OM geeft een kijkje in de keuken

Actueel
OM geeft een kijkje in de keuken

In mei en juni heeft het parket Midden-Nederland twee bijeenkomsten georganiseerd voor burgemeesters en hun adviseurs. Door middel van presentaties vanuit verschillende afdelingen kregen ze een kijkje in de keuken van het OM. Naast een algemene uitleg over de inrichting van het OM en het parket Midden-Nederland, werd aandacht besteed aan de verschillende manieren waarop zaken bij het OM binnenkomen. Ook kwamen de werkwijze van ZSM en een aantal belangrijke neventaken van het OM aan bod, onder andere door presentaties van het team Bewaken en Beveiligen en het team Verplichte Zorg.

Inzicht in mogelijkheden informatiedeling
Aanvullend vertelde officier van justitie Daphne van der Zwan vanuit haar expertise over mensenhandel. Een vorm van criminaliteit waarbij men niet altijd bekend is met de verschillende verschijningsvormen. Met concrete voorbeelden lichtte zij toe dat mensenhandel lang niet altijd alleen plaatsvindt in de prostitutie. Andersom konden de aanwezigen aan het OM vragen om hulp bij het herkennen van de signalen.

Natasja van Collenburg gaf vanuit haar rol als informatie-officier van justitie meer inzicht in de gegevens waarover het OM beschikt en de mogelijkheden om informatie te delen met ketenpartners. Een onderwerp dat geregeld terugkomt in de driehoek en waarbij het belangrijk is om te weten waar ieders mogelijkheden en wensen liggen.

Kennis belangrijk voor samenwerking
Uiteindelijk hoopt parket Midden-Nederland door het ‘kijkje in de keuken’ te laten zien wat het OM allemaal doet en kan, maar ook waar de beperkingen liggen. Iets wat voor een goede samenwerking van groot belang is! Deze bijeenkomsten zijn daarom onderdeel van een reeks bijeenkomsten die het OM organiseert voor overheidspartners en andere belanghebbende partijen. Meer hierover in het artikel In gesprek met OM over rol strafrecht in de integrale samenwerking dat ingaat op een bijeenkomst met onder andere de Zorg- en veiligheidshuizen. Na de zomer volgt nog een bijeenkomst voor het justitieel netwerk.

 

Laatste berichten