Ondersteuningsbudget kwetsbare burgers beschikbaar voor iedere gemeente

Veiligheid en Zorg
Veiligheid en Zorg
Actueel
Veiligheid en Zorg
Ondersteuningsbudget kwetsbare burgers beschikbaar voor iedere gemeente

In 2022 en 2023 kunnen gemeenten een eenmalige financiële impuls aanvragen tot maximaal €10.000 om hiermee de dienstverlening aan de (meest) kwetsbare burgers te verbeteren en te versterken. De financiële impuls is onderdeel van bredere ondersteuning door een team van regioadviseurs van het samenwerkingsplatform sociaal domein. Aanvragen van het budget is mogelijk vanaf 1 september.

Onderdeel breed pakket maatregelen VNG
Het ‘ondersteuningsbudget versterken dienstverlening kwetsbare burgers’ maakt deel uit van een breed pakket maatregelen van de VNG om gemeenten te ondersteunen bij het versterken van de dienstverlening aan de (meest)kwetsbare burgers. Met het budget kunnen gemeenten activiteiten ontplooien die zich richten op een versterkte aanpak van wijkgericht werken, het versterken van de positie van de gemeentelijke ombudsman of een training over privacy en gegevensdeling.

Aanvullend op eerder beschikbaar gestelde middelen 
De financiële impuls is aanvullend op de 150 miljoen euro die het rijk jaarlijks al beschikbaar stelt (POK-middelen) om de dienstverlening van gemeenten aan kwetsbare inwoners te versterken. Gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze de middelen inzetten zodat deze optimaal aansluiten op de lokale behoefte. Wel is de voorwaarde dat de activiteiten aansluiten op de POK-actielijnen.

Meer informatie over indienen aanvraag
Het indienen van de aanvraag loopt via een van de VNG-regioadviseurs. Het project heeft een looptijd van maximaal 4 maanden. Zie hier meer informatie en het aanvraagformulier.Kijk-, luister- en leestips
  • Jong en vast (podcast)
    De jeugdcriminaliteit neemt af, maar wordt wel ernstiger. Valt het tij nog te keren? Pointer van KRO-NCRV duikt in een nieuwe podcastserie 'Jong en vast' in de wereld van jonge daders die zware misdrijven pleegden. Te gast in deze eerste aflevering is Henk Ferwerda, criminoloog en directeur bij Bureau Beke. Klik hier om de eerste aflevering te beluisteren.

 

Laatste berichten