PGA-Lab ontwikkelt kickstart voor nieuwe professionals

Veiligheid en Zorg
PGA-Lab
Veiligheid en Zorg
PGA-Lab ontwikkelt kickstart voor nieuwe professionals

Binnen het PGA-Lab werken we momenteel aan een tool die nieuwe professionals een vliegende start moet geven in ons complexe werkveld. Denk je mee? Ook in deze nieuwsbrief: Lieke Brouwer stelt zich voor en ‘heuglijk’ nieuws: de lokale PGA-aanpak in Urk gaat (eindelijk) van start!

De (lokale) PGA speelt zich af in een dynamisch werkveld, met veel personele wisselingen en verschillen in achtergrond en expertise van de betrokken professionals. Vanuit de praktijk, ondersteund door het RNR-model, weten we dat het belangrijk is om de kennis en kunde binnen een organisatie op peil te houden. En dat is lastig in dit complexe werkveld.
Daarom ontwikkelt het PGA-lab een ‘kickstart’ voor nieuwe professionals.

Wat is het?
De kickstart moet een tool zijn die beginnend PGA-professionals voorziet van kennis over belangrijke thema’s. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat nieuwe professionals snel wegwijs worden in het complexe zorg- en veiligheidsveld.

Vorm en inhoud
Hoe de kickstart er uiteindelijk uit gaat zien is nog niet bekend. Toegankelijk en informatief zijn hierbij wel twee belangrijke uitgangspunten. Denk bijvoorbeeld aan een factsheet, informatiefilmpje, podcast, etc. In samenwerking met een aantal PGA-professionals zijn acht verder uit te werken hoofdthema’s benoemd, te weten:

  1. Het nut en het ontstaan van de PGA
  2. De processen binnen de PGA
  3. Belangrijke leefgebieden van cliënten
  4. Hoe om te gaan met gegevensdeling en privacy
  5. Verschillende ketenpartners, hun rollen en expertise
  6. Op- en afschalen, wat zijn de criteria?
  7. Doorzettingsmacht en casusregie, wie heeft deze?
  8. Terminologie binnen de PGA

Missen er nog onderwerpen? Laat het ons weten
Missen er volgens jou nog belangrijke onderwerpen, heb je ideeën over de juiste vorm van de kickstart en wil je meedenken? Mail ons!


Maak kennis met het projectteam. Deze maand
Lieke Brouwer

Ik ben Lieke Brouwer en sinds november ben ik vanuit Hogeschool Utrecht onderzoeker en projectmedewerker voor o.a. het PGA-Lab. Mijn studieachtergrond ligt in de psychologie en criminologie, waarna ik op gebied van zorg en veiligheid bij gemeente Amsterdam ben gaan werken. Daar heb ik mij onder andere beziggehouden met de aanpak van drugscriminaliteit en de re-integratie van gedetineerden, in samenwerking met collega’s van de Top600. Verder heb ik mij ingezet voor het programma tegen seksuele intimidatie en seksueel geweld, waar een persoonsgerichte aanpak voor slachtoffers is ontwikkeld. Integrale samenwerking met verschillende zorg- en veiligheidspartners maakte hier belangrijk deel van uit. Veel hiervan komt dus samen in het PGA-lab.

De komende tijd richt ik me voor het PGA-Lab met name op het helpen kickstarten van PGA-professionals (hoe maken zij een vliegende start en kunnen we hen helpen ontwikkelen) en het thema privacy en gegevensdeling (hoe kunnen we die zoektocht ondersteunen). Wil je hier eens contact met mij over hebben? Dan kun je mij mailen via lieke.brouwer@hu.nl.

 

Kick-off PGA; Urk is er klaar voor

Na een jaar van kennismaken, overleggen, afstemmen, finetunen, onderzoeken, ontdekken en samenwerken kondigen we, samen met het PGA-Lab Midden Nederland, met trots (eindelijk) de officiële kick-off van de Persoonsgerichte Aanpak Urk aan.  

Het afgelopen jaar is hard gewerkt om te komen tot een echte Urkere lokale PGA en Top X. Dat deden we samen! Met alle belangrijke PGA-ketenpartners, zowel binnen als buiten de muren van het gemeentehuis, en alle betrokken lokale en regionale partijen. Na al deze inzet is het hoog tijd om het ruime sop te kiezen en met elkaar vertrouwen te hebben in wat we samen ontwikkeld hebben!

30 januari officiële startsein
Op maandagmiddag 30 januari a.s. wordt met een netwerkmiddag het officiële startsein gegeven en krijgt Urk in 2023, ook qua PGA, de wind in de zeilen!
Vragen over de PGA Urk? Neem dan contact op met Françoise Falkmann via 06-43566230.


Contact PGA-Lab

Heb je vragen voor het PGA-Lab of wil je je aanmelden voor de intervisie?  Mail dan naar PGA-Lab@rvs-mn.nl. Carmen of Ruben nemen zo snel mogelijk contact met je op. 

Laatste berichten