Field Lab Straatwaarde(n): Jeugdmonitor

Op 23 mei jl. onderzochten we, vanuit Field lab Straatwaarde(n), samen met het jongerenwerk en politie, of we de huidige manier van monitoring van jeugdgroepen kunnen gebruiken om de jonge aanwas in beeld te krijgen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een deel van de leden van jeugdgroepen, die oplost omdat ze niet meer actief zijn op straat, later in beeld komt in relatie tot excessief geweld. Het verdwijnen uit het zicht van een jeugdgroep wil dus niet altijd zeggen dat deze jongeren geen aandacht meer verdienen. We onderzochten manieren om de huidige manier van monitoren uit te breiden. Hiervoor hebben we gezamenlijk een checklist ontwikkeld.

 

Lees meer

Field Lab Straatwaarde(n): Het VOG-terugverdiensysteem

Veel werkgevers vragen je om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als je die niet kunt krijgen, of als je bang bent dat je die niet krijgt, dan kan dat een belangrijke drempel zijn om te solliciteren. Dit signaal hebben we tijdens het Field Lab Straatwaarde(n) niet alleen vanuit jongeren gekregen, maar ook vanuit professionals. Daarom is het idee van een zogenaamd VOG-terugverdiensysteem ontwikkeld.

 

Lees meer

Gemeenten: organiseer een ondermijningsbijeenkomst met subsidie!

In 2018 heeft het Platform Veilig Ondernemen Midden Nederland €20.000 subsidie van het Ministerie van Justitie & Veiligheid gekregen om 20 ondermijningsbijeenkomsten voor agrariërs in het buitengebied en ondernemers in winkelgebieden en op bedrijventerreinen in Midden Nederland te organiseren. Een deel van deze subsidie is nog beschikbaar voor gemeenten die een ondermijningsbijeenkomst willen organiseren. Belangstelling om een ondermijningsbijeenkomst te organiseren met gebruik maken van de €1.000 subsidie? Neem dan contact op met Gaby de Ruiter (gaby.deruiter@hetccv.nl of 06-46047418).

Lees meer

Politie en OM pakken mobiel banditisme intensiever aan

De term ‘mobiel banditisme’ wordt gebruikt om internationaal rondtrekkende groepen die zich schuldig maken aan verschillende soorten strafbare feiten zoals winkel- en ladingdiefstal, inbraak in woningen en bedrijven, oplichting, skimming, fraude en zakkenrollerij. Dit probleem speelt al lang en heeft veel impact. Om die reden gaan politie en OM de aanpak intensiveren. Jan Hoogstraten van de politie vertelt in dit artikel over het fenomeen 'mobiel banditisme' en de aanpak ervan.

Lees meer

Week van de Veiligheid: 7 tot en met 13 oktober

Lees meer

Goed nieuws: de PGA-Interventietool biedt praktische hulp

Er is nu een landelijke PGA-Interventietool beschikbaar, mede ontwikkeld vanuit Bureau Beke. Goed nieuws voor gemeenten en ketenpartners die op zoek zijn naar interventies voor een plan van aanpak in de PGA! Het biedt professionals eenvoudig een overzicht van mogelijke (justitiële) interventies die in het kader van een PGA kunnen worden ingezet. Op dit moment staan er 121 interventies in en het groeit nog. De toolbox is een hulpmiddel voor casusoverleggen. Je kunt je aanmelden via www.pgainterventietool.nl. Als je (gemeente)e-mailadres niet goed wordt herkend, kies dan 'andere extensie'. Dan kun je elk gewenst mailadres gebruiken.

Lees meer

Willem Karsemeijer nieuwe procesmanager Veiligheidshuis Regio Utrecht

Willem Karsemeijer is op 18 januari gestart bij het Veiligheidshuis Regio Utrecht, in de rol van procesmanager. Willem stelt zich voor!

"Ik ben aangenomen als procesmanager bij het Veiligheidshuis Regio Utrecht, voor onder andere het Top-X overleg in de gemeentes in de regio Utrecht Oost. Als voorzitter van dit overleg stuur ik op het gehele proces rondom de casussen. Mensen kunnen hiervoor bij mij terecht. Ook als het gaat om het al dan niet aanmelden van casuïstiek voor dit overleg."

Benieuwd naar Willem zijn verhaal?

Lees meer

Werkbezoek minister Ferd Grapperhaus

Vandaag brengt minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, een werkbezoek aan het RIEC Midden-Nederland. Dit werkbezoek staat in het teken van de integrale aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in de regio.

Lees meer

Welkom nieuwe gemeente Vijfheerenlanden!

Sinds 1 januari 2019 heeft de provincie Utrecht er een nieuwe gemeente bij. De voormalige Zuid-Hollandse gemeenten Leerdam en Zederik vormen sinds die datum samen met het voormalig Utrechtse Vianen de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Omdat Vijfheerenlanden tot de provincie Utrecht is gaan behoren is het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) aan zet als het gaat om de complexe casuïstiek uit deze nieuwe gemeente. Inmiddels heeft een kennismaking plaatsgevonden met burgemeester Lokker. Het Veiligheidshuis Regio Utrecht heeft vertrouwen in een goede samenwerking met de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden!

Lees meer

Kom op 21 maart naar de themamiddag Zorg & Veiligheid

Op donderdag 21 maart organiseert het Veiligheidshuis Regio Utrecht een themamiddag over het actuele thema Zorg en Veiligheid. De nieuwe wet Verplichte GGZ die volgend jaar wordt ingevoerd komt op die middag aan de orde, maar ook de inzet en werkwijze van de BOPZ-brigade van het OM. Verder is er inmiddels een jaar ervaring met het casusoverleg Zorg en Veiligheid in de Regio Utrecht en ziijn Gooi & Vecht en Flevoland ook gestart met specifieke Zorg & Veiligheidscasuïstiek. Een mooi moment om de ervaringen te delen. Je kunt je voor deze middag aanmelden bij Fabiënne van der Werf: f.van.der.werf@utrecht.nl.

Lees meer