Huisverbod bij huiselijk geweld wordt te weinig ingezet

Het huisverbod, waarbij na huiselijk geweld de volwassene die het gevaar veroorzaakt uit huis wordt geplaatst, wordt ondanks positieve ervaringen nog te weinig ingezet, blijkt uit recent rapport van het Verwey-Jonker Instituut. Lisanne Drost, projectleider Veiligheid & Zorg bij Bureau RVS, heeft mee gewerkt aan het onderzoek en vertelt: "Het huisverbod is een krachtig bestuurlijk instrument om een geweldpleger voor maximaal 28 dagen de deur uit te zetten en hulpverlening op gang te brengen. Het huisverbod wordt bij slechts 3 tot 12 procent van de politiemeldingen ingezet. Dat is wel weinig." Het onderzoek beschrijft dat de daling vooral te maken heeft met reorganisaties binnen de politie en het sociaal domein. Daardoor verdwenen veel functies en afdelingen met kennis over de aanpak van huiselijk geweld en huisverboden. "Juist deze kennis is belangrijk voor het goed inzetten van een huisverbod. Je kunt bijvoorbeeld ook een huisverbod inzetten als er geen crisismelding is, maar dan moet je dit wel weten. Daarbij zagen we ook dat het voor de politie en hulpverlening door capaciteitsproblemen soms lastig is om een huisverbod procedure op te starten, en dat is natuurlijk jammer."

Lees meer

Onderzoek veiligheidsbeleving door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Bewoners voelen zich steeds veiliger in Almere, zo blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2017, maar er zijn verschillen te zien in de veiligheidsbeleving tussen wijken. Om de vraag te beantwoorden waarom het veiligheidsgevoel in wijken verschillend beoordeeld wordt, heeft het CCV in 2018 een kwalitatief onderzoek uitgevoerd in Molenbuurt en Muziekwijk Zuid. Uit de Veiligheidsmonitor bleek dat het niveau van de objectieve veiligheid (geregistreerde criminaliteit) in beide wijken even hoog was, maar dat het veiligheidsgevoel sterk verschilde. De onderzoekers hebben in het najaar van 2018 groepsgesprekken gehouden met bewoners, professi­onals geïnterviewd en observaties gedaan in de twee wijken. Het onderzoek beoogde aanknopingspunten op te leveren voor de gemeente om het veiligheidsgevoel (verder) te verbeteren. Lees verder voor meer informatie.

Lees meer

We kunnen van start!

Yes, we kunnen van start! Afgelopen maand is de eerste bijeenkomst geweest met alle deelnemers van het onderzoeksconsortium van het RAAK project. Samen met dit consortium gaan we op zoek naar manieren om onze burgers digitaal weerbaarder te maken. Hoe werkt het? De wetenschap kijkt vanaf de start en gedurende een interventie mee. Op die manier kan tussentijds gekeken worden naar wat werkt. Een specifiek element binnen dit project is de mate waarin de interventie het gedrag van mensen beïnvloedt. Dus ga jij ook daadwerkelijk je wachtwoord aanpassen of blijf je in de waan dat je weinig kans hebt om slachtoffer te worden?

Dit onderzoeksconsortium bestaande uit 12 gemeenten en 4 regionale netwerkverbanden staat onder leiding van Remco Spithoven (lector maatschappelijke veiligheid, Saxion) en Rutger Leukfeldt (senior onderzoeker cybercrime bij het NSCR en lector Cybersecurity bij de Haagse Hogeschool). Bureau RVS sluit samen met de gemeenten Amersfoort, Utrecht en Almere namens de regio Midden-Nederland aan. Nieuwsgierig geworden over het project? Neem contact op met Linde van der Meer.

Lees meer

Even voorstellen: Nicky van Oosterhout

Hoi collega’s! Ik ben Nicky van Oosterhout en ik ga me bezighouden met de doelgroep jongeren binnen het programma Digitale Veiligheid. Specifiek onder leiding van Linde van der Meer en Martijn Simons, maar ik sta ervoor open om met andere afdelingen en organisaties mee te kijken. Graag zelfs!

Vanuit de master Youth Studies, waarbij vanuit verschillende invalshoeken wordt gekeken naar de ontwikkeling van adolescenten, mag ik de komende 5 maanden stagelopen bij Bureau RVS. Hiervoor heb ik Integrale Veiligheidskunde gestudeerd, vandaar mijn interesse voor jeugd en veiligheid. Het betreft een meewerkstage, dus ik zal op meerdere fronten ondersteuning bieden, maar mijn hoofdproject wordt Cyber 24. Ik ga vanaf de start met deze interventie meelopen en de kennis en ervaring die ik daarbij opdoe, delen in de regio. Het doel is om de interventie door te ontwikkelen en te achterhalen hoe de cyber24 koffer op de meest effectieve manier kan worden ingezet. Ik heb er heel veel zin in. Hopelijk tot snel!

