Advies Raad van State evenredigheidstoets Wet Damocles

- Georganiseerde ondermijdende criminaliteit - 
Welk effect heeft dit op de toepassing van de wet?
Artikel 13b Opiumwet, beter bekend als de Wet Damocles, biedt de burgemeester de mogelijkheid bestuursdwang toe te passen en woningen of publiektoegankelijke inrichtingen te sluiten als daar sprake is van drugshandel. Over woningsluitingen op grond van 13b Opiumwet zijn kritische geluiden te horen....

Zo ontbreekt vaak een onderbouwing van het doel van de sluiting of raakt een sluiting onschuldige burgers. Op verzoek van de Raad van State er twee Staadsraden is daarom in juli ‘21 een advies gepubliceerd over de evenredigheidstoets.

Juridische toelichting biedt meer inzicht

De juridisch adviseurs van RIEC Midden Nederland hebben de kern van het advies van de Staatsraden en de mogelijke gevolgen ervan voor de toepassing van de Wet Damocles overzichtelijk op een rijtje gezet (beschikbaar op de site van de Veiligheidscoalitie na inlog)

 

Gesloten pand (obv wet Damocles) en schade; wie is aansprakelijk?

Juridisch advies beschikbaar over praktische vraagstukken t.a.v. gesloten pand of woning

In het geval een burgemeester overgaat tot sluiting van een woning of pand, kan het voorkomen dat er gedurende de sluiting schade ontstaat. Bijvoorbeeld als een gesprongen waterleiding pas na enkele dagen wordt opgemerkt of als er ingebroken wordt. Als vervolgens de eigenaar de gemeente hiervoor aansprakelijk stelt, is de vraag of dat ook terecht is, zoals in onderstaand voorbeeld:   

Quote: Beleidsambtenaar veiligheid gemeente district West-Utrecht: “Enige tijd geleden heeft de burgemeester in onze gemeente een perceel - bestaande uit een woning en een bedrijfspand- gesloten voor de duur van een jaar. Tijdens de sluiting hebben in het bedrijfspand meerdere inbraakpogingen plaatsgevonden. En dat ondanks de camerabeveiliging. De eigenaar heeft de gemeente toen officieel aansprakelijk gesteld voor de ontstane schade omdat deze in zijn ogen een direct gevolg was van de sluiting. Ja, en dan vraag je je wel even af of dat terecht is. Want hadden die inbraken niet net zo goed kunnen plaatsvinden terwijl het pand nog in gebruik was?”

 Een tweede voorbeeld van een praktische vraag die zich voor kan doen na sluiting, is of de gemeente de eigenaar tijdens de sluitingsperiode toegang moet verlenen. Ook nu weer een voorbeeld uit de eerder genoemde perceelsluiting voor een jaar:

Beleidsambtenaar veiligheid: “Uiteraard krijg je als bewoner de gelegenheid om spullen mee te nemen; zeker als de sluiting voor een dergelijk lange periode geldt. En als het een gezin betreft
-wat in dit geval overigens gelukkig niet aan de orde was- kan het gebeuren dat je in alle consternatie dingen vergeet en op een later moment speelgoed of schoolboeken wil komen halen. Als gemeente gaan we er dan ook altijd in alle redelijkheid en billijkheid om met de vraag of iemand nog een keer toegang kan krijgen tot de gesloten woning. Maar de bewoner van dit pand maakte het wel erg bont. Toen hij voor zoveelste keer een verzoek indiende met als argument dat hij muizenvallen moest zetten, is het verzoek geweigerd.”

Memo juridisch adviseurs

De juridisch adviseurs van RIEC Midden-Nederland hebben het antwoord op deze vragen ook uiteengezet in een memo. Dit memo is na inlog te vinden in de apothekerskast van de Veiligheidscoalitie.