Rapport Trends in Veiligheid 2022-2023: digitale veiligheid behoeft aandacht

Sinds de coronacrisis is iedereen massaal gaan thuiswerken. Maar ondanks de toenemende digitale risico’s, blijft volgens het trendrapport van Capgemini de digitale veiligheid achter. Er zijn daarom verschillende initiatieven vanuit het programma Digitale veiligheid om de digitale veiligheid van je medewerkers te vergroten.  

Samen bouwen aan een nieuwe Veiligheidsstrategie

Wat gaan we in 2023-2026 doen? En hoe willen we dat doen? Deze twee vragen stonden centraal tijdens twee werksessies in Utrecht en Almere.

Geregistreerde criminaliteit verder gestegen met 5%

In de eerste vijf maanden van 2022 stijgt de totaal geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland met 5% ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Van de 38 gemeenten in de regio is bij acht gemeenten de geregistreerde criminaliteit met 10% of meer toegenomen. 

Agenda verbinding Veiligheid en Zorg: vier interessante bijeenkomsten eind juni

Op 27 juni vindt een online event plaats over de aanpak van voetbalincidenten en voetbalgeweld. Op 28 juni organiseert de Hogeschool Utrecht een kenniswerkplaats Zorg & Veiligheid en is er een webinar van Justis over hoe de VOG-screening in z’n werk gaat. Tot slot vindt op 30 juni het symposium ‘Ervaringsdeskundigheid in de forensische sector plaats. Lees verder voor meer informatie en hoe je je kunt aanmelden.

Een succesvol ontwikkelplein in Almere, interessant interview en nieuws over inzet huisverbod

Een drukte van jewelste was het op donderdag 9 juni bij het Ontwikkelplein in Almere. We lanceerden de video over de samenwerking tussen Zorg- en Veiligheidshuizen, ZSM en lokale PGA in Midden-Nederland. Lees ook het interview met Willem Karsemeijer (Top X regio Utrecht-Oost) over complexe casuïstiek en lees de aanbevelingen in het eindadvies tijdelijk huisverbod.

Toolkit communicatie beschikbaar voor werving Burgernetdeelnemers

Wil jij graag meer Burgernetdeelnemers in jouw gemeente? Maar kom je er niet aan toe om zelf iets te ontwikkelen? Gebruik dan de kant-en-klare materialen uit deze communicatietoolkit die gemeenten ondersteunen bij de werving van nieuwe Burgernetdeelnemers. 

Nationale Contraterrorisme Strategie vastgesteld

De Nationale Contraterrorisme Strategie 2022-2026 (NCTS) is vastgesteld door de Ministerraad. Het document is tot stand gekomen onder de coördinatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), met betrokkenheid van alle partners. De nieuwe strategie is een voortzetting van de al bestaande goede samenwerking tussen lokale en landelijke partners om terroristisch geweld tegen te gaan. De lokale aanpak is het fundament van de Nederlandse contraterrorisme strategie en onderscheidend in Europa.

Terugblik tiende Q-college, een innovatief spel en dromen met een oud-profvoetballer

Het alweer tiende Q-college is een feit. In deze nieuwsbrief een link naar de podcast en het onderzoeksrapport van Pieter Tops over jonge aanwas in de drugscriminaliteit. Ook lees je meer over een innovatief spel dat bijdraagt aan hogere ouderbetrokkenheid. En wat is jouw droom? Oud profvoetballer Imad Najah beantwoordde deze vraag aan groep 8 als onderdeel van het lesprogramma Kapot Sterk in het FC Utrecht stadion.

Meer aandacht voor arbeidsuitbuiting: wat kun jij als professional doen?

Slachtoffers van mensenhandel hebben te maken met dwang, (dreiging met) geweld en misleiding. Vaak zijn ze te bang of niet in staat om zelf aangifte te doen. Het signaleren van mensenhandel is belangrijk omdat slachtoffers afhankelijk kunnen zijn van mensen uit hun omgeving om uit de uitbuitingssituatie te komen. Het programma Samen tegen Mensenhandel werkt aan het verminderen van het aantal slachtoffers o.a. door professionals te leren vormen van uitbuiting te herkennen. Eén van de lijnen die het landelijke programma benadrukt is het leren signaleren van arbeidsuitbuiting.

Hoe leer je seksuele uitbuiting herkennen en wat zijn de regels omtrent gegevensdeling?

Informatiedeling tussen (overheids)partners om georganiseerde criminaliteit te bestrijden. Logisch toch? Hiervoor gelden echter wel verschillende regels en richtlijnen. Hou hierbij wel de geldende regels en richtlijnen. De infographic informatiedeling legt exact uit hoe het zit. En weet jij hoe je seksuele uitbuiting herkent? Een door de Nationaal Rapporteur ontwikkelde animatie bevordert deze herkenning.