Geregistreerde criminaliteit in Midden Nederland daalt met -8%

De totale geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland is in de eerste negen maanden van dit jaar met -8% gedaald t.o.v. dezelfde periode vorig jaar.
Lees meer

Burgerparticipatie: wat doet u ermee? Wat vindt u lastig?

Op 31 oktober organiseert Het CCV een intervisiebijeenkomst over burgerparticipatie in relatie tot veiligheid.
Lees meer

Even voorstellen: Anke Leentjens

Deze week is een Anke Leentjes gestart als projectleider 'Regionaal Informatie- en Coördinatiepunt aanpak personene met verward gedrag en gevaarsrisico'

Lees meer

Regie en doorzettingsmacht nodig bij aanpak woonoverlast

De neuwe wet Woonoverlast geeft nieuwe mogelijkheden voor de burgemeester.
Lees meer

Daling geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland zet door

De totale geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland is in de eerste acht maanden van dit jaar met -7% gedaald.
Lees meer

Vooraankondiging landelijk Bibob

Op 5 oktober 2017 vindt het eerste landelijke Bibob-congres plaats. De bijeenkomst wordt georganiseerd in het provinciehuis in 's-Hertogenbosch.
Lees meer

Start uitrol VIS in Midden-Nederland

Amersfoort, Dronten en Utrecht zijn een pilot gestart met het Veiligheidsinformatiesysteem.
Lees meer

Nieuw: het NCTV Informatieportaal

Het NCTV Informatieportaal is ontwikkeld voor professionals en bevat factsheets, convenanten en handreikingen die te maken hebben met de lokale aanpak.
Lees meer

Week 41: De Week van de Veiligheid

De Week van de Veiligheid vindt dit jaar plaats in week 41, van 9 t/m 15 oktober.
Lees meer

Intensivering aanpak mensenhandel

In de Rijksbegroting voor 2017 is 1 miljoen vrijgemaakt voor versterking en intensivering van de aanpak van mensenhandel.
Lees meer