Corona en de verbinding veiligheid en zorg

In deze editie van de coronanieuwsbrief praten we je bij over het regio-overleg dat wordt voorgeschreven door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ). Hoe verloopt dat overleg in tijden van corona en wat zijn de belangrijkste inhoudelijke aandachtspunten? Casusoverleggen, in het bijzonder die rond personen met verward gedrag en gevaarsrisico, leiden onder de negatieve gevolgen van het niet fysiek met partners kunnen overleggen. We gaan in op de toenemende druk die dit oplevert. Lees daarnaast hoe een hostel van Lister verslavingszorg en het Leger des Heils in tijden van corona een innovatieve oplossing bedenken voor een probleem. Maar eerst gaan we in op ons webinar over de PGA-monitor!

Zet de coronacrisis de veiligheidsbeleving onder druk?

Een unheimisch gevoel maakt zich de laatste tijd meester van CCV-adviseur Veiligheidsbeleving Sten Meijer. Hij ziet dat we moeten overgaan naar ‘een nieuw normaal’ en vraagt zich af hoe prettig hij zich daarbij voelt. Want de maatregelen die daarbij horen, beperken stevig zijn vrijheden. “Dat doe ik natuurlijk graag voor de goede zaak, maar ik maak me zorgen”, zegt hij. Lees hier het hele artikel. (Dit artikel is geschreven door Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Het CCV). 

Corona en digitale veiligheid

Elke week delen we relevante inzichten rond corona en digitale veiligheid. Deze week aandacht voor Smart City en de veiligheidsprofessional. Hoe ga je als veiligheidsprofessional om met ‘slimme’ veiligheidsoplossingen als je zelf niet begrijpt hoe de techniek werkt? En verder aandacht voor het beleidsvoorstel ‘Data tot the people’ van de Nationale Denktank. En wat gebeurt er eigenlijk als je ergens op klikt? Ontdek het zelf en ga mee op reis achter de oppervlakte van het internet.

Stijgt burenoverlast explosief?

Het NOS Journaal meldde 12 mei dat de aantal meldingen van burenruzies explosief stijgt. CCV-adviseur Frannie Herder nuanceert dit beeld enigszins. "Wat ik hoor van de verschillende organisaties die buurtbemiddeling aanbieden, is dat het beeld wisselend is." Ze sprak de afgelopen dagen met verschillende coördinatoren buurtbemiddeling. Lees hier meer daarover. (Dit artikel is geschreven door Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Het CCV). 

Corona en ondermijning

Verschillende branches/sectoren zijn kwetsbaarder geworden door de coronamaatregelen. In deze editie van de nieuwsbrief aandacht voor een sector die de gevolgen van de coronacrisis ook merkt, namelijk de agrarische sector. Daarnaast geven we inzicht in de impact van de coronamaatregelen op de lokale drugshandel in Midden-Nederland. Tot slot presenteren we een leeswijzer voor de onlangs uitgebrachte Handreiking APV en Ondermijning en gaan we in op wat deze handreiking kan betekenen voor de ondermijningsaanpak in Midden-Nederland.

Hoe informeer jij senioren over veiligheid?

In tijden van corona ziet het CCV dat criminelen met nieuwe babbeltrucs senioren oplichten, zowel aan de deur als online. Welke preventieve maatregelen zet jouw gemeente in? Hoe communiceer je naar deze doelgroep? Juist in tijden waarin fysiek samenkomen niet mogelijk is, kan het lastig zijn ouderen die niet cybersmart zijn te bereiken. Het CCV en het ministerie van Justitie en Veiligheid inventariseert via een korte anonieme enquête deze gemeenschappelijk initiatieven. Lees hier meer.  (Dit artikel is geschreven door Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Het CCV). 

Corona en ondermijning

Tijdens de persconferentie van het kabinet van 6 mei, is voor diverse sectoren een versoepeling van de maatregelen aangekondigd. Voor sommige branches betekent dit dat zij voorzichtig weer kunnen gaan denken aan het opstarten van hun business. Voor andere branches –die onder normale omstandigheden al kwetsbaar zijn- geldt dit nog niet of in mindere mate. Bijvoorbeeld voor de sekswerkers en de horeca. In deze editie daarom specifieke aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis voor beide branches: wat zien we gebeuren en hoe kunnen we hierop inspelen?

1,5 Barometer geeft inzicht in naleving coronaregels

Bewakingscamera’s in de openbare ruimte tonen hoe burgers zich houden aan de coronaregels. Sociaal gedrag verraadt of mensen bij elkaar horen of niet. Dat kan handhavers helpen om een inschatting te maken van overtredingen. “Ik zou een camera ophangen in mijn eigen straat,” zegt Marie Lindegaard, die onderzoek doet naar camerabeelden, in Secondant. Lees het interview hier. (Dit artikel is geschreven door Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Het CCV).

Corona en de verbinding veiligheid en zorg

In deze editie aandacht voor hoe de GGZ face-tot-face-behandelingen en de dagbesteding weer opstart. Dit is belangrijk voor cliënten zelf maar zeker ook voor de persoonsgerichte aanpak in de lokale PGA en de Zorg- en Veiligheidshuizen. Verder worden in deze periode alle trainingen in levende lijve óf uitgesteld óf vervangen door webinars. Zo is er op dinsdag 19 mei een webinar over de nieuwe PGA-monitor. Wil je leren hoe deze PGA-monitor jou als gemeentelijk PGA-expert of procesregisseur van een zorg- en veiligheidshuis in jouw werk kan ondersteunen? Klik dan door.

Leeuwarden handhaaft anderhalvemetersamenleving integraal

Het was flink aanpoten voor de afdeling OOV van Leeuwarden toen Nederland in lockdown ging, maar nu kan de gemeente voorzichtig weer afschalen. Ook andere gemeenten moeten reageren op nieuwe problemen. Die bespraken zij in het online G40-overleg. Het artikel hierover biedt een inkijkje in waar gemeenten zoal mee worstelen. (Dit artikel is geschreven door Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Het CCV).