Kijk- lees en luistertips

Kijk- lees en luistertips
Kijk- lees en luistertips
Kijk- lees en luistertips

Deze maand extra veel tips voor de komende vrije dagen waaronder de indringende documentaires ‘Verloren kinderen’ en ‘Moeders’. Ook vind je hier een interessant rapport onder de titel ‘Stop de in- en doorgroei van jongeren’(Bureau Beke).

 • Kijktip: Verloren kinderen
  Documentairemaker Sahar Meradji volgt het dagelijkse bestaan van drie probleemgezinnen. Een super close-up die precies onthult hoe en waarom het misgaat met deze gezinnen.
  Bekijk ‘Verloren kinderen’ hier

 • Kijktip: Moeders
  Vier moeders vertellen hoe hun zoon door foute vrienden, een trauma of intimidatie door een bende in crimineel vaarwater terechtkwam en op de lijst Top400 werd gezet.
  Bekijk ‘Moeders’ hier

 • Leestip: Gezag herwinnen. Over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur
  Het gezag van de overheid is noodzakelijk voor de aanpak van urgente vraagstukken en langlopende beleidsopgaven. Dit gezag staat echter onder druk. In het signalement Gezag herwinnen adviseert de Raad voor het Openbaar Bestuur daarom te investeren in de bekwaamheid, betrouwbaarheid en betrokkenheid van de overheid en presenteert een agenda voor het herwinnen van gezag.
  Lees het rapport hier

 • Leestip: Maatschappelijk onbehagen en onrust kennen als begrippen vele dimensies
  De afgelopen jaren is veel geschreven over fenomenen als onrust, woede, onbehagen, protest of ontevredenheid in de samenleving. Deze vormen van verontwaardiging hebben positieve en negatieve kanten voor de democratie en het openbaar bestuur.
  Op deze themapagina worden de verschillende dimensies en subthema’s ontward aan de hand van de kernliteratuur.

 • Kijktip: Ervaringsdeskundigheid in de spotlights
  Op 11 december jl. stond het programma ‘De Publieke Tribune’ in het teken van ervaringsdeskundigheid. De opnames vonden dan ook plaats bij Enik Recovery College te Hoograven. Hoe kan de inzet van ervaringsdeskundigheid de geestelijke gezondheidszorg ontlasten? Onder leiding van presentator Coen Verbraak ging minister Conny Helder van Langdurige zorg en Sport in gesprek met drie ervaringsdeskundigen. Over hun ervaringen, tips en visie op het Integraal Zorgakkoord.
  Kijk ‘De publieke tribune’ hier terug

 • Leestip: Jongerenwerk voor de 2%
  Position paper van J.D.A. de Jong over ‘wat werkt’ en ‘wie werkt’ in jongerenwerk om recidive te voorkomen en sociale problematiek te verminderen. Over het standpunt dat regulier jongerenwerk op diverse plekken helaas ontoereikend blijkt voor preventieve interventies gericht op de jeugd die lokaal verantwoordelijk is voor ernstige overlast en jeugdcriminaliteit. Heeft deze doelgroep een andere vorm van jongerenwerk nodig? Zo ja, wat dan wél? En wat betekent dat voor het werkveld?
  Lees het position paper hier

 • Leestip: ‘Stop de in- en doorgroei’ (bureau Beke & CCV, 2022)
  Deze notitie beschrijft de bevindingen uit een praktijkscan onder de acht BOTOC-gemeenten (Breed Offensief Tegen Criminaliteit). Het gaat daarbij om interventies die in de oorspronkelijke BOTOC-plannen van de acht gemeenten door het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn gefinancierd. Deze interventies zijn op een rij gezet, waarna er onder andere nader is ingegaan op de (wetenschappelijke) onderbouwing ervan. Ook beschrijft de notitie bevindingen uit de uitvoeringspraktijk.
  Lees de notitie hier. Bekijk ook het overzicht van de producten voor gemeenten om doorgroei en rekrutering van jongeren in de criminaliteit te stoppen (CCV en Bureau Beke).

Laatste berichten