Lees meer

Even je updates checken, voordat ze je hacken

Onze levens zijn steeds vaker verbonden met het internet. Niet alleen door de laptop, tablet of mobiele telefoon, maar ook door bijvoorbeeld smart tv’s, slimme thermostaten en draadloze printers. Fijn, want ze maken ons dagelijks leven makkelijker. Maar ook kwetsbaarder. Via apparaten die met internet verbonden zijn, kunnen criminelen digitaal bij jou of jouw bedrijf inbreken. En zo je gezin begluren, je privégegevens inzien of je apparaat vernielen. Tegelijkertijd is dit simpel te voorkomen. Regelmatig checken of er updates klaarstaan voor je apparaten en deze installeren, zorgt ervoor dat je apparaten veilig blijven. En dat criminelen moeilijker digitaal bij je kunnen inbreken.

Om Midden-Nederland aan te zetten tot het regelmatig updaten van hun slimme apparaten, kun je sinds dinsdag 4 februari 2020 aansluiten bij de publiekscampagne ‘Doe je updates’ van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Vind hier een handige toolkit om inwoners, ondernemers en andere stakeholders via jouw eigen kanalen te infomeren over de noodzaak van het updaten van slimme apparaten én tips te geven over hoe dat te doen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Martijn Simons of Linde van der Meer.

Lees meer

Een kijkje in de keuken!

Op zaterdag 21 maart 2020 openen acht forensisch psychiatrische centra en klinieken, waaronder de van der Hoevenkliniek in Utrecht/Amersfoort en Oostvaarderskliniek in Almere, hun deuren voor het publiek. Voor bezoekers een unieke kans om een kijkje te nemen achter de muren en een antwoord te krijgen op vragen over tbs, behandeling en veiligheid. Inschrijven is verplicht en kan vanaf maandag 17 februari om 8.00 uur via deze link.  

Lees meer

Even voorstellen: Roos Verbruggen

Graag stel ik mij in dit stukje even aan jullie voor: ik ben Roos Verbruggen, ik studeer Integrale Veiligheidskunde (IVK) aan de Hogeschool Utrecht. Ik kom voor mijn derdejaars stage een half jaar stage lopen bij Bureau RVS op het thema Zorg en Veiligheid. In mijn tijd bij bureau RVS mag ik mij onder andere verdiepen in de uitstroom van ex PGA-cliënten en hun succesverhalen in kaartbrengen. En ga ik meehelpen met het organiseren van het ‘Wat kan wel festival’. Ik heb er veel zin in en ik kijk uit naar de aankomende periode! 

Lees meer

Q college: dit wil je niet missen!

Het regioprogramma ‘Straatwaarde(n)’ organiseert elk kwartaal de zogeheten ‘Q Colleges Coke & Jonge Aanwas’ voor professionals in de regio Midden-Nederland. Het derde Q College is op donderdag 19 maart van 13.00 uur tot 16.30 uur te Utrecht. Zorg dat je erbij bent en meld je hier aan.

Cocaïne, coke, wit of crack…
Wat is het precies? Hoe wordt het gemaakt en misschien nog wel interessanter, hoe komt het in Nederland? Wat weten we van het criminele bedrijfsproces en hoe kunnen we hierop interveniëren? Waar de vorige twee Q Colleges inzoomden op bejegening van onder meer jonge aanwas, gaan we dit college meer kijken naar het criminele bedrijfsproces. Gezamenlijk ontdekken we de antwoorden op de gestelde vragen tijdens de presentatie ‘The Coke Connection’. We sluiten het college af met een levensverhaal van Michael Jacobs, een voormalig lid van een criminele organisatie, consulent en gediplomeerd ervaringsdeskundige. Hij vertelt over hoe hij de drugs in is gerold, hoe hij de criminele ladder in is geklommen èn hoe hij erin slaagt eruit te blijven. 

Lees meer

Aan de slag met digitale veiligheid

Wil jij aan de slag met digitale veiligheid? In dit artikel staan twee interventies, genaamd HackShield Future Cyber Heroes en Digitale Buurtambassadeurs, voor de doelgroepen jongeren en ouderen die je als gemeente laagdrempelig lokaal kunt inzetten. Ben je enthousiast en haak je aan? Neem contact op met Linde van der Meer. Vanuit bureau RVS bieden wij ondersteuning bij het implementeren van deze interventies.

Lees meer

Studenten Avans Hogeschool aan de slag voor RIEC MN

Enige tijd geleden heeft de Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch de gemeente Utrecht en het RIEC gevraagd een opdracht te formuleren voor een groep studenten voor het vak Design Thinking. Mede op basis van de positieve ervaring van vorig jaar – een vraagstuk binnen het Field Lab dat geleid heeft tot het idee van Farfalla (serious game) - heeft Maryam El Rahmouni, Projectleider Maatschappelijke Weerbaarheid DTO Stad, vervolgens een pitch gehouden voor een nieuwe opdracht. Het uiteindelijke resultaat van deze pitch is dat het RIEC vier groepen studenten toegewezen heeft gekregen die onder begeleiding van een docent met de opdracht aan de slag gaan. Lees verder voor meer informatie over deze opdracht.

Lees meer