Kader (her)beoordelen lichte zaken Midden-Nederland

Het Openbaar Ministerie heeft, omdat het aantal politierechter/enkelvoudige zittingen tijdelijk is teruggebracht vanwege de Coronamaatregelen, het “Kader (her)beoordelen lichte zaken” opgesteld. Doel hiervan is om zo veel mogelijk zaken binnen redelijke termijn af te doen en daders en eventuele slachtoffers zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. Ketenpartners zijn hierover via het Justitieel Netwerk Midden-Nederland geïnformeerd. Het kader is hier in te zien via het besloten deel van de apothekerskast.

Corona en digitale veiligheid

Elke week delen we relevante inzichten rond Corona en digitale criminaliteit. Met deze keer aandacht voor drie onderwerpen. De politie Midden Nederland haalt 15 Ddos-diensten uit de lucht en waarschuwt voor ‘whaling’. En wat kunnen we als veiligheidsprofessionals leren van de maatschappelijke discussie over de Corona-apps? Lees daarvoor verder!

Samen de straat op om kwetsbare jongeren te bereiken

In een heel vroeg stadium begon de gemeente Zaanstad als eerste om kwetsbare kinderen te bereiken die van de radar waren gevallen. Dat doet ze in een bijzondere samenwerking tussen jeugdboa’s en leerplichtambtenaren. “Het mooie is,” zegt jeugdboa Sebastiaan Stans, “dat we vaak dezelfde jongeren kennen. Maar we hebben nét iets andere informatie over hem of haar. Door onze kennis bij elkaar te leggen, krijgen we allebei een rijker beeld.” Lees hoe Zaanstad samenwerkt. (Dit artikel is geschreven door Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Het CCV)

Corona en de verbinding veiligheid en zorg

De grote variatie op het snijvlak van zorg en veiligheid en de relatie tot Corona, wordt in deze editie van de nieuwsbrief weer duidelijk. Onderzoek naar veerkracht moet meer handelingsperspectief geven voor professionals in de GGZ, veiligheidsdomein en burgers in hun omgang met kwetsbare mensen. Lees meer over huiselijk geweld en wat professionals hieraan kunnen doen, maar ook over de rol van werkgevers bij signalen daarvan. En heb je enig idee wat een quarantainer is? Klik dan verder voor het hele artikel!

Blog: eerst gedrag aanleren, daarna begrijpen

Toen het televisieprogramma ‘Boer zoekt Vrouw’ werd opgenomen, konden de boeren en hun logees nog naar hartenlust knuffelen. Dat kan niet meer zo spontaan in de ‘1,5 meter samenleving’. De maatregelen zijn wel helder, het waarom ervan nog niet helemaal. Maar soms moet gedrag gewoon snel veranderen, dan volgt het waarom later. Dit vertellen Miriam Adriaanse en Mirjam Prinsen in hun blog. (Dit artikel is geschreven door Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Het CCV)

Twee Zorg- en Veiligheidshuizen in Midden-Nederland

Het zou maar zo ondersneeuwen in alle Coronaberichten. De Veiligheidshuizen in Gooi- en Vechtstreek en de regio Utrecht zijn tegenwoordig Zorg- en Veiligheidshuizen en het veiligheidshuis Flevoland overweegt dit ook. Het concept van zorg- en veiligheidshuizen wordt op een heldere wijze toegelicht in dit onlangs aangepaste filmpje. Klik om het filmpje te starten.

Corona en de verbinding veiligheid en zorg

De politie en Veilig Thuis maken zich op voor een forse stijging van het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wereldwijd stijgt het aantal meldingen fors, benoemde ook secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) António Guterres. De stand van zaken in Midden-Nederland en hoe organisaties er in onze regio mee omgaan, lees je deze week in onderstaande onderwerpen: Vooralsnog geen zichtbare stijging huiselijk geweld en kindermishandeling Manieren om onopvallend en makkelijk een melding te doen

Corona en digitale veiligheid

Elke week worden relevante inzichten over corona en de impact daarvan op digitale criminaliteit gedeeld. Deze week ligt de focus op het gebruik van social media om bewoners en ondernemers te waarschuwen voor internetcriminaliteit en kun je meer lezen over het gebruik van gratis diensten zoals Zoom. Want wat betekent ‘gratis’ voor de veiligheid van je gegevens?

Ervaringen met de noodverordening: deel ze nu!

Boa’s hebben door de noodverordening een belangrijke rol in de frontlinie. De afgelopen tijd zijn er veel boetes uitgedeeld aan burgers die de coronamaatregelen overtreden. Er gebeurt veel in Nederland wat betreft handhaving. Boa’s, deel je ervaringen, zodat de lessen die we opsteken niet verloren gaan! Lees verder voor meer informatie. (Dit artikel is geschreven door het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, CCV)

Wees nu soepeler én strenger in toezicht op privacy

De Autoriteit Persoonsgegevens maakte 20 maart bekend dat het minder streng toeziet op een aantal privacyregels. Goed te verdedigen, zegt hoogleraar bedrijfsethiek aan de Erasmus Universiteit en partner bij KPMG Muel Kaptein in ToeZine. Tegelijkertijd stelt hij: “Omdat onze privacy in crisistijd meer onder druk staat, moet er extra aandacht zijn voor het toezicht erop.” Lees hier het interview! (Dit artikel is geschreven door het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, CCV)