Werkbijeenkomst “Hoe maak je effectief preventiebeleid radicalisering?”

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt jou uit voor een werkbijeenkomst over de preventie van radicalisering. Op donderdag 20 april van 9.00 tot 17.00 uur ben je van harte welkom in Den Haag. Deze bijeenkomst is bedoeld voor gemeentelijke beleidsmedewerkers OOV en uit het sociaal domein

Conferentie Schakelen in Zorg en Veiligheid op 20 april

Na het succes van vorig jaar vindt opnieuw een conferentie plaats op de Hogeschool Utrecht. Doel is om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en antwoord te krijgen op vragen als: Wat moeten opleidingen bieden op het gebied van zorg en veiligheid? Welke thema’s spelen er in het brede veld van zorg en veiligheid? Begin april is het volledige programma bekend.

Webinar op- en afschaling 18 april: meld je nu aan

Wat maakt het moeilijk om op te schalen? Wanneer durf je af te schalen of los te laten? En hoe draag je dit eigenlijk over? De zoektocht naar antwoorden op deze vragen begint door het gesprek hierover aan te gaan tijdens een webinar op 18 april. Met elkaar en met enkele professionals uit het veld.  De webinar vindt plaats van 15.00 – 16.30 uur, via MS Teams.

Leren van elkaar: Lessen uit de praktijk over jeugdcriminaliteit

Professionals uit verschillende vakgebieden, zoals veiligheid, onderwijs of het sociaal domein, kijken met verschillende brillen naar jeugdcriminaliteit. Dat maakt samenwerking soms zo lastig. In het digitale magazine Jeugdcriminaliteit – Lessen uit de praktijk deelt het NJi zeven geleerde lessen. Deze kunnen helpen om samen met partners te werken aan een veilige omgeving voor kinderen en jongeren. De professionals die aan het woord komen, werken dagelijks met kinderen en jongeren, en zoeken daarin de samenwerking op. Naast inspiratie vanuit de verhalen, bevat het magazine ook tips van ervaringsdeskundige Berry en praktische adviezen en handvatten voor de eigen dagelijkse praktijk.

Online aangejaagde ordeverstoring; meld je nu aan voor de meet-up XL digitale veiligheid op 25 april

Gemeenten lijken steeds vaker geconfronteerd te worden met online startende of online versterkte ordeverstoringen. Denk aan onrust rondom politieke besluiten, overlast door groepen en individuen, oproepen tot demonstraties, illegale evenementen en het versterken van tegenstellingen tussen inwoners. Daarom organiseert de VNG op 25 april, samen met gemeenten, een fysieke bijeenkomst over monitoring en interventies op online aangejaagde ordeverstoringen. 

Grip krijgen op digitale ontwrichting? Ga aan de slag met het interactieve oefenpakket!

Om gemeenten te helpen zich voor te bereiden op een digitale crisis hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) een cyberoefenpakket ontwikkeld. Regelmatig oefenen is niet alleen wenselijk, maar bij de toenemende digitale dreiging ook noodzakelijk. Want wie doet wat in het geval van een crisis?  

Cyberevent Digitaal veilig ondernemen 28 maart: informeer ondernemers en/of meld jezelf aan

Hoe gaan cybercriminelen te werk? Hoe verklein je de kans op slachtofferschap van cybercriminaliteit? Welke lessen nemen slachtoffers van cybercriminaliteit mee in de toekomst? Op deze en vele andere vragen krijgen ondernemers antwoord tijdens het CyberEvent: ‘Digitaal veilig ondernemen’ op 28 maart in Galgenwaard, Utrecht.

Geregistreerde criminaliteit stijgt met 4%

In februari 2023 is de totaal geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland met 4% gestegen ten opzichte van februari 2022. Van de 38 gemeenten in de regio is bij achttien gemeenten de geregistreerde criminaliteit met 10% of meer toegenomen. Daar staan elf gemeenten tegenover waar de criminaliteit met minimaal 10% daalde. De grootste stijgingen in type criminaliteit in februari zien we bij zakkenrollen (34%), overlast van jongeren (23%), brom-, snor- en fietsdiefstal (20%) in vergelijking met 2022. Bekijk voor gedetailleerde informatie de tabel. Naast cijfers over geregistreerde criminaliteit zoomt Veiligheid in beeld ook in op ontwikkelingen op het gebied van werk- en inkomen, het handelsregister etc.. Deze maand: de ontwikkeling van het aantal eenmanszaken.

Leermodule RIEC convenant en privacyprotocol beschikbaar op Kennisplatform Ondermijning

Om de kennis van iedereen binnen de RIEC-samenwerking up-to-date te houden, is de leermodule ‘RIEC-convenant en Privacyprotocol’ ontwikkeld. Deze module helpt je om het RIEC samenwerkingsverband (nog) beter te leren kennen. 

Forse stijging aantal ongevallen op de weg

In januari 2023 stijgt de totale geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland met 13% ten opzichte van januari 2022. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is bij negentien gemeenten de geregistreerde criminaliteit met 10% of meer toegenomen. Daar staan tien gemeenten tegenover waar de criminaliteit met minimaal 10% daalde. De grootste stijgingen in type criminaliteit in de maand januari, in vergelijking met 2022, zien we bij zakkenrollen (115%), ongevallen op de weg (33%) en winkeldiefstal (30%).