Regie en doorzettingsmacht nodig bij aanpak woonoverlast

De neuwe wet Woonoverlast geeft nieuwe mogelijkheden voor de burgemeester.

Daling geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland zet door

De totale geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland is in de eerste acht maanden van dit jaar met -7% gedaald.

Vooraankondiging landelijk Bibob

Op 5 oktober 2017 vindt het eerste landelijke Bibob-congres plaats. De bijeenkomst wordt georganiseerd in het provinciehuis in 's-Hertogenbosch.

Start uitrol VIS in Midden-Nederland

Amersfoort, Dronten en Utrecht zijn een pilot gestart met het Veiligheidsinformatiesysteem.

Nieuw: het NCTV Informatieportaal

Het NCTV Informatieportaal is ontwikkeld voor professionals en bevat factsheets, convenanten en handreikingen die te maken hebben met de lokale aanpak.

Week 41: De Week van de Veiligheid

De Week van de Veiligheid vindt dit jaar plaats in week 41, van 9 t/m 15 oktober.

Intensivering aanpak mensenhandel

In de Rijksbegroting voor 2017 is 1 miljoen vrijgemaakt voor versterking en intensivering van de aanpak van mensenhandel.

Scenario’s toekomst Softdrugsbeleid naar de Tweede Kamer

In het debat over het cannabisbeleid spelen uiteenlopende aannames een rol, bijvoorbeeld over de mogelijke effecten van een ander beleid op de handhavingslasten.

Onderzoek naar de misdaadfamilies in Brabant

Inbraken tegengaan in de vakantieperiode

Met de vakantie in het vooruitzicht is het een goed moment om inwoners alert te maken en te zorgen dat zij maatregelen nemen om het inbrekers niet te makkelijk te maken.