Burgernet werkt hard aan forse doelstellingen voor 2022

Burgernetmeldingen hebben de afgelopen maanden al tot meerdere successen geleid, waarbij vermiste personen of daders van een overval razendsnel werden opgespoord. Om dit succes uit te breiden, heeft Burgernet Midden-Nederland zichzelf forse doelstellingen opgelegd ten aanzien van onder andere het aantal nieuwe deelnemers en het aantal gemeenten dat een Burgernetambassadeur heeft.

Netwerkevent (Time to) Move on: inspirerende sprekers, workshops en jong talent

Campagne Senioren en Veiligheid van start

Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom is op 5 april 2022 vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met vele andere partijen de campagne Senioren en Veiligheid gestart. In deze campagne krijgen senioren concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminaliteit en wat ze moeten doen als het wel gebeurt. Met de slogan ‘Maak het ze niet te makkelijk’ wordt gedurende vier weken aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit: babbeltrucs, spoofing, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp) en phishing.

Stadsmakers Utrecht: hoe bewoners helpen om de wijk digitaal weerbaar te maken

In Utrecht zijn politie en gemeente samen met bewoners aan de slag gegaan met digitale veiligheid. Naar het voorbeeld ‘Digitale Buurtambassadeurs’ uit Breda leiden ze vrijwilligers op tot ‘stadsmaker digitale veiligheid’. In dit artikel vertellen ze meer over hun eerste ervaringen, bewonersbijeenkomsten en initiatieven die tijdens dit project zijn ontstaan.

Bouw jij mee aan de nieuwe regionale Veiligheidsstrategie?

Ben jij erbij op 23 of 31 mei? Een geeltje, een stift, opgestroopte mouwen en de benen op de tafel. Zo ziet de middag eruit. Maar wat is er dan aan de hand? Het antwoord: we gaan de basis leggen voor de nieuwe Regionale Veiligheidsstrategie 2023-2026. Dat doen we in Midden-Nederland sámen en daar zijn we trots op! Ben jij beleidsadviseur oov, of professional bij de politie of het OM? Meld je dan aan!

Onrust onder jongeren door de oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne leidt tot angst onder jongeren, zo blijkt uit recent onderzoek van Unicef. Volgens dit onderzoek maakt de helft van de Nederlandse jongeren zich zorgen over een mogelijke oorlog. Gevoelens van verdriet en angst hebben impact op hun gevoel van veiligheid. Maar hoe ga je met jongeren hierover in gesprek? En wat kun je doen om deze zorgen weg te nemen?

Alles over de ontwikkelingen op het snijvlak van veiligheid en zorg

Jouw mening telt! Stem, voor je de rest van de nieuwsbrief leest, graag eerst op jouw favoriete thema voor een volgende kennissessie. Een link naar de poll vind je in het eerste artikel.  En lees daarna verder over de ontwikkelingen op het snijvlak van veiligheid en zorg. Zo zijn er regionale ontwikkelingen op het gebied van de Wet zorg en dwang en is er nieuws over een recente subsidieaanvraag voor het PGA-Lab, het lerend netwerk Veiligheid & Zorg Midden-Nederland!

Utrecht houdt controleweek in binnenhavengebied

Themabeeld horeca: welke elementen bepalen kwetsbaarheid voor ondermijnende criminaliteit?

Tussenrapportage pilots met aanpak MDA++

Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar MDA++, een methode waarbij professionals samenwerken rond de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het onderzoek richt zich op de werkzame elementen van de aanpak. In een tussenrapport lees je over een aantal voorlopige resultaten. Hierin staan de werkzame elementen genoemd, de resultaten van de effectmeting in de regio Friesland en zijn de eerste bevindingen uit de casestudies te lezen.