Intervisie lokale PGA gaat van start!

In de enquête en het symposium Lokale PGA gaven veel gemeenten en ketenpartners aan vaker te willen sparren met collega’s over het werk en over complexe casuïstiek. Zo kun je veel van elkaar leren en stappen vooruit maken. Dit gaan we nu in kleine settings faciliteren. Wil jij jouw lastige PGA-casus eens voorleggen aan een andere gemeente en hun reflectie horen, en v.v.? Samen met enkele ketenpartners en onder kundige, neutrale gespreksleiding. Je krijg nieuwe inspiratie voor (regie en interventies in) die complexe casus maar ook over hoe je de samenwerking tussen zorg en veiligheid verder kunt versterken. Tips en tops, do’s en don’ts. Interesse, meer info of aanmelding bij programmamanager: Myriam Kooij.

 

Lees meer

Even voorstellen: Elze Aalbers: accounthouder min. J&V

Elze Aalbers is sinds kort beleidsmedewerker en accounthouder bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, de directie Veiligheid en Bestuur. Ze volgt Gerard Rinckes als accounthouder op, en stelt zich graag via deze nieuwsbrief voor.

"Ik hoop dat ik u als accounthouder Midden-Nederland goed kan helpen de lijntjes zo kort mogelijk te houden."

Lees meer

Uitnodiging: meedenken over het effectief tegengaan van slachtofferschap van cybercrime

We leven in een gedigitaliseerde samenleving. Burgers en bedrijven maken dagelijks dankbaar gebruik van alle nieuwe technologische toepassingen. Maar een op de tien burgers en zelfs een op de vijf MKB-bedrijven worden slachtoffer van cybercriminaliteit. Daarom ontwikkelen dr. Remco Spithoven en Dr. Rutger Leukfeldt in co-creatie met de beroepspraktijk handvatten voor het effectief tegengaan van slachtofferschap van cybercrime onder burgers en MKB-bedrijven. Zij nodigen jou graag uit om met hen mee te denken! Lees er hier alles over.

Lees meer

Goed nieuws: de PGA-Interventietool biedt praktische hulp

Er is nu een landelijke PGA-Interventietool beschikbaar, mede ontwikkeld vanuit Bureau Beke. Goed nieuws voor gemeenten en ketenpartners die op zoek zijn naar interventies voor een plan van aanpak in de PGA! Het biedt professionals eenvoudig een overzicht van mogelijke (justitiële) interventies die in het kader van een PGA kunnen worden ingezet. Op dit moment staan er 121 interventies in en het groeit nog. De toolbox is een hulpmiddel voor casusoverleggen. Je kunt je aanmelden via www.pgainterventietool.nl. Als je (gemeente)e-mailadres niet goed wordt herkend, kies dan 'andere extensie'. Dan kun je elk gewenst mailadres gebruiken.

Lees meer

Terugblik op de themamiddag Zorg & Veiligheid

Op donderdag 21 maart 2019 organiseerde het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) in het prachtige stadhuis van Hilversum een themamiddag over ‘Zorg en Veiligheid’. Maar liefst 140 geïnteresseerden op kwamen hier op af.

Frank Jonker, teamleider neuropsychiatrie van Vesalius, startte met een presentatie over het onderschatte fenomeen van ‘Niet Aangeboren Hersenletsel’. Dat speelt vaker een rol dan gedacht bij gedragsproblematiek. Gedragsinterventies hebben dan weinig of geen effect. Vervolgens gaf de BOPZ-brigade van het OM inzicht in hun doelstellingen en werkwijze. Na de pauze kwam de nieuwe wet Verlichte GGZ (WVGGZ) aan de orde en waren er korte presentaties over de Ketenveldnorm en het ‘Schakelpunt Midden Nederland’. De middag werd afgesloten met een vermakelijke, herkenbare en leerzame theatrale bijdrage van ‘Podium Express’, uitgevoerd door stafleden en ervaringsdeskundigen van de van der Hoevenkliniek. Geïnteresseerd in de presentaties? Neem dan contact op met Fabiënne van der Werf.

