Martijn Simons nieuwe regioadviseur samenwerkingsplatform sociaal domein

In deze nieuwsbrief lees je over het samenwerkingsplatform sociaal domein. Dit samenwerkingsplatform wil de lokale overheid versterken en de uitvoeringskracht van gemeenten naar een hoger plan brengen. Ook vind je meer informatie over de Wet aanpak meervoudige problematiek (Wams) die recent is ingediend bij de Tweede Kamer. 

Eerste ster voor werkgroep Veilig buitengebied in Bunnik

Op 25 januari heeft de werkgroep veilig buitengebied uit Bunnik de eerste ster van het KIWA in ontvangst genomen. Beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid Marc van Kooten nam namens de hele werkgroep de ster in ontvangst. Robert Snel –de auditor van KIWA– beoordeelde de uitslag van de audit positief en benoemde dat de samenwerking werkt. Het keurmerk Veilig Buitengebied brengt publieke en private partijen bij elkaar om gezamenlijk criminaliteit aan te pakken en de veiligheid in het buitengebied te verbeteren.

Kijk- lees en luistertips

Deze maand een uitgebreid aanbod aan tips; van podcast tot talkshow waarin de hoofdcommissaris van de politie Midden-Nederland zijn zorgen uitspreekt over de toenemende betrokkenheid van jonge kinderen bij heftige geweldsincidenten. 

RIEC Caribisch Nederland nieuwe loot aan de stam van het RIEC-LIEC bestel

Met het symbolisch digitaal doorknippen van een lint hebben de minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yeşilgöz-Zegerius en de Gezaghebber van Bonaire, Edison Rijna, in zijn rol als voorzitter van de stuurgroep RIEC CN, het startsein gegeven voor de verdere doorontwikkeling van de bestuurlijke en integrale bestrijding van ondermijnende criminaliteit binnen Caribisch Nederland. Het RIEC-LIEC bestel is sinds die datum uitgebreid met het RIEC CN.

Campagne ‘Word geen geldezel’ beschikbaar voor gemeenten in Midden-Nederland

Een van de manieren voor internetoplichters en cybercriminelen om hun illegale vermogen wit te wassen is met behulp van geldezels. De gemeente Amersfoort ontwikkelde een snel inzetbare campagne die inwoners wijst op de gevaren zich hiervoor te lenen. Andere gemeenten mogen de campagne ook gebruiken. Een tweede onderwerp in dit nieuwsartikel is een door de VNG ontwikkelde checklist digitale veiligheid voor raadsleden.

Update PGA-Lab

Noteer alvast in je agenda: het webinar op- en afschalen op 18 april. En we gaan van start met intervisie. De data en onderwerpen per datum zijn bekend.

Gemeenten: ga aan de slag met aanpak mensenhandel

Alle gemeenten in Nederland moeten sinds 2022 een duidelijke en geborgde aanpak van mensenhandel hebben. De Veiligheidscoalitie ondersteunt gemeenten in Midden-Nederland bij het opstellen van een dergelijk beleid, onder andere met verschillende beleidsmodellen. En loop jij in je dagelijkse praktijk aan tegen Bibob-vraagstukken? Neem dan deel aan de Bibob-leerkring op 10 maart.

Mail bijwerken? Even geduld.

Als je gistermorgen om 08.00 je laptop opende om je mail te beantwoorden, had je waarschijnlijk pech. Microsoft 365 kampte wereldwijd met problemen, waardoor duizenden storingsmeldingen uit alleen al Nederland binnenkwamen. Microsoft liet weten de oorzaak van het probleem te onderzoeken. Mail bijwerken? Even geduld a.u.b.

Geregistreerde criminaliteit stijgt in 2022 met 3%, grootste stijger zakkenrollen

In het jaar 2022 (januari t/m december) stijgt in Midden-Nederland de totaal geregistreerde criminaliteit met 3% ten opzichte van 2021. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is bij vier gemeenten de geregistreerde criminaliteit met 10% of meer toegenomen. Daartegenover staan acht gemeenten waar de criminaliteit met minimaal 10% daalde. De grootste stijgingen in type criminaliteit over het gehele jaar zien we bij zakkenrollen (62%), winkeldiefstal (+40%) en gewelddadige overval (+30%) in vergelijking met 2021.

Weet jij welke gegevensdashboards beschikbaar zijn voor informatiegestuurde aanpak?

Terugblik online kennissessie ‘ondermijning en informatiegestuurde aanpak’ Op 8 december vond online de eerste kennissessie ‘ondermijning en informatiegestuurde aanpak’ plaats voor gemeenten, georganiseerd door de provincie Utrecht en het RIEC Midden-Nederland. Het doel van de sessie was om kennis van beschikbare gegevensdashboards te vergroten en om praktische tips mee te geven hoe gemeenten de dashboards kunnen gebruiken bij de aanpak van ondermijning. Tijdens de sessie werd uitgebreid stilgestaan bij drie dashboards.