Zet de coronacrisis de veiligheidsbeleving onder druk?

Een unheimisch gevoel maakt zich de laatste tijd meester van CCV-adviseur Veiligheidsbeleving Sten Meijer. Hij ziet dat we moeten overgaan naar ‘een nieuw normaal’ en vraagt zich af hoe prettig hij zich daarbij voelt. Want de maatregelen die daarbij horen, beperken stevig zijn vrijheden. “Dat doe ik natuurlijk graag voor de goede zaak, maar ik maak me zorgen”, zegt hij. Lees hier het hele artikel. (Dit artikel is geschreven door Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Het CCV). 

Corona en digitale veiligheid

Elke week delen we relevante inzichten rond corona en digitale veiligheid. Deze week aandacht voor Smart City en de veiligheidsprofessional. Hoe ga je als veiligheidsprofessional om met ‘slimme’ veiligheidsoplossingen als je zelf niet begrijpt hoe de techniek werkt? En verder aandacht voor het beleidsvoorstel ‘Data tot the people’ van de Nationale Denktank. En wat gebeurt er eigenlijk als je ergens op klikt? Ontdek het zelf en ga mee op reis achter de oppervlakte van het internet.

Corona en ondermijning

Verschillende branches/sectoren zijn kwetsbaarder geworden door de coronamaatregelen. In deze editie van de nieuwsbrief aandacht voor een sector die de gevolgen van de coronacrisis ook merkt, namelijk de agrarische sector. Daarnaast geven we inzicht in de impact van de coronamaatregelen op de lokale drugshandel in Midden-Nederland. Tot slot presenteren we een leeswijzer voor de onlangs uitgebrachte Handreiking APV en Ondermijning en gaan we in op wat deze handreiking kan betekenen voor de ondermijningsaanpak in Midden-Nederland.

Corona en ondermijning

Tijdens de persconferentie van het kabinet van 6 mei, is voor diverse sectoren een versoepeling van de maatregelen aangekondigd. Voor sommige branches betekent dit dat zij voorzichtig weer kunnen gaan denken aan het opstarten van hun business. Voor andere branches –die onder normale omstandigheden al kwetsbaar zijn- geldt dit nog niet of in mindere mate. Bijvoorbeeld voor de sekswerkers en de horeca. In deze editie daarom specifieke aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis voor beide branches: wat zien we gebeuren en hoe kunnen we hierop inspelen?

1,5 Barometer geeft inzicht in naleving coronaregels

Bewakingscamera’s in de openbare ruimte tonen hoe burgers zich houden aan de coronaregels. Sociaal gedrag verraadt of mensen bij elkaar horen of niet. Dat kan handhavers helpen om een inschatting te maken van overtredingen. “Ik zou een camera ophangen in mijn eigen straat,” zegt Marie Lindegaard, die onderzoek doet naar camerabeelden, in Secondant. Lees het interview hier. (Dit artikel is geschreven door Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Het CCV).

Corona en de verbinding veiligheid en zorg

In deze editie aandacht voor hoe de GGZ face-tot-face-behandelingen en de dagbesteding weer opstart. Dit is belangrijk voor cliënten zelf maar zeker ook voor de persoonsgerichte aanpak in de lokale PGA en de Zorg- en Veiligheidshuizen. Verder worden in deze periode alle trainingen in levende lijve óf uitgesteld óf vervangen door webinars. Zo is er op dinsdag 19 mei een webinar over de nieuwe PGA-monitor. Wil je leren hoe deze PGA-monitor jou als gemeentelijk PGA-expert of procesregisseur van een zorg- en veiligheidshuis in jouw werk kan ondersteunen? Klik dan door.

Leeuwarden handhaaft anderhalvemetersamenleving integraal

Het was flink aanpoten voor de afdeling OOV van Leeuwarden toen Nederland in lockdown ging, maar nu kan de gemeente voorzichtig weer afschalen. Ook andere gemeenten moeten reageren op nieuwe problemen. Die bespraken zij in het online G40-overleg. Het artikel hierover biedt een inkijkje in waar gemeenten zoal mee worstelen. (Dit artikel is geschreven door Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Het CCV).

Corona en digitale veiligheid

Elke week delen we relevante inzichten rond corona en digitale criminaliteit. Van een aantal gemeenten hebben we de vraag gekregen zoveel mogelijk handelingsperspectief te bieden in verband met publieksvoorlichting. In deze nieuwsbrief daarom tips om computerinbraken en corona-gerelateerde oplichting tegen te gaan. Ook vind je tips hoe je in coronatijd je identiteit kunt bewijzen zonder fysiek contactmoment.

Aanpak van coronacrisis vraagt om breder perspectief

Eerder berichtten we al over corona en de epidemie van angst en onzekerheid. Nu de coronamaatregelen wederom zijn verlengd, neemt de angst voor het coronavirus af. Mensen lijken minder bereid om gedragsmaatregelen om het virus te bestrijden, blindelings na te leven. Ondertussen groeit wel de angst voor de economische effecten van de coronacrisis. Een gemeenschappelijk perspectief waarin we de gezondheid van de samenleving breder uitleggen, is nodig, betoogt Marnix Eysink Smeets. Lees het opiniestuk. (Dit artikel is geschreven door Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Het CCV).

Coronafraude: nieuwe smoes met bestaande technieken

Het is 29 januari 2020. De Fraudehelpdesk (FHD) ontvangt de eerste melding van coronafraude. Een slachtoffer is online opgelicht bij de aankoop van mondkapjes. Half april staat de teller al op 1.050 meldingen waarin het coronavirus gebruikt werd voor oplichting. Zijn er nu meer fraudemeldingen door het coronavirus? En hoe spelen criminelen in op deze pandemie? CCV-adviseur Mila Cassée ging hierover in gesprek met Tanya Wijngaarde van de FHD. Lees hier! (Dit artikel is geschreven door Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Het CCV)