Nieuwe collega's gezocht!

Op dit moment zijn onderstaande vacatures opengesteld. Geïnteresseerd in een van de vacatures? Bekijk ze dan snel! We doen ook graag een beroep op jouw hulp bij de zoektocht naar nieuwe collega's. Deel bijvoorbeeld de vacatures op LinkedIN. Wellicht ken je mensen in je netwerk die bij een bepaalde functie passen, nodig ze dan uit om te reageren. Jouw hulp wordt gewaardeerd.
Openstaande vacatures
- Programmamanager Veiligheidscoalitie
- Projectleider Veiligheidscoalitie
- Projectleider Georganiseerde Ondermijnende criminaliteit
- Financieel Analist Afpakken
- Analist Straatwaarde(n)
- Senior Analist Straatwaarde(n)
- Communicatieadviseur Straatwaarde(n)
- Projectmedewerker Straatwaarde(n)
- Projectleider Straatwaarde(n)

Alle vacatures zijn o.a. te vinden op www.veiligheidscoalitie.nl/vacatures. Binnenkort volgen er meer nieuwe vacatures op deze pagina.

Lees meer

Willem Karsemeijer nieuwe procesmanager Veiligheidshuis Regio Utrecht

Willem Karsemeijer is op 18 januari gestart bij het Veiligheidshuis Regio Utrecht, in de rol van procesmanager. Willem stelt zich voor!

"Ik ben aangenomen als procesmanager bij het Veiligheidshuis Regio Utrecht, voor onder andere het Top-X overleg in de gemeentes in de regio Utrecht Oost. Als voorzitter van dit overleg stuur ik op het gehele proces rondom de casussen. Mensen kunnen hiervoor bij mij terecht. Ook als het gaat om het al dan niet aanmelden van casuïstiek voor dit overleg."

Benieuwd naar Willem zijn verhaal?

Lees meer

Geslaagd symposium Lokale PGA 'Het goede gesprek'

Tijdens het symposium Lokale PGA in Amersfoort hebben de 120 deelnemers van gemeenten, politie, OM, zorg- en justitiepartners volop hun ervaringen met elkaar gedeeld. Myriam Kooij gaf in haar presentatie de resultaten terug van de enquête over de lokale PGA. Dr. Carmen Paalman (Hogeschool Utrecht) verweefde dit met haar bevindingen uit het Startbaan-PGA-onderzoek. Aan de hand van de meest opvallende resultaten raakten de deelnemers met elkaar in gesprek over mogelijke verbeteracties. De uitvoeringspraktijk, leren van elkaar, inspireren en netwerken stonden centraal. Meer info via programmamanager myriam.kooij@rvs-mn.nl en de lade PGA in de apothekerskast.

Lees meer

Verbinding tussen Veiligheidshuis Flevoland en GCOS door KEDO

Ter versterking van de landelijke informatiepositie van de zorg- en veiligheidshuizen moet er kunnen worden bepaald of een persoon reeds bekend is in andere zorg- en veiligheidshuizen (in een bepaald kader en als casus). Een landelijke dekking van de informatiepositie werd medio 2017 echter nog niet ondersteund op basis van elektronisch berichtenverkeer. De introductie van een landelijke dekking van een check op bekendheid van een persoon moet dit gaan verhelpen. Het Veiligheidshuis Flevoland is als eerste veiligheidshuis aangesloten op een zogenaamde 'middenvelder'. Zij zijn daar trots op en delen hun kennis en ervaring graag met collega-veiligheidshuizen!

Lees meer

Meld je aan: Masterclass '21st Century Cyber Experience'

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Linksom of rechtsom, digitalisering transformeert onze samenleving. Mogelijkheden en impact van deze ontwikkelingen lijken onbegrensd en hebben gevolgen voor criminaliteit en ons dagelijks werk. Meer weten? Kom dan naar de masterclass 21st Century Cyber Experience op donderdag 11 april. 

Lees meer

Geef je op voor de Hein Roethofprijs 2019!

De Hein Roethofprijs is in het leven geroepen door het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bedoeling van de prijs is om nationale bekendheid te geven aan projecten die resultaten bereiken met de preventie van criminaliteit. Meld je snel aan, want de sluitingsdatum is maandag 1 april! Lees meer over de criteria om mee te kunnen dingen naar de Hein Roethofprijs 2019 of meld je direct hier aan.

Lees meer

Werkbezoek minister Ferd Grapperhaus

Vandaag brengt minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, een werkbezoek aan het RIEC Midden-Nederland. Dit werkbezoek staat in het teken van de integrale aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in de regio.

Lees meer

Welkom nieuwe gemeente Vijfheerenlanden!

Sinds 1 januari 2019 heeft de provincie Utrecht er een nieuwe gemeente bij. De voormalige Zuid-Hollandse gemeenten Leerdam en Zederik vormen sinds die datum samen met het voormalig Utrechtse Vianen de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Omdat Vijfheerenlanden tot de provincie Utrecht is gaan behoren is het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) aan zet als het gaat om de complexe casuïstiek uit deze nieuwe gemeente. Inmiddels heeft een kennismaking plaatsgevonden met burgemeester Lokker. Het Veiligheidshuis Regio Utrecht heeft vertrouwen in een goede samenwerking met de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden!

Lees meer

Kom op 21 maart naar de themamiddag Zorg & Veiligheid

Op donderdag 21 maart organiseert het Veiligheidshuis Regio Utrecht een themamiddag over het actuele thema Zorg en Veiligheid. De nieuwe wet Verplichte GGZ die volgend jaar wordt ingevoerd komt op die middag aan de orde, maar ook de inzet en werkwijze van de BOPZ-brigade van het OM. Verder is er inmiddels een jaar ervaring met het casusoverleg Zorg en Veiligheid in de Regio Utrecht en ziijn Gooi & Vecht en Flevoland ook gestart met specifieke Zorg & Veiligheidscasuïstiek. Een mooi moment om de ervaringen te delen. Je kunt je voor deze middag aanmelden bij Fabiënne van der Werf: f.van.der.werf@utrecht.nl.

Lees meer

Graven naar de wortels van onveiligheidsgevoel

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw, staat het thema veiligheidsbeleving van burgers in de politieke belangstelling. Inmiddels wordt de veiligheidsbeleving haast even belangrijk gevonden als de objectieve veiligheid. In de praktijk blijkt er nog geen antwoord te zijn op de vraag: hoe kunnen onveiligheidsgevoelens bestreden worden? Dr. R. Spithoven deed onderzoek naar de onveiligheidsbeleving in twaalf buurten in de regio’s Midden-Nederland en Rotterdam. De onderzoeksvraag voor elke buurt was: Welke uitleg geven buurtbewoners zelf voor de toename in gemeten gevoelens van onveiligheid? Het artikel ‘Graven naar de wortels van onveiligheidsgevoel’ gaat eerst in op de ongrijpbare natuur van het concept ‘onveiligheidsbeleving’, om daar een aangescherpte probleemdefinitie in de vorm van ‘verstoorde veiligheidsbeleving’ voor aan te reiken. Na het bespreken van de overkoepelende bevindingen wordt afgesloten met een uiteenzetting van praktische richtlijnen in het bestrijden van ‘het onveiligheidsgevoel’.

Lees het artikel hier.

Lees meer