Corona en digitale veiligheid

Elke week delen we relevante inzichten rond corona en digitale criminaliteit. Van een aantal gemeenten hebben we de vraag gekregen zoveel mogelijk handelingsperspectief te bieden in verband met publieksvoorlichting. In deze nieuwsbrief daarom tips om computerinbraken en corona-gerelateerde oplichting tegen te gaan. Ook vind je tips hoe je in coronatijd je identiteit kunt bewijzen zonder fysiek contactmoment.

Webinar ‘Samenwerken tegen zorgfraude’

Op 26 mei a.s. is het webinar ‘Samenwerken tegen zorgfraude’ tussen 15.00 en 16.00 uur. Tijdens het webinar presenteert Edward van der Torre, lector aan de Politieacademie, de highlights van zijn onderzoek naar zorgfraude. Daarna is er ruimte om vragen uit uw eigen praktijk voor te leggen aan een deskundig panel. Bijgaand de uitnodiging voor de verantwoordelijke bestuurders (burgemeesters, wethouders sociaal domein), ambtenaren openbare orde en veiligheid en functionarissen die vanuit het zorgdomein zijn betrokken bij beleid, inkoop en toezicht.

OM treedt hard op tegen coronaspugers

Het OM treedt hard op tegen mensen die misbruik maken van de coronacrisis. Het betreft hier specifiek mensen die opzettelijk hoesten en spugen en daarbij zeggen ‘ik heb (misschien) corona’. Normaal wordt dit juridisch gekwalificeerd als ‘belediging’, nu wordt het vaak ‘poging zware mishandeling’. Het OM eist in dit soort zaken dan ook relatief zware straffen: in principe een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Hiermee wil het OM het signaal afgeven dat iedereen in deze tijd de regels in acht moet nemen. Het signaal is: elkaar proberen te besmetten in een tijd waarin we strijden tegen een dodelijk virus, wordt niet getolereerd. Lees verder voor meer informatie over (het afdoen van) coronazaken in Midden-Nederland.

Corona en digitale veiligheid

Elke week delen we relevante inzichten rond corona en digitale criminaliteit. Deze week aandacht voor wat er mis kan gaan als persoonsgegevens in foute handen vallen. Verder aandacht voor de officiële politiecampagne ‘Gamechangers’. Die moet jongeren weerhouden van cybercrime door ze alternatieve uitdagingen te bieden. En tot slot informeren we je over de handige keuzehulp videobellen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ramadan op 1.5 meter afstand

De Ramadan, de Islamitische vastenmaand, zorgt er enerzijds voor dat veel moslimjongeren samen met hun ouders saamhorigheid en samenzijn beleven. Anderzijds kan het er toe leiden dat zij tot laat buiten op straat blijven en daarmee ook overlast veroorzaken. In deze tijden van corona is de oproep daarom ook voor hun: blijf zoveel mogelijk thuis! Vele organisaties zoeken naar manieren om de Ramadan te vieren terwijl de 1.5 meter afstand in acht wordt genomen. Lees hier verder over thuis Ramadan vieren en andere initiatieven met betrekking tot Ramadan in de coronatijd. (Dit artikel is geschreven door Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Het CCV).

Corona en de verbinding veiligheid en zorg

In deze editie gaan we vooral in op hoe jongeren omgaan met de coronamaatregelen. Jongeren hebben moeite met het níet in groepen zijn en de nieuwe anderhalvemetermaatschappij. Om beter te begrijpen hoe dit bij jongeren (nog niet) werkt, duiken we wat dieper in het adolescentenbrein. Verder besteden we aandacht aan de nieuwe app Meldcode kindermishandeling nu kinderen met een moeilijke thuissituatie door de coronamaatregelen mogelijk in de knel komen. Lees er alles over in het uitgebreide artikel.

Aanpak van coronacrisis vraagt om breder perspectief

Eerder berichtten we al over corona en de epidemie van angst en onzekerheid. Nu de coronamaatregelen wederom zijn verlengd, neemt de angst voor het coronavirus af. Mensen lijken minder bereid om gedragsmaatregelen om het virus te bestrijden, blindelings na te leven. Ondertussen groeit wel de angst voor de economische effecten van de coronacrisis. Een gemeenschappelijk perspectief waarin we de gezondheid van de samenleving breder uitleggen, is nodig, betoogt Marnix Eysink Smeets. Lees het opiniestuk. (Dit artikel is geschreven door Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Het CCV).

Corona en ondermijning

In district West-Utrecht vonden de afgelopen weken twee integrale controles plaats, waaronder één in een bedrijfspand. Tijdens deze controle werd een grote hoeveelheid hennep aangetroffen. Maar hoe werk je veilig volgens de richtlijnen van de overheid in tijden van corona? Door een ‘veiligheidscoördinator’ aan te stellen, konden collega’s toch aan de slag. Initiatiefnemers Temel Yildrim, Operationeel Expert Ondermijning en Nick van Ginkel, Senior Ondermijning, beide van het Ondermijningsteam West-Utrecht, vertellen in dit artikel hoe dit in de praktijk werkt. Lees hier hun ervaringen.

Coronafraude: nieuwe smoes met bestaande technieken

Het is 29 januari 2020. De Fraudehelpdesk (FHD) ontvangt de eerste melding van coronafraude. Een slachtoffer is online opgelicht bij de aankoop van mondkapjes. Half april staat de teller al op 1.050 meldingen waarin het coronavirus gebruikt werd voor oplichting. Zijn er nu meer fraudemeldingen door het coronavirus? En hoe spelen criminelen in op deze pandemie? CCV-adviseur Mila Cassée ging hierover in gesprek met Tanya Wijngaarde van de FHD. Lees hier! (Dit artikel is geschreven door Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Het CCV)

Corona en ondermijning

Biedt de Coronacrisis criminele weldoeners nieuwe kansen? We vroegen het Toine Spapens, hoogleraar criminologie van de Tilburg University. In dit artikel geeft hij antwoord op vragen als: wat zijn criminele weldoeners, wat zijn de risico’s en wat kun je doen om deze te verminderen?  Lees verder voor het hele artikel!