Blijf in ontwikkeling: congressen en bijeenkomsten

Enkele interessante tips voor congressen en bijeenkomsten rondom het thema Veiligheid en zorg.

Flevoland proeftuin Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Maak kennis met de proeftuin in Flevoland over toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, het Centrum seksueel geweld start een landelijke campagne, bijzonder nieuws uit Urk.

Groeiende dreiging ransomware aanvallen bij gemeenten

Het dreigingsbeeld informatiebeveiliging constateert dat de risico’s voor gemeenten groeien. De VNG biedt op verschillende manieren support aan gemeenten door ondersteuning van OOV-ers en gesprekken tussen bestuurders en experts. Wellicht ook interessant voor jouw gemeente? Je leest er meer over in dit nieuwsitem. 

PGA-Lab – update november 2022

Heb jij het webinar van 22 november gemist? En hoe kunnen Straatwaarde(n) en het PGA-Lab elkaar versterken? Ook gaat het PGA-Lab onderzoeken hoe ervaringsdeskundigheid ingezet kan worden in de PGA en wordt gewerkt aan intervisie voor PGA-coördinatoren. Je leest er meer over in deze nieuwsbrief.

Nieuw dreigingsbeeld terrorisme beschikbaar

In deze nieuwsbrief: Sinds begin november is het 57e Dreigingsbeeld terrorisme Nederland (DTN) beschikbaar. Dit gold eerder al voor de Risicoanalyse Nationale Veiligheid. Lees meer over beide in dit item.

Criminaliteitscijfers: sterke stijging zakkenrollen, criminaliteit overall stijgt met 3%

In de maanden januari tot en met oktober 2022 stijgt in Midden-Nederland de totaal geregistreerde criminaliteit met 3% ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is bij vier gemeenten de geregistreerde criminaliteit met 10% of meer toegenomen. Daar staan acht gemeenten tegenover waar de criminaliteit met minimaal 10% daalde. De grootste stijgingen in type criminaliteit zien we bij zakkenrollen (58%), winkeldiefstal (+42%) en brom-, snor-,fietsdiefstal (+24%). Meer actuele informatie vindt u hier in de overzichtstabel.

Mobiele escaperoom drugs draagt bij aan vergroten bewustwording en meldingsbereidheid

Een flyer met tips om criminaliteit tegen te gaan kan effectief zijn. Maar steeds vaker blijkt dat beleving ook belangrijk is. Zo heeft in oktober de mobiele escaperoom drugslab verschillende gemeenten in Oost-Utrecht bezocht. En organiseerden we een bijeenkomst in het buitengebied. Of zet eens een animatie in om de bewustwording te stimuleren. In deze nieuwsbrief vind je animaties over verschillende ondermijningsthema’s. Tot slot aandacht voor een kennissessie informatiegestuurde aanpak voor OOV-ers.

Trainingen signaalherkenning mensenhandel voor verschillende branches

De aanpak van allerlei vormen van criminaliteit -waaronder mensenhandel- is allang geen taak meer van de overheid alleen. De website No place for sextrafficking.org biedt diverse branches gratis trainingen aan op het gebied van herkenning van signalen van mensenhandel. Gemeenten in Gooi en Vechtstreek stimuleren hotels in hun gemeente de training te volgen.

Aandacht voor slachtoffers mensenhandel essentieel

In de aanpak van mensenhandel is het (h)erkennen van slachtofferschap en weten wat je als professional kunt doen voor slachtoffers, erg belangrijk. Dit was onderwerp van gesprek tijdens de middag tegen mensenhandel op 13 oktober. Verder in deze nieuwsbrief: het ministerie van Justitie en Veiligheid lanceert een publiekswebsite over (de aanpak van) georganiseerde criminaliteit: www.nederlandtegengeorganiseerdecriminaliteit.nl. En heb je nog wel eens vragen over hoe het RIEC-LIEC bestel nou eigenlijk werkt? Bekijk dan de animatie die dit alles in slechts twee minuten uitlegt.

Verbinding Veiligheid en Zorg

Het aangepaste reglement problematische jeugdgroepen is eindelijk klaar. Verder: de Taskforce Veiligheid en Zorg bracht een werkbezoek aan Sherpa in Baarn, en de nieuwe ketenmanager ZVH regio Utrecht stelt zich aan je voor.