Corona en digitale veiligheid

Elke week delen we relevante inzichten rond corona en digitale veiligheid. In deze voorlopig laatste ‘coronaspecial’ aandacht voor drie onderwerpen. In de eerste plaats het programma Digitale Veiligheid dat inmiddels door de taskforce Digitale Veiligheid aan het netwerk is aangeboden. Aanvullend hierop houden we de komende periode een belronde om te inventariseren hoe we het programma samen tot een succes kunnen maken. Verder in deze trendinventarisatie aandacht voor de vraag die veel mensen bezighield de afgelopen maanden: wat is het effect van corona op cybercrime? En tot slot: wat zegt het recent verschenen cybersecuritybeeld 2020 over digitale veiligheid?

Corona en ondermijning

De coronacrisis heeft de maatschappij de afgelopen maanden onder grote druk gezet. Om de gevolgen daarvan op de ondermijnende criminaliteit inzichtelijk te maken, hebben we je met onze nieuwsbrief in de afgelopen weken onder andere meegenomen in de jonge aanwas en drugscriminaliteit op straat, in criminele weldoeners in tijden van crisis maar ook in de financiële gevolgen die de coronacrisis heeft op bepaalde groepen in de samenleving. Ook bleek dat de georganiseerde criminaliteit zich aanpast aan de omstandigheden en nieuwe manieren ontdekt om snel en makkelijk geld te verdienen. Gelukkig geldt dit aanpassingsvermogen ook voor anderen. In deze editie daarom de focus op de maatschappelijke veerkracht die we de afgelopen maanden in Midden-Nederland hebben gezien. Hoe hebben buurten elkaar door deze tijd geholpen? Waarom denken we dat veerkracht belangrijk is als het gaat om ondermijning? Wat zegt hoogleraar polarisatie & veerkracht Hans Boutellier daarover? Veerkracht en weerbaarheid komen ook terug in de aanpak van het RIEC Midden-Nederland. Wat doet het RIEC MN met maatschappelijke veerkracht en wat kan je als professional doen om oog te krijgen voor veerkracht en dit te versterken? Het RIEC heeft een gespreksleidraad ontwikkeld voor professionals om in gesprek te gaan met burgers en zo zicht te krijgen op veerkracht. Tot slot ook aandacht voor de kwetsbaarheden bij horecaondernemers als gevolg van de coronacrisis en -maatregelen.

Aanpak van coronacrisis vraagt om breder perspectief

Eerder berichtten we al over corona en de epidemie van angst en onzekerheid. Nu de coronamaatregelen wederom zijn verlengd, neemt de angst voor het coronavirus af. Mensen lijken minder bereid om gedragsmaatregelen om het virus te bestrijden, blindelings na te leven. Ondertussen groeit wel de angst voor de economische effecten van de coronacrisis. Een gemeenschappelijk perspectief waarin we de gezondheid van de samenleving breder uitleggen, is nodig, betoogt Marnix Eysink Smeets. Lees het opiniestuk. (Dit artikel is geschreven door Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Het CCV).

Coronafraude: nieuwe smoes met bestaande technieken

Het is 29 januari 2020. De Fraudehelpdesk (FHD) ontvangt de eerste melding van coronafraude. Een slachtoffer is online opgelicht bij de aankoop van mondkapjes. Half april staat de teller al op 1.050 meldingen waarin het coronavirus gebruikt werd voor oplichting. Zijn er nu meer fraudemeldingen door het coronavirus? En hoe spelen criminelen in op deze pandemie? CCV-adviseur Mila Cassée ging hierover in gesprek met Tanya Wijngaarde van de FHD. Lees hier! (Dit artikel is geschreven door Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Het CCV)

Corona en de verbinding veiligheid en zorg

De politie en Veilig Thuis maken zich op voor een forse stijging van het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wereldwijd stijgt het aantal meldingen fors, benoemde ook secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) António Guterres. De stand van zaken in Midden-Nederland en hoe organisaties er in onze regio mee omgaan, lees je deze week in onderstaande onderwerpen: Vooralsnog geen zichtbare stijging huiselijk geweld en kindermishandeling Manieren om onopvallend en makkelijk een melding te doen

Corona en digitale veiligheid

Elke week worden relevante inzichten over corona en de impact daarvan op digitale criminaliteit gedeeld. Deze week ligt de focus op het gebruik van social media om bewoners en ondernemers te waarschuwen voor internetcriminaliteit en kun je meer lezen over het gebruik van gratis diensten zoals Zoom. Want wat betekent ‘gratis’ voor de veiligheid van je gegevens?

Corona en ondermijning

Als gevolg van de coronacrisis zien we de nodige verschuivingen in de (ondermijnende) criminaliteit. Minstens zo belangrijk is echter de vraag wat we niet zien. In deze nieuwsbrief bieden we meer zicht op de gevolgen van de coronamaatregelen op ondermijnende gelegenheidsstructuren. Deze week hebben we aandacht voor het effect van corona op kwetsbare jongeren in de drugshandel.

Als het bestuur geveld wordt door het virus

Wat als er een burgemeester ziek wordt? Of als het hele college de ziekenboeg in moet of veel ambtenaren tegelijkertijd? Gemeenten en Veiligheidsregio’s stelden een continuïteitsplan op, meldt Binnenlands Bestuur. Kijk voor aanvullende informatie ook eens op Raadsleden en Veiligheid en in het CCV-dossier Integraal Veiligheidsbeleid. Lees hier het artikel van het Binnenlands Bestuur. (Dit artikel is geschreven door het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, CCV)

Veilig digitaal thuiswerken

Iedereen heeft ongetwijfeld in verband met het coronavirus een uitgebreide thuiswerkinstructie gekregen. Voor zover dat niet het geval is, kunnen de ‘voorzorgsmaatregelen thuiswerken’ van het Nationaal Cyber Security Centre gebruikt wordt als richtlijnen. Vanwege de gevoelige informatie waar we als veiligheidspartners dagelijks mee te maken hebben, benadrukken we vooral dit advies: Ga bewust om met informatie thuis en wat u bespreekt in berichtenapps of tijdens een videoconference.

Alarmerend inspectierapport over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

Op 8 november is een alarmerend inspectierapport verschenen over de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Hieruit blijkt dat de meest kwetsbare, verwaarloosde en mishandelde kinderen onvoldoende worden beschermd. De inspecties voor Gezondheidszorg en Jeugd alsmede die van Justitie en Veiligheid trekken hard aan de bel; zij beschrijven de zorgelijke situaties, oorzaken en doen aanbevelingen voor verbetering. Hier kunt u het rapport lezen en de brief van de ministers van VWS en rechtsbescherming aan de Tweede kamer.