquenten op vrijdag 8 februari

Op vrijdag 8 februari 2019 organiseert uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum een seminar rondom de uitgave van het boek van Merel van Dorp: Jeugdige Delinquenten, praktijk en achtergrond. U bent van harte uitgenodigd. Meer informatie over over het programma en de mogelijkheid om u aan te melden vindt u hier.

Lees meer

Aan de slag in 2019!

De publieksversie van het regioplan aanpak drugscriminaliteit Midden-Nederland staat nu online. De eerste maanden van 2019 zal gestart worden met het werven van nieuwe collega’s en het oppakken van de regionale en districtelijke thema’s om vanaf 1 juni de aanpak nog verder te intensiveren. Voor een daadkrachtige aanpak is samenwerking en inzet vanuit alle partners in Midden-Nederland noodzakelijk.

Lees meer

Gezocht: Programmamanager Straatwaarden

Het programma Straatwaarde(n) draait het om een repressie en actiegerichte aanpak, waarbij we ons richten op de zichtbare en schadelijke effecten van cocaïnegebruik op de samenleving. En op preventie door effectieve barrières te ontwikkelen en in te zetten om de aanwas van jonge criminelen in te dammen. Jij bent degene die beide wegen  actief met elkaar verbindt. Je draagt het programma enthousiast uit bij je samenwerkingspartners.

Klik hier voor de vacature.

Lees meer

Gezocht: Programmamanager GOC

Samen met de andere programmamanager stuur je het programma GOC inhoudelijk aan. Met grote betrokkenheid en enthousiasme draag je het programma uit en weet je je samenwerkingspartners te overtuigen. Als een katalysator breng je belangen en ambities samen om zo de aanpak van georganiseerde ondermijnende drugscriminaliteit een extra impuls te geven.

Klik hier voor de vacature.

Lees meer

Gezocht: Projectleider Afpakken

De projectleider Afpakken richt zich op het verstoren van de financiële stromen in de drugswereld in Midden-Nederland en zorgt ervoor dat de regio grote stappen zet in het afpakken van crimineel goed. Hierin versterk en versimpel je het proces rondom het verstoren van financiële verdienmodellen in de criminele ondermijnende drugscriminaliteit.

Klik hier voor de vacature.

Lees meer

Gezocht: Coördinator van het Actiecentrum

Als coördinator ben je verantwoordelijk voor de functionele aansturing van de casuscoördinatoren en analisten in het Actiecentrum. Met jouw inzet en kwaliteiten zorg je voor de verdere professionalisering van het proces van signaal tot interventie. Verder lever je een belangrijke bijdrage aan de doorontwikkeling van het Actiecentrum.

Klik hier voor de vacature.

Lees meer

Grote integrale controle op faciliterende bedrijven in georganiseerde criminaliteit

De gemeente Utrecht, politie, belastingdienst en douane hebben dinsdag 4 december bij 17 bedrijven op bedrijventerrein Nieuw Overvecht controles gedaan. Het vermoeden bestond dat een aantal van deze bedrijven faciliteerden bij criminele activiteiten, zoals autoverhuur aan plofkrakers en drugscriminelen. Ook bestonden bij andere bedrijven vermoedens dat de bedrijfsvoering structureel niet klopte. De actie was bedoeld om de ongewenste activiteiten te stoppen en te verstoren, en te laten zien aan de bonafide ondernemers op het bedrijventerrein dat hun zorgen gehoord worden. Samen met ondernemers wordt gekeken om ook op lange termijn een gezond ondernemersklimaat te laten bestaan.

Lees meer

Vijf gemeenten bundelen hun kracht!

Dit jaar hebben de vijf Heuvelrug-gemeenten gezamenlijk een Integraal VeiligheidsPlan (IVP) opgesteld. Carlijn Jansen van de gemeente Veenendaal vertelt in een interview waarom en hoe zij dit op deze manier hebben aangepakt.

Lees meer

Masterclass Cyber verplaatst naar het nieuwe jaar

De masterclass Cyber van 20 december wordt verplaatst naar het nieuwe jaar. De belangstelling is groot, maar het nieuwe jaar biedt meer ruimte en gelegenheid voor deelnemers om te komen. Een nieuwe datum volgt, dus houd de website in de gaten! Deelnemers die zich al hebben opgegeven, krijgen een bericht van de nieuwe datum.

Lees meer