Wist je dat - Oktober 2020

Team ‘Straatwaarde(n)’ heeft in de regio Midden-Nederland in mei 2020 een Quick scan gehouden om verschuivingen/ontwikkelingen op het gebied van drugs en jonge aanwas te inventariseren naar aanleiding van de Corona maatregelen. Verschillende professionals zijn ondervraagd en de belangrijkste ‘wist je datjes’ lees je hier.

Trends en actualiteiten Digitale Veiligheid

Bestolen worden door je eigen telefoonnummer? Het gebeurt via Sim-Swapping. In deze bijdrage leggen we uit hoe het werkt en wat je ertegen kunt doen. En wil je weten hoe criminelen via social engineering ook jou te slim af kunnen zijn? Bekijk dan het hoorcollege van Christopher S. Kayser, auteur van het recent in de VS verschenen boek ‘Cybercrime through social engineering: a new global crisis’. En tot slot: het WODC heeft alle beschikbare kwantitatieve onderzoeken over slachtoffers en daders van cybercrime tot één beeld samengebracht. We zetten de hoofdpunten voor je op een rij.

Trends en actualiteiten Veiligheid en Zorg

Investeer in de jongeren, zeker tijdens de coronacrisis!Strenge coronamaatregelen, verveling, anti-overheids- en anti-politiesentiment en opruiing op sociale media. Nu de coronamaatregelen weer strenger worden, bekijken we in deze nieuwsbrief wat we van de afgelopen maanden kunnen leren ten behoeve van het programma Veiligheid en Zorg. We hebben ‘pop-up rellen’ gezien in enkele steden en vertellen hoe we jongeren in het vervolg beter kunnen bereiken. Hierbij geven we enkele goede voorbeelden van bijvoorbeeld de inzet van influencers of jongerenwerkers, wat naast de update die gedaan wordt voor de Handreiking jaarwisseling 2020, bij kan dragen aan een rustig verloop van Oud en Nieuw. Daarnaast besteden we aandacht aan kwetsbare personen met verward gedrag, zo is er een nieuw landelijk meldpunt Zorgwekkend Gedrag en is het Zorg-en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek gestart met het casusoverleg ‘Verward gedrag en Gevaarsrisico'.

Trends en actualiteiten Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit

Stop Ondermijning Samen!Drugscriminaliteit aanpakken doen we samen. Eén van de pijlers in die aanpak is dan ook het vergroten van de weerbaarheid tegen drugscriminaliteit. In de Week van de Veiligheid werd aandacht besteed aan dit steeds belangrijker wordende onderwerp. Manieren om weerbaarheid te vergroten zijn bijvoorbeeld het vergroten van kennis over ondermijning of het toegankelijker maken van meldingen doen over ondermijnende criminaliteit. Deze maand laten we zien hoe een goede samenwerking met Meld Misdaad Anoniem bijdraagt aan een verhoogde meldingsbereidheid. We geven een praktijkvoorbeeld waarin het belang van bewustwording over ondermijning naar voren komt en vertellen in een interview met juridische experts hoe het bestuurlijk instrumentarium ‘last onder bestuursdwang’ daar ook aan bijdraagt. Tot slot geven we goede voorbeelden die bij verschillende doelgroepen de boodschap over te brengen: ‘Je kunt maar één keer nee zeggen!’ en vragen we je aandacht voor de nieuwe website waarop weerbaarheid volop in de aandacht staat: ‘Stop Ondermijning Samen!’  

