Een verlengde lockdown: extra aandacht voor kindermishandeling

- Veiligheid & Zorg - In deze nieuwsbrief geven we je diverse luistertips, juíst in deze verlengde lockdown is het luisteren naar een informatieve en fijne podcast een goed idee! We hebben twee aanraders: een over drillraps en een over TBS. Ben je meer een lezer? Ook dan is er veel te ‘genieten’, bijvoorbeeld twee recente onderzoeken naar jeugdcriminaliteit. We besteden aandacht aan het onderzoek van de universiteit van Leiden over kindermishandeling. Er is een toename van emotionele kindermishandeling zichtbaar tijdens de lockdown. Vooral gezinnen met kinderen over wie al zorgen bestonden lijken kwetsbaar. Een aandachtpunt voor professionals nu de lockdown weer verlengd is.

Cybercriminelen: wat als we hun eigen methodes tegen ze gebruiken?

- Digitale Veiligheid - We zijn meer online dan ooit. En dat zie je terug in de digitale criminaliteitscijfers. Daarom focussen we ons de komende maanden op online veiligheid, privacy en het voorkomen van online fraude. Dat doen we onder andere via de kennisproducten van Fixjeprivacy en het kenniscentrum data & maatschappij. Deze maand aandacht voor het gebruik van Signal als alternatief voor Whatsapp. Steeds meer organisaties stappen over. Maar waarom? En hoe werkt dat eigenlijk? Verder duiken we in de wereld van de internetoplichters. Hoe gaan ze te werk en vooral: hoe kun je dit tegen ze gebruiken? Lees verder en ontdek hoe!

Is er een relatie tussen gebruik van bevoegdheden ondermijning en bedreigingen?

- Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit -Uit onderzoek blijkt dat 21-33% van de burgemeesters te maken heeft met bedreiging of intimidatie. Onderzocht is of er een relatie is tussen enerzijds de inzet van OOV-bevoegdheden en anderzijds de mate waarin burgemeesters te maken hebben met bedreiging of intimidatie. De belangrijkste conclusies die daarbij naar voren kwamen hebben we voor je op een rij gezet. Veel van de intimidaties en bedreigingen vinden plaats via social media, daarom ook wat praktische tips wat hiermee te doen (preventie en reactie). Het aantal OOV-bevoegdheden van gemeenten is gestaag uitgebreid. Afgelopen jaar zijn er bijna twee keer zo veel bestuurlijke rapportages gemaakt, dat vraagt om een werkgroep: gericht op het verbeteren van zowel de inhoudelijke kwaliteit als de doorlooptijd van deze rapportages. We vroegen werkgroeplid Arie Hogendoorn ernaar. Verder in deze nieuwsbrief: lachgas lijkt onschuldig, maar bij het recreatieve gebruik van dit goed kunnen de gevolgen minder onschuldig zijn. Daarom een update van de Bestuurlijke Handreiking Lachgas. Ook is er een definitief regionaal model Bibob beleid. Cathrien van Bussel vertelt ons waarom dit wenselijk was en hoe andere gemeenten deze kunnen inzetten. En tot slot: wist je dat de vrij nieuwe – nu nog legale - drug ‘Poes’ (3-MMC) de opvolger is van de inmiddels verboden ‘Miauw Miauw’ (4-MMC)? Nee......?

Op de agenda voor de komende maand

- Webinars APV & Ondermijning -Er zijn nog drie webinars die op de agenda staan: 26 Januari - Praktijkvoorbeelden uit een grote en kleine gemeente 2 Februari - Het organiseren van gemeente-brede en regionale aanpak 9 Februari - Afsluitende paneldiscussie Interesse om de webinars bij te wonen? Stuur dan een mail om de fysieke uitnodiging te ontvangen met het gedetailleerde programma. - ‘Met communicatie ondermijning te lijf’ - Op 28 januari vindt van 13.00 tot 15.00 uur de online conferentie ‘Met communicatie ondermijning te lijf’ plaats. De bijeenkomst is bedoeld voor communicatieprofessionals die actief zijn binnen het werkveld van ondermijnende criminaliteitsbestrijding. Deelnemers kunnen (nieuwe) kennis opdoen, zichzelf laten informeren over de inzet van communicatie bij het tegengaan van ondermijning en collega’s leren kennen. Benieuwd naar het programma en aanmeldmogelijkheden? Bekijk de agenda. - Workshop Indicatoren Kwetsbare Branches - Deze workshop op 5 februari speelt in op het feit dat de ene branche kwetsbaarder is voor criminele inmenging dan de andere en binnen branches zie je grote verschillen in weerbaarheid tussen individuele bedrijven. Het lectoraat Ondermijning ontwikkelde indicatoren om kwetsbare branches en bedrijven te herkennen, met als doel het handelingsrepertoire van zowel de overheid als de ondernemers zelf te vergroten. Ga naar de website om je aan te melden.  - SAVE THE DATE - Online Training Leefstijlen - Op 18 februari van 09.30 - 12.30 uur is er een online training gepland voor veiligheids- en communicatieadviseurs uit de regio over Leefstijlen, de verbeterde versie. Voor meer informatie over leefstijlen en de training, klik hier. 