Lees meer

Een kijkje in de wondere wereld van cyber tijdens de masterclass

Donderdag 11 april was de masterclass 21st Century Cyber Experience, georganiseerd door Bureau RVS in samenwerking met de politie Midden Nederland. Jeroen Niessen, projectleider cyber van de politie, gaf de ruim 50 deelnemers een inkijk in de nieuwste digitale ontwikkelingen. De voordelen van artificial intelligence voor de consument, maar ook de (privacy)gevaren. Cyberrisico's en tips om die te beperken. Om de ‘experience’ compleet te maken, konden de deelnemers na afloop ook nog kennismaken met de wereld van de virtuele realiteit via VR-brillen.

Bekijk onze apothekerskast voor praktische handvatten en ondersteuning. En heb je vragen over dit thema, neem dan contact op met Bureau RVS: Linde van der Meer.

Lees meer

Webdossier Senioren en veiligheid: praktische hulp voor gemeenten

April staat in teken van ‘de maand van de senioren en veiligheid’. We zijn zuinig op onze ouderen en daarom besteedt het CCV deze maand extra aandacht aan deze doelgroep.

Begin deze maand was de Veiligheids10daagse van de ANBO. Ook lanceerde het CCV het nieuwe webdossier ‘Senioren en veiligheid’ met informatie en middelen die je als gemeente kunt inzetten, en biedt het gratis preventiemateriaal aan. Neem snel een kijkje!

Lees meer

Geslaagd symposium Lokale PGA 'Het goede gesprek'

Tijdens het symposium Lokale PGA in Amersfoort hebben de 120 deelnemers van gemeenten, politie, OM, zorg- en justitiepartners volop hun ervaringen met elkaar gedeeld. Myriam Kooij gaf in haar presentatie de resultaten terug van de enquête over de lokale PGA. Dr. Carmen Paalman (Hogeschool Utrecht) verweefde dit met haar bevindingen uit het Startbaan-PGA-onderzoek. Aan de hand van de meest opvallende resultaten raakten de deelnemers met elkaar in gesprek over mogelijke verbeteracties. De uitvoeringspraktijk, leren van elkaar, inspireren en netwerken stonden centraal. Meer info via programmamanager myriam.kooij@rvs-mn.nl en de lade PGA in de apothekerskast.

Lees en bekijk hier het fotoverslag van deze geslaagde middag. Let op: je moet ingelogd zijn om het fotoverslag te kunnen openen.

Lees meer

Willem Karsemeijer nieuwe procesmanager Veiligheidshuis Regio Utrecht

Willem Karsemeijer is op 18 januari gestart bij het Veiligheidshuis Regio Utrecht, in de rol van procesmanager. Willem stelt zich voor!

"Ik ben aangenomen als procesmanager bij het Veiligheidshuis Regio Utrecht, voor onder andere het Top-X overleg in de gemeentes in de regio Utrecht Oost. Als voorzitter van dit overleg stuur ik op het gehele proces rondom de casussen. Mensen kunnen hiervoor bij mij terecht. Ook als het gaat om het al dan niet aanmelden van casuïstiek voor dit overleg."

Benieuwd naar Willem zijn verhaal?

Lees meer

Verbinding tussen Veiligheidshuis Flevoland en GCOS door KEDO

Ter versterking van de landelijke informatiepositie van de zorg- en veiligheidshuizen moet er kunnen worden bepaald of een persoon reeds bekend is in andere zorg- en veiligheidshuizen (in een bepaald kader en als casus). Een landelijke dekking van de informatiepositie werd medio 2017 echter nog niet ondersteund op basis van elektronisch berichtenverkeer. De introductie van een landelijke dekking van een check op bekendheid van een persoon moet dit gaan verhelpen. Het Veiligheidshuis Flevoland is als eerste veiligheidshuis aangesloten op een zogenaamde 'middenvelder'. Zij zijn daar trots op en delen hun kennis en ervaring graag met collega-veiligheidshuizen!

Lees meer