Secondant: 'Leer van succesvolle ervaringen op lokaal niveau'

Het verontrustte hoogleraar René Torenvlied (Universiteit Twente) dat Nederland bij aanvang zo traag in beweging kwam tegen het coronavirus. De landelijke crisisbeheersing werd volgens hem beheerst door schaarste. Nu is het aan het lokale bestuur om de samenleving verder te helpen naar een nieuw normaal. "Laat er niet te veel bureaucratie op los," zo roept hij op in Secondant. Lees hier verder. (Dit artikel is geschreven door Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Het CCV). 

Corona en digitale veiligheid

Tweewekelijks delen we relevante inzichten rond corona en digitale veiligheid. Deze week aandacht voor de datum van 18 juni. Dan organiseren we een online event over de toekomst van ‘veilig’ thuiswerken. Ook jij kunt meedoen of live meekijken via youtube. Verder in deze nieuwsbrief: hoe begeleid je jongeren met een lichtverstandelijke beperking in de ‘online’ wereld? Een belangrijke vraag omdat deze groep relatief vaak dader en/of slachtoffer wordt van digitale criminaliteit.

Hoe begeleid je jongeren met een LVB in de ‘online wereld’?

Met dit artikel bieden we je inzichten om jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) te begeleiden in de ‘online wereld’. Dat is belangrijk omdat daar bij zorgprofessionals en ouders nog maar weinig aandacht voor is. Vaak is de betrokkenheid bij jongeren met een LVB online pas hoog als het mis gaat. Bijvoorbeeld wanneer ze betrokken raken bij criminele activiteiten. Dit blijkt uit de Webinar van Rogier de Groot, promotieonderzoeker bij het lectoraat van de Hogeschool Leiden, van 16 april.

Gaan we niet te ver in ons digitale leven?

In het ‘nieuwe normaal’ vertrouwen we ons hele hebben en houden toe aan Amerikaanse platforms, maar we hebben geen idee wat er gebeurt met de datastroom. Hoogleraar Ronald Leenes vertelt in Secondant over de gevaren van het beeldbellen in de coronacrisis voor onze privacy. “In één klap geven wij onze levenssfeer op om door te kunnen gaan alsof er niks aan de hand is.” Lees hier meer.  (Dit artikel is geschreven door Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Het CCV). 

Corona en ondermijning

Tweewekelijks delen we relevante inzichten over corona en ondermijning. Deze week hebben we aandacht voor de positie van arbeidsmigranten in tijden van corona. In overig nieuws komen twee webinars voorbij. We blikken kort terug op het zorgfraude-webinar en bieden een aantal nuttige producten voor de aanpak van zorgfraude. Ook kun je een podcast van Straatwaarde(n) beluisteren over jongeren, drugs en preventie (onderdeel webinar Q-college).

Nieuwe voorbeelden van datagestuurd werken

Het CCV ging op bezoek bij een aantal gemeenten en sprak met hen over hun informatiepositie en informatievoorziening. Deze koplopende gemeenten en hun wijzen van data-gedreven werken voor veiligheid worden in dit artikel op een rij gezet. Het webdossier Informatiepositie bevat 2 nieuwe voorbeelden van datagestuurd werken, namelijk de Risico Radar Ondermijning en het Dashboards voor Zicht op ondermijning. Ze bieden allebei inspiratie en handvatten om ondermijning in jouw gemeente aan te pakken. Zie hier de voorbeelden.  (Dit artikel is geschreven door Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Het CCV). 

Corona en de verbinding veiligheid en zorg

In deze editie van de nieuwsbrief praten we je bij over innovatieve ideeën voor het vernieuwen van de strafrechtketen. Hard nodig nu de stapels strafzaken door de coronacrisis nog hoger en zichtbaarder zijn geworden. En ook jij kunt hierover meedenken. Verder in deze editie: hoe is het de afgelopen maanden vergaan met de 247 gezinnen die al voor de coronacrisis in beeld waren in verband met huiselijk geweld? Tot slot een breed gedragen oproep aan burgemeesters en wethouders sociaal domein in Midden-Nederland om met één mond over de financiering van de ketenveldnorm te spreken. Lees meer over deze oproep!

CCV-adviseur Frannie Herder over burenoverlast in coronatijd

Burenoverlast in coronatijd kan heviger zijn. Dat bevestigt CCV-adviseur Frannie Herder in De Telegraaf. Herder: "Dat is niet zo gek, als je nagaat dat we met zijn allen thuiszitten. Je ziet de muren op je afkomen. Als je dan ook nog eens de hele dag een klussende buurman hoort, wordt niemand daar vrolijk van." Lees hier het hele artikel.  (Dit artikel is geschreven door Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Het CCV). 

Mini-documentaire over aanpak multiproblematiek

De aanpak van multiproblematiek is weerbarstig. Elke betrokken professional doet hard zijn best, maar het helpt niet altijd. Cliënten moeten ondertussen dag-in-dag-uit met de problemen omgaan. Deze mini-documentaire over Jesse legt de problemen waar professionals tegenaan lopen, pijnlijk bloot. Bekijk de video hier.  (Deze documentaire is gemaakt door Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Het CCV). 

Corona en de verbinding veiligheid en zorg

In deze editie van de coronanieuwsbrief praten we je bij over het regio-overleg dat wordt voorgeschreven door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ). Hoe verloopt dat overleg in tijden van corona en wat zijn de belangrijkste inhoudelijke aandachtspunten? Casusoverleggen, in het bijzonder die rond personen met verward gedrag en gevaarsrisico, leiden onder de negatieve gevolgen van het niet fysiek met partners kunnen overleggen. We gaan in op de toenemende druk die dit oplevert. Lees daarnaast hoe een hostel van Lister verslavingszorg en het Leger des Heils in tijden van corona een innovatieve oplossing bedenken voor een probleem. Maar eerst gaan we in op ons webinar over de PGA-monitor!