Wet verplichte GGZ: samen aan de slag!

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ) in werking en verdwijnt de Wet BOPZ. De nieuwe wet heeft gevolgen voor gemeenten, Openbaar Ministerie en GGz. Zo verandert de positie van de burgemeester. De huidige IBS wordt een crisismaatregel, er komt een hoorplicht en een regionaal overleg tussen de burgemeester, OM en GGZ. Gemeenten moeten straks zelf verkennend onderzoek doen naar meldingen en waar nodig bij het OM het traject in gang zetten naar een zorgmachtiging (huidige Rechterlijke Machtiging). Op deze pagina staat alle informatie. Er blijkt behoefte om samen te werken bij de implementatie van deze nieuwe wet. Bureau RVS zal hier een coördinerende rol in gaan spelen. Meer informatie bij Myriam Kooij, myriam.kooij@rvs-mn.nl.

Lees meer

Communicatie cyber: de Veiligheids10daagse voor senioren

Met hulp van het ministerie van Justitie & Veiligheid, het CCV, en verschillende andere organisaties organiseert de ANBO voor de tweede keer de Veiligheids10daagse. Doel is om senioren meer weerbaar te maken tegen criminaliteit met de nadruk op veilig internetgebruik. Deze 10daagse is van 1 tot 12 april 2019.

Geef net als andere gemeenten in M-NL aandacht aan deze actie! Bureau RVS wil je daar graag mee helpen door voorbeeldteksten beschikbaar te stellen.

Lees meer

Publieksfolder PGA beschikbaar voor alle gemeenten in MN

Op verzoek van een aantal gemeenten in MN heeft Bureau RVS een gezamenlijke publieksfolder voor de PGA ontwikkeld. De bedoeling van deze folder is om deze mee te (kunnen) sturen met de startbrief aan mensen die voor de PGA zijn aangemeld. PGA-experts van verschillende gemeenten hebben hun expertise hiervoor beschikbaar gesteld. De folder is inmiddels klaar voor gebruik!

Lees meer

Het laatste ondermijningsbeeld is opgeleverd!

In 2016 is het RIEC Midden gestart met het maken van ondermijningsbeelden voor alle 39 gemeenten van de regio. Begin januari dit jaar is uiteindelijk het laatste ondermijningsbeeld opgeleverd. Daarmee hebben alle gemeenten in de regio inzicht verkregen in de ondermijnende fenomenen op lokaal niveau, welke betrokkenen en locaties daarbij relevant kunnen zijn en welke factoren criminaliteitbevorderend kunnen werken.

Lees meer

Oud en Nieuw in Hilversum: interview met Anneke La Rose

De gemeente Hilversum pakt de viering van Oud en Nieuw de laatste jaren anders aan. “Laat de jaarwisseling veilig en gezellig zijn,” is het motto daarbij. Anneke La Rose, coördinator openbare orde en veiligheid, vertelt over de aanpak van de gemeente Hilversum en deelt haar ervaringen.

Lees meer

Hoge respons op ‘Thermometer in de Lokale PGA’

De Taskforce PGA vroeg gemeenten en ketenpartners hoe de vlag erbij hangt in de lokale PGA. Maar liefst 68 PGA-experts hebben de digitale enquête ingevuld, wat een fantastische respons! Dit geeft een goed beeld van de stand van Midden-Nederland: hoe staat het ervoor, wat gaat goed en waar willen de respondenten nog stappen in maken. In februari volgt een middagsymposium waarin we de resultaten met elkaar bespreken. Ook gaan we daar aan thematafels in op de punten waarop nog veel vragen leven. Privacy en beter zicht in de mogelijkheden voor dwang en drang scoorden daarbij hoog. Voor meer informatie kunt u terecht bij programmamanager PGA, Myriam Kooij, myriam.kooij@rvs-mn.nl.

Lees meer

Midden-Nederland 30 ambassadeurs 21st Century Skills rijker!

Op 24 mei startten 30 collega’s uit Midden-Nederland met de leergang 21st Century Skills. Tijdens de zes modules gingen zij de uitdaging aan met henzelf en hun collega’s. Op 13 december, tijdens de laatste module, ontvingen alle deelnemers het certificaat van Ambassadeur 21st Century Skills, uitgereikt door Gerolf Bouwmeester. Hij is voorzitter van het dagelijks bestuur van RVS/RIEC.

De veranderende wereld om ons heen is complex en vraagt veel van onze veiligheidsprofessionals. Tijdens de leergang 21st Century Skills gingen we met de deelnemers aan de slag met het ontwikkelen van een set van vaardigheden die ons helpen om binnen deze complexe wereld het beste uit onszelf te halen.

We zijn trots op alle deelnemers en op wat zij bereikt hebben. Midden-Nederland is 30 ambassadeurs die staan voor de visie van een leven lang leren rijker. Benieuwd hoe zij het hebben ervaren? Lees het hier! Wil je daarnaast meer weten over de modules? Bekijk het overzicht.

Lees meer

Wet forensische zorg vanaf 1 januari 2019

Op 1 januari 2019 trad de Wet forensische zorg in werking. Met deze wet krijgen de rechter en de Officier van Justitie mogelijkheden om ervoor zorgen dat binnen het strafrecht sneller de passende psychische zorg wordt geboden: ambulant of klinisch, begeleiding of behandeling. Goede zorg kan zo onderdeel worden van de sanctie. Doel is om recidive terug te dringen en te zorgen dat de verdachte of veroordeelde met psychische aandoeningen, een verstandelijke beperking of een opeenstapeling van problemen op de juiste plek met passende zorg terecht komt. Wat deze wet allemaal inhoudt en wat er verandert, leest u hier.

Lees meer

Interview lokale PGA Midden-Nederland

Op de site van de VNG Zorg en Veiligheid staat een interview over de lokale PGA in ons gebied. Programmamanager PGA Myriam Kooij werd hierover benaderd, omdat andere regio’s in het land graag van onze gezamenlijke aanpak willen leren. Daar mogen we in Midden-Nederland trots op zijn. Klik hier voor het artikel.

Lees meer

Verbreed je kennis met de opleiding Bibob-toetser!

Heb jij in je werk regelmatig te maken met de Wet Bibob? Verbreed dan je kennis en wissel gezamenlijk ervaringen uit tijdens de 3-daags praktijkgerichte Bibob-opleiding.

Op 18, 19 en 20 maart 2019 organiseert het RIEC Midden Nederland samen met de opleidingsorganisatie SBO een Bibob-opleiding voor medewerkers van de gemeenten in Midden-Nederland.

Professionals leren jou hoe je de Bibob-toets uitvoert. In de opleiding zit basiskennis over de Wet Bibob met een verdiepingsslag.

Meer informatie en de mogelijkheid om aan te melden vind je in deze flyer.

Lees meer