Op de agenda

Een introductie in de wereld van de aanpak van ondermijning in Midden-NederlandDonderdag 29 oktober - Ben je nieuw in de aanpak van ondermijning in Midden-Nederland of wil je meer weten over de belangrijkste werkprocessen van het RIEC, ook al zit je daar niet dagelijks in? Meld je, als nieuwe RIEC-medewerker of partner, dan via de website aan voor de digitale bijeenkomst.  HU StartbaansessiesDonderdag 29 oktober - De Hogeschool Utrecht organiseert vier weken lang elke donderdagmiddag interessante online sessies over het samenwerken binnen de persoonsgerichte aanpak. De eerste Starbaan-sessie staat gepland op 29 oktober waarbij de PGA-scan centraal staat. Dit is een tool waarmee knelpunten (en oplossingen) binnen een integrale aanpak in kaart gebracht worden. Nieuwsgierig? Het gehele programma bekijken en jezelf opgeven kan hier. Webinar: Op- en afschalen - Aanpak Voorkomen Escalaties (AVE) als kapstokMaandag 2 november - Een webinar door VNG over het op- en afschalen bij complexe casuïstiek die door het zorg-, veiligheids- en sociaal domein heen loopt. Verschillende talen, wetgeving en soms ook verschillende belangen kunnen snel op- en afschalen belemmeren. De Aanpak Voorkomen van Escalaties (AVE) werkt als kapstok voor het goed inrichten van op- en afschalen. Om je op te geven en voor meer informatie bezoek de website van VNG. Save-the-date: Vijfde Q College Straatwaarde(n) - WebinarDinsdag 10 november - Het regioprogramma ‘Straatwaarde(n)’ organiseert elk kwartaal Q colleges voor professionals uit onder meer de regio Midden-Nederland. Deze keer neemt criminoloog Jeroen van den Broek je mee in de online wereld van jongeren en straatcultuur.  Online BibobDonderdag 19 november - De Wet Bibob wordt steeds vaker toegepast op omgevingsvergunningen bouwen. Op die manier wordt het risico dat bouwvergunningen worden misbruikt voor criminele doeleinden beperkt. En vastgoedtransacties vallen sinds 2013 onder het bereik van de Wet Bibob. Dat betekent dat wanneer de overheid partij is bij een vastgoedtransactie, de mogelijkheid bestaat om de wederpartij te screenen. Maar wat is de Wet Bibob precies? En welke ervaringen zijn in de praktijk opgedaan? Wanneer mag je Bibob toepassen en wat kan je uiteindelijk met een Bibob-advies? Benieuwd naar de antwoorden? Meld je dan aan voor de twee webinars.

Trends en actualiteiten Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit

In deze eerste nieuwsbrief na de zomervakantie gaan we in op de impact van de coronamaatregelen op prijzen, beschikbaarheid en samenstellingen van illegale drugs in Nederland. Gebruiken jongeren gedurende de coronacrisis meer of minder drugs? We bieden een preventiegerichte interventie tegen drugscriminaliteit aan, met als doel de boodschap ‘drugsmisdaad loont niet!’ over te brengen. Tot slot ook een podcast over jongeren en drugs, informatie en tools over malafide en bonafide (ver)huurders en een burgemeester die vertelt over ervaringen met het opleggen van een last onder dwangsom (let op: achter de inlog). Lees dus gauw verder!

Trends en actualiteiten Digitale Veiligheid

In deze eerste trendinventarisatie na de zomervakantie gaan we in op het verzekeren van cyberschade bij consumenten. Wat betekent deze ontwikkeling voor de aanpak van cybercrime? En de laatste tijd horen we steeds meer over slachtoffers van bankhelpdeskfraude via spoofing. Wat is dat eigenlijk? Wie worden er slachtoffer van? En hoe gaan de daders te werk? En tenslotte gaan we in op de mogelijkheid om in jouw lokale veiligheid en leefbaarheidsmonitor vragen over cybercrime mee te nemen.

Trends en actualiteiten Veiligheid en Zorg

Er is veel wetenschappelijk onderzoek naar recidive en naar factoren die de kans op recidive beïnvloeden. Maar hoe kun je als beleidsmaker wijs worden uit de hele berg aan bevindingen, zodat adviezen en beslissingen gebaseerd zijn op bestaande kennis en niet op onderbuikgevoel? Om effectief en financieel verstandig te kunnen handelen, is het belangrijk om wetenschappelijke inzichten als uitgangspunt te nemen. Daarom heeft het programma Koers en Kansen een recidivemodel laten ontwikkelen.

Op de agenda

6 oktober 2020: Digitale Ondermijningsdag 2020Vanaf 6 oktober wordt er, met uitsluitsel van de herfstvakantie, elke week een nieuw webinar gedeeld. Ieder webinar wordt uitgezonden op een dinsdag van 14.00 - 15.00 uur. Benieuwd naar de verschillende onderwerpen per week? Bekijk het aanbod van webinars hier.  14 oktober 2020: Gebruik de APV, daar bestrijd je ondermijning mee!Werk je regelmatig met de APV en wil je meer weten over hoe je de APV kan inzetten bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit? Schrijf dan nu 14 oktober 2020 in je agenda: Webinar APV en Ondermijning. Bekijk het uitgebreide programma.  10 november 2020: SAVE THE DATE 5e Q College 'Straatwaarde(n)'Het vijfde Q College vindt plaats op: dinsdag 10 november 2020 van 10.00 uur tot 11.30 uur. Vanwege de Corona-maatregelen is dit Q college in de vorm een webinar. Deze keer neemt criminoloog Jeroen van den Broek je mee in de online wereld van jongeren en straatcultuur. Houd de website goed in de gaten voor meer informatie en om je binnenkort aan te melden! 

Zomer

Yes, het is bijna zomervakantie! Deze periode nemen we een pauze met de trendinventarisatie. Eind augustus starten we weer! Gedurende de zomer blijven we de trends en actualiteiten in de gaten houden. Alvast een fijne zomer toegewenst en we ‘zien’ elkaar in augustus!