Intervisiesessies lokale PGA superleuk en leerzaam

Onlangs hebben de gemeenten Dronten en Zeewolde respectievelijk Utrecht en Huizen en hun ketenpartners gereflecteerd op elk een complexe PGA-casus. De middagsessies waren openhartig, inspirerend en waardevol. De deelnemers wisselden talloze tips uit. Een deelnemer van een zorgorganisatie maakte een mooie vergelijking van deze sessie met een situatie tijdens zijn reis door Afrika. "De motor ging stuk. Toen kwam er (gedwongen) rust om onder de kurkboom goed te kijken en alle opties door te nemen. Dat is wat tijd kan doen." Wil jouw gemeente ook versneld stappen vooruit maken? Meld je aan of vraag meer info bij Myriam Kooij.

Weten wat er nog meer is besproken? Lees dan verder.

Lees meer

Save the date: 14 november bijeenkomst voortgang Wet verplichte ggz

Ga je mee in gesprek over hoe wij gezamenlijk in onze regio kunnen voorzien in goede en samenhangende verplichte zorg? Op diverse eerdere momenten is hierover in Midden-Nederland gesproken. Kijk bijvoorbeeld naar het verslag van het symposium over ketensamenwerking in april.

Er wordt overal hard gewerkt, maar er moet ook nog veel gebeuren. Een aantal overstijgende onderwerpen pakken we nu breed op, zoals de organisatie van het regio-overleg. Meld je aan voor deze bijeenkomst waarin alle onderdelen van de implementatie bij elkaar komen en we met elkaar de laatste puntjes op de i zetten. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jessica Aarnink.

Lees meer

Deel je lokale verhaal en laat zien wat we samen bereiken!

Een complexe casus afgerond in het kader van de persoonsgerichte aanpak? De sluiting van panden op basis van een lokaal ondermijningsbeeld? Of het organiseren van een succesvolle veiligheidsdag? Deze interventies spelen we niet in ons eentje klaar. Rijker Verantwoorden is een ambitie vanuit de Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022. De werkgroep Rijker Verantwoorden is zich hierop aan het oriënteren en is op zoek naar goede en inspirerende voorbeelden! Hebben jullie verhalen en/of beelden van gezamenlijke interventies? Stuur een mail naar Romy Timmer of Martijn Simons.

Lees meer over de bedoeling van Rijker Verantwoorden en welke input de werkgroep van jullie hoopt te krijgen!

Lees meer

Consequenties van de Wet verplichte ggz en Wet zorg & dwang voor jeugdigen

Minder bekend is dat de Wet verplichte ggz óók consequenties heeft voor jeugdigen; ook zij kunnen hieronder vallen en te maken krijgen met verplichte zorg. Het gaat niet om een grote groep, maar wel een heel belangrijke. Het kan gaan om jongeren die zelf psychiatrische problematiek hebben, maar ook om kinderen met (toekomstige) ouders met psychiatrische problematiek of LVB, die daardoor in een moeilijke opvoedsituaties zitten of ernstig nadeel ondervinden van hun omgeving. In deze factsheet zijn de implicaties duidelijk uitgelegd. Goed om even door te nemen en intern te delen met de relevante collega’s. Voor meer informatie: Myriam Kooij, programmamanager Effectieve Verbinding Veiligheid en Zorg.

Lees meer

Eerste Q-college 'Coke & Jonge aanwas'

Het eerste Q-college ‘Coke & Jonge aanwas’ is een feit!  Op maandag 30 september jl. vond het eerste Q-college plaats. Dit keer vertelde wetenschapper Robby Roks over zijn etnografisch onderzoek naar een jeugdbende (de Haagse Crips) waarin hij onder meer enkele invloedsferen op jongeren duidde. Ook hoorden we het levensverhaal van Colling die opgroeide in een buurt waar (drugs)criminaliteit geen uitzondering was.

Ook een keer een Q-college bijwonen? Op 19 december as. staat het volgende college weer gepland in Utrecht met dit keer Jan Dirk de Jong! Aanmelden kan via: straatwaarden@riec-mn.nl. Lees verder voor meer informatie over de Q-colleges.

