Betrek familie en naasten meer bij behandeltraject

- Veiligheid en Zorg - We zien het steeds vaker binnen de GGZ: naasten en/of familieleden van mensen met een psychische of psychiatrische stoornis die een strafbaar feit hebben gepleegd, worden betrokken bij een behandelingstraject. Het Trimbos-instituut concludeerde na onderzoek dat de inzet van naasten een gunstige toevoeging is op het behandelingstraject. Ook Zorg-en veiligheidshuizen zoeken de samenwerking met naasten op. In deze nieuwsbrief vertelt een procesmanager over de samenwerking met familie in de praktijk. Daarnaast belichten we de resultaten van een grootschalig onderzoek naar de aanpak van huiselijk geweld waaraan ook Veilig Thuisorganisaties uit Midden-Nederland meewerkten. Tot slot vertelt het Openbaar Ministerie over de tijdelijk aangepaste werkwijze van het PGA-loket.

Shisha-Lounge kan pop-up uitzendbureau worden

- Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit - Publiek private samenwerking in Midden-Nederland om de aanpak van ondermijning te verstevigen. Hoe werkt dat? In dit artikel laten we voormalig commercieel directeur Alexander Reuvers aan het woord. Hij vertelt over hoe het samenbrengen van de uitzendbranche en het bedrijfsleven kan bijdragen aan de doelstellingen in het actieplan van Midden-Nederland ‘Wie praat, die gaat’. Ook vertellen Dr. Maurits Sanders en drs. Nora van der Meulen van PPS Construct in een interview hoe maatschappelijke en economische schade van ondermijning verder kan worden beperkt als bedrijven, maatschappelijke instellingen en overheden tot een gezamenlijke middeleninzet kunnen komen. Lees gauw meer over de ontwikkelingen op het gebied van Publiek Private Samenwerkingen!

Voor niets gaat de zon op

- Digitale Veiligheid - Jongeren die steeds vaker dader én slachtoffer worden van digitale criminaliteit. Hoe zit dat precies? En welke interventies kun je toepassen? Verder in deze trendinventarisatie: het regionale cyberbeeld over kwartaal 3. Er is meer fraude en ook de gemiddelde schade van cyberdelicten neemt toe.

Nog op de agenda voor 2020

- Schadelijke effecten van lachgas - 26 november - Lege hulzen van slagroomspuiten en ballonnen. Na een evenement heb je ze vast wel eens zien liggen. Het restant van het gebruik van lachgas. Lachgas is goedkoop, overal en voor iedereen verkrijgbaar en het werkt snel en kort. Het is volkomen legaal en ziet er door de ballonnen zelfs gezellig uit. Ten onrechte heeft lachgas een onschuldig imago. Het zuurstoftekort dat lachgas veroorzaakt kan ernstige gevolgen hebben. Desondanks is ‘een ballonnetje doen’ de laatste jaren ontzettend populair onder vooral jongeren en jongvolwassenen. Tijd om eens stil te staan bij de "schadelijke effecten van lachgas". - Datagedreven werken, leren van een voorbeeld: de City Deal ‘Zicht op ondermijning’... - 1 december - In de bestrijding van ondermijning wordt steeds veelvuldiger gebruik gemaakt van dataverzameling en -analyse. Voor deze verzameling en analyse is het dashboard ‘Zicht op Ondermijning’ ontwikkeld. In dit dashboard worden generieke data gekoppeld aan typen criminaliteit, waardoor beter zicht ontstaat op de concrete ondermijningsproblematiek in specifieke buurten. Dat maakt sturen met oplossingen mogelijk en kan ondermijnende criminaliteit in de toekomst voorkomen? Weten hoe? Lees er hier meer over! - ‘Georganiseerde criminaliteit op de rem’ - 7 december - Criminelen maken gebruik van autoverhuurbedrijven. Zo huren ze auto’s om anoniem rond te rijden, illegale goederen te vervoeren en snel weg te komen na een ramkraak of liquidatie. Hoe voorkom je aan de voorkant dat bonafide autoverhuurders misbruikt worden voor criminele activiteiten? En welke barrières kunnen publieke en private partijen samen opwerpen om autoverhuurbedrijven die de onderwereld bewust faciliteren tegen te gaan? Weten hoe je antwoorden kunt krijgen? Schrijf je dan nu in. 

Podcast 'Straatwaarde(n)': ‘Cocaïne & Telegram’

Een lijntje ‘coke’ bestellen via de app Telegram? Het kan allemaal! Het regioprogramma 'Straatwaarde(n)' van het RIEC Midden-Nederland heeft in een kort, verkennend onderzoek de uiting van vraag en aanbod van cocaïnehandel op Telegram laten onderzoeken. Maar wat is Telegram eigenlijk? Welke type berichten komen voor op dat platform ten aanzien van cocaïne? En waarom is het zo aantrekkelijk voor illegale activiteiten? Ontdek het hier in de podcast (12 min)!

Straatwaarde(n) Quick Scan - Oktober 2020

Team ‘Straatwaarde(n)’ heeft in de regio Midden-Nederland in mei 2020 een Quick scan gehouden om verschuivingen/ontwikkelingen op het gebied van drugs en jonge aanwas te inventariseren naar aanleiding van de Corona maatregelen. Dit najaar is hier een vervolg aan gegeven.  Er werd gekeken of er veranderingen en/of opvallende zaken op het gebied van drugscriminaliteit (fenomeenniveau) zijn waargenomen de afgelopen maanden. Benieuwd naar de uitkomsten? Lees deze hier.