Welk verhaal vertel jij om ondermijning te bestrijden?

- Georganiseerde ondermijnende criminaliteit - Credible messengers in de aanpak van ondermijning. Wie zijn dit precies en hoe dragen ze bij aan het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid van jongeren? Onder credible messenger verstaan we voor jongeren aansprekende personen die inspireren en eraan bijdragen dat jongeren op het rechte pad blijven. Samen met de Avans Hogeschool gaat het RIEC de uitdaging aan om meer onderzoek te doen naar het inzetten van geloofwaardige boodschappers. Maryam EL-Rahmouni (Projectleider Maatschappelijke Weerbaarheid) vertelt ons meer, deelt de uitkomsten en de gehele interviews. Daarnaast informeren we in dit artikel over de voortgang van het landelijke en regionale programma tegen mensenhandel, bieden we tools aan die inzichten en handelingsperspectief bieden bij deze aanpak en vertelt Raymond Venema, ketenregisseur Gooi & Vechtstreek, waarom deze tools zo belangrijk zijn. Lees gauw verder!

Knelpunten in uitvoering Wzd: we hebben er last van en willen er wat mee!

- Veiligheid en Zorg - In deze nieuwsbrief lees je onder meer over de samenloop tussen de Wet Verplichte ggz (Wvggz) en Wet Zorg en dwang (Wzd), die in de praktijk zorgt voor allerlei knelpunten. De bovenregionale projectleider Wvggz MN schetst verschillende oplossingsrichtingen. Daarnaast is er aandacht voor de wijzigingen binnen de Wet langdurige zorg. Zo is er per 1 januari 2021 voor cliënten met een psychische stoornis een directe toegang tot deze zorg. Ook staan we stil bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). In bijna 50% van de complexe casuïstiek op het snijvlak van zorg en veiligheid zijn er aanwijzingen dat er een LVB speelt. (Jonge) mensen met een LVB zijn kwetsbaarder om slachtoffer van criminaliteit te worden, maar ook om (onbewust) dader te zijn.

Maak kennis met de eerste digitale wijkagent van Nederland

- Digitale Veiligheid - In deze laatste trendinventarisatie van 2020 aandacht voor de opkomst van de digitale wijkagent. We hebben een dossier aangelegd met mooie en inspirerende informatiebronnen. Daarnaast aandacht voor nieuwe spelregels op het internet. Want een internet dat van iedereen en dus van niemand is, dat gaat niet goed.

Pak je VR-bril: Release Burgernet Promotiefilm

De Veiligheidscoalitie Midden-Nederland heeft een 360° film laten ontwikkelen ter promotie van de Burgernetapp. De Burgernetapp is het middel om meer ogen en oren te krijgen voor de politie. Burgernet is al een succes, maar om het bereik nog verder te vergroten en daardoor de kans op meer succes, is er een film gemaakt. Het doel is dat deze promotiefilm door de gemeenten wordt gebruikt om meer bewoners de Burgernetapp te laten downloaden. Benieuwd naar de film?

Bereik inwoners nog beter met de verbeterde versie van Leefstijlen

- Leefstijlen: communiceren op maat over veiligheid - Om Midden-Nederland samen veiliger te maken is het belangrijk dat we communiceren met impact. Dat bereiken we door onze doelgroepen goed te kennen. Waar de één warmloopt voor een bijeenkomst en een overheid die alles onder controle heeft, dopt de ander liever zijn eigen boontjes en denkt graag actief mee. Inwoners hebben communicatie op maat nodig die aansluit bij hun drijfveren. Daarom heeft de Veiligheidscoalitie samen met Marketresponse een tool ontwikkeld die hierbij kan helpen: Leefstijlen.

Op de agenda voor 2021

- Webinars APV & Ondermijning - Het webinar-programma bestaat uit vier data (zie de save the dates in de agenda) en is speciaal bedoeld voor: burgemeesters, wethouders, raadsleden, raadsgriffiers, gemeentesecretarissen, ambtenaren OOV, juristen, beleidsmedewerkers, vergunningverleners, officieren van justitie, politiefunctionarissen, toezichthouders, BOA’s, RIEC-medewerkers en andere functionarissen van ketenpartners die betrokken zijn bij de (bestuurlijke) aanpak van ondermijning. Houd de website in de gaten om je aan te melden! - ‘Met communicatie ondermijning te lijf’ - Op 28 januari vindt van 13.00 tot 15.00 uur de online conferentie ‘Met communicatie ondermijning te lijf’ plaats. De bijeenkomst is bedoeld voor communicatieprofessionals die actief zijn binnen het werkveld van ondermijnende criminaliteitsbestrijding. Deelnemers kunnen (nieuwe) kennis opdoen, zichzelf laten informeren over de inzet van communicatie bij het tegengaan van ondermijning en collega’s leren kennen. Benieuwd naar het programma en aanmeldmogelijkheden? Bekijk de agenda.