Bijeenkomst Wet verplichte GGz

Op 14 november heeft Bureau RVS samen met GGz Centraal een bijeenkomst over de Wet verplichte GGZ voor ketenpartners in Midden-Nederland georganiseerd. Aan de orde kwamen onder andere de organisatie van het regio-overleg, het hoorproces, het verkennend onderzoek en de wederkerigheid. De presentatie van de bijeenkomst en het verslag van de bijeenkomst zijn hier te vinden. Voor meer informatie over deze bijeenkomst is Jessica Aarnink contactpersoon.

Lees meer

Waar het midden ophoudt

Op 28 november stonden we stil bij de aard, ernst en omvang van de links- en rechts extremistische geweldsdreiging in Nederland. Tijdens deze regionale bijeenkomst namen twee analisten van het NCTV 40 collega’s uit Midden-Nederland mee in dit verhaal.

Hoe is dit fenomeen ontstaan en wat zijn de voorspellingen voor de toekomst? Omdat de problematiek voortdurend verandert, is het van belang te blijven investeren in kennis. Daarom is de pool van de Veiligheidshuizen ook de komende periode actief in het lokaal ophalen van behoefte voor het organiseren van dit soort bijeenkomsten. Op die manier werken we samen aan een goede aanpak in Midden-Nederland die blijft aansluiten bij de actualiteit.

Meer weten? Lees het rapport van de NCTV of de AIVD. Of bekijk de Apothekerskast.

Lees meer

PGA-loket Openbaar Ministerie focust op de WvGGZ

Pga-experts van de gemeente kunnen via het PGA-loket van het OM strafrechtelijke en strafvorderlijke gegevens opvragen ten behoeve van de integrale aanpak van inwoners in casuïstiek van PGA-lokaal. Al enige tijd lukt het de medewerkers van het PGA-loket niet om informatieverzoeken van de pga-experts tijdig (afspraak is binnen 5 werkdagen) af te handelen. Dit komt voornamelijk doordat deze medewerkers tevens verantwoordelijk zijn voor de administratieve voorbereiding en afhandeling van de BOPZ-verzoeken (per januari WvGGZ-verzoeken). Het OM vraagt hiervoor begrip. Mocht een informatieverzoek spoed hebben, neem dan op voorhand contact op met het PGA-loket of 088-6991551. In het geval er sprake is van bovenmatige overschrijding van de afhandeltijd, neem dan contact op met Judith Steultjens.

Lees verder voor meer informatie.

Lees meer

Q-college 'Coke & Jonge aanwas''

Het regioprogramma ‘Straatwaarde(n)’ organiseert elk kwartaal de zogeheten ‘Q Colleges Coke & Jonge Aanwas’ voor professionals in de regio Midden-Nederland. Het tweede Q College is op donderdag 19 december van 13 tot 16.30 uur te Utrecht. Heb je deze informatie gemist dan kunnen we je op de reservelijst plaatsen om er alsnog bij de zijn. Stuur ons dan een email!

Het doel van de Q colleges is het verbinden van (wetenschappelijke) kennis met de praktijk. De colleges staan in het teken van onderzoek en storytelling en zijn bedoeld voor professionals die zich bezighouden met (de aanpak van) cocaïneproblematiek en jonge aanwas. Elk college stelt een ander (aanverwant) onderwerp  centraal met andere sprekers.

Lees meer

Update privacyreglement Lokale PGA tekenklaar

In oktober heeft de Taskforce Verbinding Veiligheid en Zorg het privacyreglement lokale PGA aangeboden voor consultatie. Inmiddels zijn de opmerkingen en vragen verwerkt. Veel gemeenten en ketenpartners konden zich erin vinden of hadden slechts kleine tekstuele suggesties. Bij enkele ketenpartners, met name daar waar nieuwe juristen of pga-inhoudsdeskundigen zitten die destijds niet waren betrokken bij de totstandkoming van het oorspronkelijke reglement, leefden veel vragen en was extra overleg nodig om hen bij te praten over de achtergrond. Mooie bijvangst was dat pga-experts en juristen binnen organisaties in de update aanleiding hebben gevonden om goed met elkaar te spreken over de materie. Het reglement wordt voor de kerstvakantie aangeboden voor ondertekening. Voor vragen is de programmamanager Verbinding Veiligheid en Zorg bereikbaar.

Lees meer

Polarisatie en de intocht van Sinterklaas

In dit magazine van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden verschillende perspectieven rondom polarisatie – en de intocht van Sinterklaas – in beeld gebracht. Dit ter ondersteuning van de handreiking ‘Inzicht in (de)polarisatie’ die voorafgaand aan Sinterklaasintochten aangeboden is aan gemeenten. In het magazine komen bewindspersonen, burgemeesters en kennisadviseurs aan het woord.

Lees meer

Alarmerend inspectierapport over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

Op 8 november is een alarmerend inspectierapport verschenen over de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Hieruit blijkt dat de meest kwetsbare, verwaarloosde en mishandelde kinderen onvoldoende worden beschermd. De inspecties voor Gezondheidszorg en Jeugd alsmede die van Justitie en Veiligheid trekken hard aan de bel; zij beschrijven de zorgelijke situaties, oorzaken en doen aanbevelingen voor verbetering. Hier kunt u het rapport lezen en de brief van de ministers van VWS en rechtsbescherming aan de Tweede kamer.

Lees meer

'Het bijzondere schuilt in het normale'

Commissaris van de Koning Hans Oosters, brengt een werkbezoek aan de districten Oost en West

Hans Oosters is sinds afgelopen februari commissaris van de Koning in de provincie Utrecht en heeft ondermijning in portefeuille. Om zijn beeld van het thema wat te verdiepen bracht hij op 19 juli een werkbezoek aan district oost en west van de regio Midden-Nederland. Taskforce voorzitter en burgemeester van Nieuwegein Frans Backhuijs vertelde onder andere over de drugsproblematiek waar Midden-Nederland mee te maken heeft. Sjoerd Potters (burgemeester De Bilt), Esther Ooteman (programmamanager DTO west), Ankie Warning (gemeente Nieuwegein), Mark van Dorssen (politie) Rudo Verhoef (gemeente de Bilt) en Hannah Graaf (RIEC) vertelden over de werking van de Districtelijke Teams Ondermijning (DTO’s) en de thema's die de districten Oost en West oppakken. Ook lieten zij de CvdK verschillende locaties zien waar een ondermijningsaanpak plaatsvindt of heeft plaatsgevonden. Bij het Groeipaleis (groothandel die grootschalige illegale hennepteelt mogelijk maakte en in 2018 gesloten is) in Nieuwegein mocht de delegatie binnenkijken.

Lees meer

Waar is mijn zoon?

Iedereen in Nederland is geschokt over de moord op advocaat Derk Wiersum. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en andere nabestaanden die wij veel sterkte wensen.

Lees meer

Meedenken over digitale veiligheid? Meld je aan!

De Taskforce Digitale Veiligheid is 9 september gestart. De term cyberveiligheid is vervangen door de term digitale veiligheid. De aanpak van digitale onveiligheid willen we over 4 jaar net zo vanzelfsprekend laten zijn als de aanpak van bijvoorbeeld high impact crimes. Wil jij daar graag je steentje aan bijdragen? En wil je tegelijkertijd een heleboel leren over de impact van digitalisering op veiligheid? Meld je dan aan bij martijn.simons@rvs-mn.nl.

Lees meer