Trends en actualiteiten Digitale Veiligheid

Bestolen worden door je eigen telefoonnummer? Het gebeurt via Sim-Swapping. In deze bijdrage leggen we uit hoe het werkt en wat je ertegen kunt doen. En wil je weten hoe criminelen via social engineering ook jou te slim af kunnen zijn? Bekijk dan het hoorcollege van Christopher S. Kayser, auteur van het recent in de VS verschenen boek ‘Cybercrime through social engineering: a new global crisis’. En tot slot: het WODC heeft alle beschikbare kwantitatieve onderzoeken over slachtoffers en daders van cybercrime tot één beeld samengebracht. We zetten de hoofdpunten voor je op een rij.

Trends en actualiteiten Veiligheid en Zorg

Investeer in de jongeren, zeker tijdens de coronacrisis!Strenge coronamaatregelen, verveling, anti-overheids- en anti-politiesentiment en opruiing op sociale media. Nu de coronamaatregelen weer strenger worden, bekijken we in deze nieuwsbrief wat we van de afgelopen maanden kunnen leren ten behoeve van het programma Veiligheid en Zorg. We hebben ‘pop-up rellen’ gezien in enkele steden en vertellen hoe we jongeren in het vervolg beter kunnen bereiken. Hierbij geven we enkele goede voorbeelden van bijvoorbeeld de inzet van influencers of jongerenwerkers, wat naast de update die gedaan wordt voor de Handreiking jaarwisseling 2020, bij kan dragen aan een rustig verloop van Oud en Nieuw. Daarnaast besteden we aandacht aan kwetsbare personen met verward gedrag, zo is er een nieuw landelijk meldpunt Zorgwekkend Gedrag en is het Zorg-en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek gestart met het casusoverleg ‘Verward gedrag en Gevaarsrisico'.

Trends en actualiteiten Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit

Stop Ondermijning Samen!Drugscriminaliteit aanpakken doen we samen. Eén van de pijlers in die aanpak is dan ook het vergroten van de weerbaarheid tegen drugscriminaliteit. In de Week van de Veiligheid werd aandacht besteed aan dit steeds belangrijker wordende onderwerp. Manieren om weerbaarheid te vergroten zijn bijvoorbeeld het vergroten van kennis over ondermijning of het toegankelijker maken van meldingen doen over ondermijnende criminaliteit. Deze maand laten we zien hoe een goede samenwerking met Meld Misdaad Anoniem bijdraagt aan een verhoogde meldingsbereidheid. We geven een praktijkvoorbeeld waarin het belang van bewustwording over ondermijning naar voren komt en vertellen in een interview met juridische experts hoe het bestuurlijk instrumentarium ‘last onder bestuursdwang’ daar ook aan bijdraagt. Tot slot geven we goede voorbeelden die bij verschillende doelgroepen de boodschap over te brengen: ‘Je kunt maar één keer nee zeggen!’ en vragen we je aandacht voor de nieuwe website waarop weerbaarheid volop in de aandacht staat: ‘Stop Ondermijning Samen!’  

Op de agenda

Een introductie in de wereld van de aanpak van ondermijning in Midden-NederlandDonderdag 29 oktober - Ben je nieuw in de aanpak van ondermijning in Midden-Nederland of wil je meer weten over de belangrijkste werkprocessen van het RIEC, ook al zit je daar niet dagelijks in? Meld je, als nieuwe RIEC-medewerker of partner, dan via de website aan voor de digitale bijeenkomst.  HU StartbaansessiesDonderdag 29 oktober - De Hogeschool Utrecht organiseert vier weken lang elke donderdagmiddag interessante online sessies over het samenwerken binnen de persoonsgerichte aanpak. De eerste Starbaan-sessie staat gepland op 29 oktober waarbij de PGA-scan centraal staat. Dit is een tool waarmee knelpunten (en oplossingen) binnen een integrale aanpak in kaart gebracht worden. Nieuwsgierig? Het gehele programma bekijken en jezelf opgeven kan hier. Webinar: Op- en afschalen - Aanpak Voorkomen Escalaties (AVE) als kapstokMaandag 2 november - Een webinar door VNG over het op- en afschalen bij complexe casuïstiek die door het zorg-, veiligheids- en sociaal domein heen loopt. Verschillende talen, wetgeving en soms ook verschillende belangen kunnen snel op- en afschalen belemmeren. De Aanpak Voorkomen van Escalaties (AVE) werkt als kapstok voor het goed inrichten van op- en afschalen. Om je op te geven en voor meer informatie bezoek de website van VNG. Save-the-date: Vijfde Q College Straatwaarde(n) - WebinarDinsdag 10 november - Het regioprogramma ‘Straatwaarde(n)’ organiseert elk kwartaal Q colleges voor professionals uit onder meer de regio Midden-Nederland. Deze keer neemt criminoloog Jeroen van den Broek je mee in de online wereld van jongeren en straatcultuur.  Online BibobDonderdag 19 november - De Wet Bibob wordt steeds vaker toegepast op omgevingsvergunningen bouwen. Op die manier wordt het risico dat bouwvergunningen worden misbruikt voor criminele doeleinden beperkt. En vastgoedtransacties vallen sinds 2013 onder het bereik van de Wet Bibob. Dat betekent dat wanneer de overheid partij is bij een vastgoedtransactie, de mogelijkheid bestaat om de wederpartij te screenen. Maar wat is de Wet Bibob precies? En welke ervaringen zijn in de praktijk opgedaan? Wanneer mag je Bibob toepassen en wat kan je uiteindelijk met een Bibob-advies? Benieuwd naar de antwoorden? Meld je dan aan voor de twee webinars.