Update PGA-Lab: Schrijf je nu in voor het webinar op 22 november

“Dat mag ik niet van de AVG”. Een veelgehoorde opmerking die een gezond gesprek en gegevensdeling vaak in de weg staan. Maar als we nu eens écht kijken hoe het zit? Wat moet jij weten over de AVG en over nieuwe wetgeving die eraan komt? En zijn er slimme manieren om de broodnodige samenwerking in stand te houden? Kom hier meer over te weten tijdens een webinar op 22 november. 

Straatwaarde(n) neemt deel aan symposium over Italiaanse aanpak van maffia en kick-off aanpak jonge aanwas succes

Kunnen we in Nederland wijze lessen leren van de Italiaanse maffia-aanpak? En hoe creëer je met behulp van vrijwilligers een hoge mate van maatschappelijke betrokkenheid? Straatwaarde(n) deed hiermee ervaring op tijdens het symposium ‘Il metodo Italiano’. Ook vond in de gemeente Vijfheerenlanden de aftrap plaats van de overkoepelende aanpak jonge aanwas.  

Districtelijke sessies vormen startsein voor schrijven districtelijke uitvoeringsplannen

In de afgelopen weken vonden in alle districten van Midden-Nederland startsessies plaats met gemeenten, OM, politie en Belastingdienst. De sessies waren bedoeld om in ieder district ‘handen en voeten te geven’ aan het nieuwe actieplan ‘Wie praat, die gaat 3.0’ in de vorm van tweejarige uitvoeringsplannen 2023-2024.

Geregistreerde criminaliteit: aantal winkeldiefstallen stijgt met 44%

In de eerste drie kwartalen van 2022 is de totale geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland  met 4% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Van de 38 gemeenten is bij vijf gemeenten de geregistreerde criminaliteit met 10% of meer toegenomen. Bij negen gemeenten daalde de criminaliteit met minimaal 10%. De grootste stijgingen zien we bij (brom)fietsdiefstal (+27%), winkeldiefstal (+44%) en zakkenrollen (+67%). Het aantal incidenten met personen met verward gedrag en ongevallen op de weg stijgt al enkele jaren gestaag. 

Website www.maatschappelijkestabiliteit.nl wijst weg in leer- en ondersteuningsaanbod

Kijk- lees en luistertips: rapport onderzoek wapenbezit/-gebruik jongeren Rotterdam

We mogen trots zijn op het actieplan ‘Wie praat, die gaat’ 3.0

Op 15 september heeft de Veiligheidscoalitie met trots het regionale versterkingsplan tegen ondermijnende criminaliteit aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid. In dit actieplan staat hoe de samenwerkende partners de aanpak van ondermijnende drugscriminaliteit effectiever tegenwicht willen bieden. Wie praat, die gaat 3.0 is tot stand gekomen in samenwerking met de 38 gemeenten, de politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. 

Ondersteuningsbudget kwetsbare burgers beschikbaar voor iedere gemeente

In 2022 en 2023 kunnen gemeenten een eenmalige financiële impuls aanvragen tot maximaal €10.000 om hiermee de dienstverlening aan de (meest) kwetsbare burgers te verbeteren en te versterken. De financiële impuls is onderdeel van bredere ondersteuning door een team van regioadviseurs van het samenwerkingsplatform sociaal domein. Aanvragen van het budget is mogelijk vanaf 1 september.

RIEC actualiseert integrale werkprocessen

Onder het RIEC-convenant werken verschillende overheidspartners samen aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Deze aanpak vindt plaats op basis van diverse werkprocessen, te weten het werkproces Integrale casusaanpak, handhavingsknelpunten en Gebied- en wijkscan. Naar aanleiding van signalen dat deze werkprocessen onvoldoende aansluiten bij de praktijk, is een werkgroep geformeerd om de processen te actualiseren. Het resultaat hiervan is een concept werkproces integrale samenwerking.

Toolkit bewustwording ondermijning voor gemeenten beschikbaar  

Kennen medewerkers de signalen en risico’s van ondermijnende criminaliteit? En wat doen ze met signalen? Om gemeenten te helpen het bewustzijn van medewerkers te vergroten, heeft het RIEC Midden-Nederland een toolkit Interne bewustwording ondermijning samengesteld. De toolkit biedt gemeenten een helpende hand om de verschillende afdelingen te betrekken in de aanpak ondermijning en bewust te maken van de risico’s van ondermijnende criminaliteit in en voor hun gemeente.