Inventarisatie Veiligheidstrends 2022 nu beschikbaar

Inventarisatie Veiligheidstrends
George Spier
Inventarisatie Veiligheidstrends
Inventarisatie Veiligheidstrends 2022 nu beschikbaar


In deze inventarisatie zijn de belangrijkste veiligheidstrends in Midden-Nederland bij elkaar gebracht, gebaseerd op diverse trendrapportages en onderzoeken van overheid en wetenschap, kwalitatieve kennis van veiligheidsprofessionals in Midden-Nederland en diverse statistieke bronnen. De trendinventarisatie beschrijft de ontwikkelingen die naar verwachting de komende jaren directe of indirecte invloed hebben op de openbare orde en veiligheid in Midden-Nederland. Zoals bijvoorbeeld de recente gebeurtenissen in Oekraïne. Denk hierbij aan vluchtelingen met alle bijkomende uitdagingen zoals kwetsbaarheid voor mensenhandel, mogelijke cyberaanvallen, desinformatie etc.


Veiligheid in coalitieakkoorden
Met voorliggende inventarisatie willen we burgemeesters (en/of de onderhandelaars) helpen met de invulling van de veiligheidsparagraaf in de te sluiten coalitieakkoorden, aansluitend op de collegevorming en de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. De coalitieakkoorden vormen veelal de basis voor de IVP’s die in 2022 in veel gemeenten -al dan niet in basisteamverband- vernieuwd moeten worden. De veiligheidsprioriteiten van gemeenten, OM en politie vormen de basis voor de nieuw op te stellen Regionale Veiligheidsstrategie 2023-2026. U vindt de trendinventarisatie in de apothekerskast.