Alles over de ontwikkelingen op het snijvlak van veiligheid en zorg

Veiligheid en Zorg
Veiligheid en Zorg
Ontwikkeling
Veiligheid en Zorg
Alles over de ontwikkelingen op het snijvlak van veiligheid en zorg

Jouw mening telt! Stem, voor je de rest van de nieuwsbrief leest, graag eerst op jouw favoriete thema voor een volgende kennissessie. Een link naar de poll vind je in het eerste artikel.  En lees daarna verder over de ontwikkelingen op het snijvlak van veiligheid en zorg. Zo zijn er regionale ontwikkelingen op het gebied van de Wet zorg en dwang en is er nieuws over een recente subsidieaanvraag voor het PGA-Lab, het lerend netwerk Veiligheid & Zorg Midden-Nederland!

Kennissessies 2022: jouw stem telt! 

Ook dit jaar organiseren we weer gloednieuwe kennissessies over thema’s op het snijvlak van veiligheid en Zorg. Welk onderwerp en welke vorm spreken jou het meest aan?

Laat jouw stem horen via deze poll

Om je geheugen een beetje op te frissen; in 2021 organiseerden we enkele webinars in het kader van ‘5 jaar PGA’. De onderwerpen liepen uiteen van huiselijk geweld, de WZD, strafrecht, ZSM en jongeren in de drugswereld. Klik hier om ze terug te kijken.


Regionale ontwikkelingen Wet zorg en dwang

De regionale werkgroep rondom de samenloop Wvggz en Wzd heeft nieuwe projectleiding, te weten Saskia Barfuss (projectleider VG-instelling Sherpa) en Aart Zoeteweij (bestuurder VG-instelling Philadelphia). De werkgroep richt zich op drie speerpunten: een bereikbaarheidsdienst bestaande uit Artsen Verstandelijke Gehandicaptenzorg om mee te denken met de GGZ crisisdiensten, voldoende passend aanbod en financieringen.

Stand van zaken rondom speerpunten
Ten aanzien van het eerste speerpunt geldt dat er is sinds 1 maart een bereikbaarheidsdienst is gestart. Crisisdiensten uit de regio’s Gooi en Vechtstreek en Utrecht kunnen 24/7 sparren met een bereikbaarheidsdienst van VG-artsen. Voor speerpunt twee geldt dat landelijk bekend is dat er (met name voor de zwaardere doelgroep) nog niet voldoende passend aanbod is. Vanuit Midden-Nederland blijven we casuïstiek escaleren naar het ministerie van VWS.  Aangaande speerpunt drie, financieringen, is nu helder dat het onder de Zorgverzekeringswet gaat vallen en níet onder de WMO.

Brief aan minister
De burgemeester van Utrecht heeft onlangs, in navolging van de brief van de Taskforce, een brief gestuurd naar minister voor langdurige zorg, Helder (VWS). Hierin vraagt burgemeester Dijksma nogmaals aandacht voor het probleem van het opnemen van mensen met een verstandelijke beperking zonder indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz).


PGA-Lab Midden-Nederland helpt bij op peil houden kennisniveau

De werkdruk in de PGA-aanpak is hoog. Ook is er veel verloop en daarmee kennisverlies.  Het gevolg is dat er in de praktijk weinig tijd overblijft om het kennisniveau op peil te houden en verder uit te bouwen. Dit onderstreept de noodzaak van een lerend netwerk. Het PGA-Lab moet hiervoor uitkomst bieden. Het is een veel gehoord geluid in de regio: in de PGA (zowel de lokale PGA als in de Zorg- en Veiligheidshuizen) werken we keihard om onnodig leed en recidive van onze inwoners beter te voorkomen. Dat lukt steeds beter en we leren met de dag meer op het snijvlak van zorg en veiligheid. Maar de werkdruk en het verloop zijn hierin remmende factoren. Het PGA-Lab, een learning community, moet de lokale PGA en de Zorg- en Veiligheidshuizen daarom een helpende hand bieden.

Samen leren, evalueren en doorontwikkelen
Het PGA-Lab wordt dé (virtuele) plek voor ‘op maat’ ondersteuning voor PGA-teams. Samen leren, evalueren en hun aanpak en vakmanschap doorontwikkelen zijn hierbij de uitgangspunten. Het PGA-Lab wordt hands-on gefaciliteerd door ervaringsdeskundigen, bureau RVS, het Lectoraat Kennisanalyse van Sociale Veiligheid Hogeschool Utrecht én door elkaar en is bestemd voor professionals die in gemeenten en Zorg- en veiligheidshuizen werken in de uitvoering van de PGA.
Wil je weten hoe het werkt? Lees dan verder

Hoe werkt het?
Op lokaal niveau  doorlopen gemeenten en Zorg- en Veiligheidshuizen een proces van zelfevaluatie. De PGA-teams stappen in op het moment dat zij wensen, benoemen hun lokale ontwikkelpunten, kiezen zélf waaraan zij willen werken en met welk tempo en intensiteit (jaar-ontwikkelplanning). Zij worden daarbij hands on vanuit het Lab gefaciliteerd waar nodig en wenselijk. Dus op maat gesneden, zowel voor beginnende of meer gevorderde en professionele teams.

Op regionaal niveau is er ondersteuning met een aanbod in dienst van de lokale ontwikkelvragen rondom de PGA. Zo investeren we gezamenlijk verder in kennis, attitude en vaardigheden op de gewenste thema’s, zoals het implementeren van ervaringskennis. Dat gebeurt bijvoorbeeld via het organiseren van thema-, netwerk- en casusleerbijeenkomsten, kruisbestuivingen tussen organisaties en rollenspellen met acteurs. Ook ontwikkelen we naar behoefte ondersteunende producten (trainingen, factsheets, tutorials etc.) en een snelle vraagbaakfunctie van waaruit kennis en ervaring van, door en voor het zorg- en veiligheidsnetwerk kan worden uitgewisseld. Op een manier dus waarmee het voor PGA-teams laagdrempelig, makkelijk en haalbaar wordt van elkaar te leren en gezamenlijk te kunnen zoeken naar oplossingen bij problemen. Wanneer veel teams willen werken aan hetzelfde ontwikkelpunt, krijgt dat een meer regionale en verbindende vorm. Heel gericht ondersteunen als PGA-teams specifiek lokaal ergens aan willen werken, organiseren we meer lokaal en hands on. We richten bovendien regionaal systeemleren in door vanuit patronen die professionals uit lokale casuïstiek ophalen, een ‘feedback-loop’ te maken naar beleid en bestuur zodat beleidsregels of werkwijzen kunnen worden aangepast.

Bij goedkeuring subsidieaanvraag is PGA-Lab in september gereed
Je kunt je voorstellen dat er extra middelen nodig zijn om zo’n PGA-Lab op te zetten en uit te voeren. Het ZonMw actieprogramma ‘Grip op Onbegrip’, domeinoverstijgend samenwerken, biedt de mogelijkheid om voor dit soort initiatieven een beroep te doen op een ontwikkelsubsidie. De afgelopen tijd is er dan ook vanuit de Taskforce en werkgroep Verbinding Veiligheid en Zorg en Hogeschool Utrecht hard gewerkt om de gezamenlijke wens in Midden-Nederland om te zetten in een dergelijke subsidieaanvraag die 12 april jl. is uiteindelijk is verzonden. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, hierover horen we eind juni meer, kunnen we per 1 september starten.

Duim je met ons mee?

 

Laatste berichten