Ondermijningsbeelden maken plaats voor maatwerk, actiegerichte beelden en verdieping

Een sterke behoefte aan maatwerk, actiegerichte beelden, verdieping en hier in gezamenlijkheid aan werken. Deze behoeftes, welke het RIEC Midden-Nederland opgehaald heeft uit gesprekken binnen het samenwerkingsverband, zijn aanleiding geweest om een nieuwe, heldere koers te formuleren. Deze koers geeft aan hoe we vanuit het RIEC, voor en met de partners, de komende jaren willen werken aan een integrale informatiepositie op GOC.

Lees & luistertips

In dit artikel hebben we verschillende lees- en luistertips voor je op een rijtje gezet. Van podcasts over cocaïnekoorts, maar ook boeken over tweede kansen. Benieuwd naar meer? Lees snel verder.

Deelnemers gezocht voor leergang: "Organiseren privacy en gegevensdeling: Zo doe je dat!"

Start half september. Deadline aanmelden 3 juni! Samenwerken op het snijvlak van zorg en veiligheid is geen makkelijke taak: er zijn per definitie verschillende professionals betrokken bij één casus. Die professionals werken vanuit verschillende organisaties en voeren taken uit vanuit verschillende wet- en regelgeving. Regelgeving omtrent privacy en gegevensdeling kan hierbij in de weg staan. De VNG heeft een leergang ontwikkeld voor medewerkers van gemeenten, ketenpartners en het Rijk. De doelgroep zijn de personen die verantwoordelijk zijn voor het inrichten van gegevensverwerking (denk aan: privacy officers, juristen en beleidsadviseurs).  In de bijlage lees je meer over de leergang die in september van start gaat en bestaat uit zeven dagdelen. Meer informatie >>

Feit of onderbuikgevoel: wat te doen bij drugs op school?

Ongeoorloofd schoolverzuim, sneller agressief, meerdere telefoons in bezit en enkel dure merkkleding. Er is een vermoeden dat een leerling de criminele ladder beklimt. Maar is dit een feit of een onderbuikgevoel? En wat kun je doen? Om scholen, gemeenten en andere betrokken organisaties hierin te ondersteunen, is door het regioprogramma Straatwaarde(n) de beslisboom ‘Drugs op school’ ontwikkeld.

Los op of schaal op!  Handreiking regionale doorzettingsmacht GGZ

Op 1 mei is de handreiking regionale doorzettingsmacht (RDM) van kracht geworden. De kern van de regionale doorzettingsmacht is, dat als een persoon met een specialistische zorgvraag aan de ggz tussen wal en dreigt te vallen omdat er geen passend aanbod is, professionals de hulp kunnen inroepen van verschillende regionale en bovenregionale structuren, om samen tot oplossingen te komen. Los op of schaal op!

Geregistreerde criminaliteit verder gestegen met 4%

In de eerste vier maanden van 2022 stijgt de totaal geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland met 4% ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is bij tien gemeenten de geregistreerde criminaliteit met 10% of meer toegenomen. Daar staan evenzoveel gemeenten tegenover waar de criminaliteit met minimaal 10% daalde. Het aantal geregistreerde woninginbraken (voornamelijk geslaagde) is met name gestegen in de maanden maart en april. Daarmee is de stijging van woninginbraken 28% in de periode januari tot en met april 2022. In vergelijking met dezelfde periode in 2020 is er echter nog altijd sprake van een daling. Meer actuele informatie vindt u hier in de overzichtstabel (achter de inlog).

Regionale en landelijke actualiteiten op het snijvlak van Veiligheid en Zorg.

In deze editie een oproep aan jou om je stem te laten horen over de PGA-Monitor en online kennissessies. Ook lees je hoe je signalen van een LVB herkent. En waarom staat er een camera opgesteld in de ruimte van ZSM? 

RE_B00TCMP vergroot weerbaarheid tegen cybercrime carrière

In april is er, na het ontvangen van de subsidie, een RE_B00TCMP georganiseerd in de oude Prodent fabriek in Amersfoort. Het RE_B00TCMP richt zich op het weerbaar maken van jongeren die affiniteit hebben met IT, tegen het ontwikkelen van een cybercrime carrière. Dit gebeurt door jongeren en hun ouders te informeren over wat wel en niet mag op het internet, maar vooral hoe ze hun IT-skills op een positieve manier kunnen inzetten om de (online) wereld een stukje mooier en veiliger te maken.

De narcostand van Nederland; fenomeenbeeld drugs 2021 beschikbaar

Pilot leerlingen groep 7-8 ‘Hackers de Baas’ afgerond

Om de digitale weerstand van kinderen te vergroten, is in het najaar van 2021een pilot gestart, bestaande uit drie lessen van Hackers de Baas. De pilot was in samenwerking met de Universiteit Twente en vond plaats onder 137 leerlingen op vier scholen in Veenendaal. In verband met o.a. corona hebben niet alle leerlingen het programma gevolgd maar uiteindelijk hebben 88 van hen het vijftien weken durende programma geheel doorlopen.