Lees meer

Update privacyreglemt Lokale PGA Midden-Nederland in consultatie

In mei 2018 is een AVG-update doorgevoerd. Nu is er een nieuwe update waarin nog meer AVG-punten en inhoudelijke input uit de evaluatie zijn verwerkt. Vooral de gemeenten Amersfoort, Nieuwegein en Utrecht hebben hier hard aan meegewerkt. De grootste wijzigingen betreffen het doel van de gegevensverwerking, de verwerkingsverantwoordelijkheid en het gebruik van het BSN-nummer. Alle gemeenten en ketenpartners in Midden-Nederland kunnen uiterlijk tot 24 oktober a.s. eventuele aperte (juridische) onjuistheden doorgeven. De versie die we dan op basis van de reacties opmaken, wordt daarna voor 1 januari 2020 ter ondertekening aan alle partijen toegezonden. Het is weer even doorbijten, maar dan kunnen we er weer 4 jaar tegenaan. Er is ook een DPIA beschikbaar. Meer info bij Myriam Kooij, programmamanager Effectieve Verbinding Veiligheid en Zorg.

Lees meer

RIEC-LIEC Privacyprotocol geactualiseerd

Een landelijke werkgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, de politie, gemeenten en Belastingdienst, het LIEC en de RIECs, hebben de actualisering van het Privacyprotocol voorbereid. Hierna hebben de landelijke partners het geactualiseerde Privacyprotocol goedgekeurd. Vervolgens heeft de Stuurgroep/Taskforce Midden Nederland het Privacyprotocol op 17 september 2019 vastgesteld. Het aangepaste Privacyprotocol vind je op deze website.

Lees meer over de reden van de actualisering.

Lees meer

Bijeenkomst jaarwisseling Hilversum

Op 5 september kwamen 40 ambtenaren OOV, communicatieadviseurs, vuurwerkhandelaren en initiatiefnemers van het Vuurwerkmanifest bijeen in Hilversum om ervaringen en expertise uit te wisselen over de jaarwisseling. De bijeenkomst werd geopend door burgemeester Broertjes, waarna er werd teruggeblikt op de afgelopen jaarwisseling. Ook werd de stand van zaken vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid besproken, werden er inzichten gedeeld over interventies tegen illegaal vuurwerk en was er een panel discussie over de vuurwerkvrije stad. Het verslag van de gehele bijeenkomst is hier te lezen.

Naar aanleiding van deze bijeenkomst is de Handreiking Jaarwisseling 2019 voor veiligheidsprofessionals in Midden Nederland geactualiseerd.

Lees meer

Stevige doekracht door een student!

Ieder jaar verrichten tientallen studenten Integrale Veiligheidskunde (IVK) een stage bij één van de veiligheidspartners in Midden-Nederland.  Ook dit schooljaar zijn er vele 2e- en 3e jaars studenten, maar ook studenten die gaan afstuderen, die vanaf februari 2020 op zoek zijn naar een uitdagende stageopdracht binnen het veiligheidsdomein. Zij gaan gedurende vijf maanden zelfstandig een inhoudelijke opdracht uitvoeren op HBO niveau.

Wil jij voor komend schooljaar ook een student die jou helpt bij bepaalde prioriteiten? De Veiligheidscoalitie helpt jou graag, dus neem contact op met Laura Barmentloo.

Lees meer

Demonstreren, een schurend grondrecht?

Demonstreren is een grondrecht. De burgemeester moet, met hulp van de politie, demonstraties in zijn of haar gemeente faciliteren en beschermen, zodat demonstranten hun grondrecht kunnen uitoefenen. Wat mogen demonstranten in redelijkheid van burgemeesters en politie verwachten t.a.v. de borging van het recht op demonstratie? En wat moeten demonstranten weten en doen wanneer zij (willen) gaan demonstreren?

In dit rapport geeft de Nationale ombudsman richting aan de maatschappelijke discussie over het demonstratierecht.

Lees meer