Alles over de afgelopen webinar, jongeren en drugscriminaliteit en meer

- Veiligheid & Zorg -
Webinar over Persoonsgerichte aanpak voor jongeren in de drugscriminaliteit gemist? Alvast een plekje bemachtigen voor de volgende? Wil je leren hoe de gemeente Almere jongeren probeert te behoeden voor criminaliteit? En wist je al dat het de Week tegen Kindermishandeling is? Pak even een kopje koffie en neem de tijd voor deze onderwerpen en meer in deze nieuwsbrief.


PGA 5 jaar: Webinar Persoonsgerichte aanpak voor jongeren in de drugscriminaliteit

Op 29 oktober jl. vond alweer de vijfde webinar plaats in het kader van ‘5 jaar PGA’. In deze webinar vertelden ketenmanager ZVHRU Karel van Duijvenbooden en PGA-experts van de gemeente Utrecht Matthijs Zwinkels en Khalid Elbaz over hun ervaringen in de ‘persoonsgerichte aanpak voor jongeren in de drugscriminaliteit’. Hoe maak je contact met iemand die eigenlijk niks wil? Welk perspectief plaats je tegenover snel geld verdienen? Er werden handige inzichten gedeeld en hele bruikbare praktische tips. Heb je deze gemist? Kijk de webinar dan hier terug.

Ben je trouwens benieuwd naar de volgende webinar in de jubileumreeks? Tipje van de sluier: 25 januari 2022 om 12.00 uur: een onderwerp op veler verzoek over de herziene samenwerking tussen PGA en ZSM én meer… Meld je hier alvast aan!


Onderzoek Huiselijk geweld en kindermishandeling

Onder de titel ‘Stay home, stay safe’ deed het NSCR de afgelopen periode onderzoek naar de mogelijke impact van de coronamaatregelen op huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland. Een bijzondere ontwikkeling is bijvoorbeeld te zien aan de kant van de meldingsbereidheid. Want hoewel volgens het NSCR professionals nog altijd de belangrijkste melders zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling, zijn burgers vanaf de eerste lockdown belangrijkere melders geworden dan voorheen. Lees hier meer over dit onderzoek en hou het vervolgonderzoek in de gaten. Die resultaten volgens in maart 2022.


Week tegen Kindermishandeling

Van 15 tot 21 november is het de week tegen Kindermishandeling. In dat kader graag ieders  aandacht voor de campagne en de toolkit van Veilig Thuis ‘Doorbreek JIJ de stilte?’. In de campagne vraagt Veilig Thuis aandacht voor kinderen die mishandeld, misbruikt of verwaarloosd worden en om ook anderen op te roepen om voor hen in actie te komen. Het materiaal wordt ook aangeboden aan nieuws- en actualiteitenmedia, mama/papa influencers, BN’ers, TV-zenders en bioscopen. Voel je vrij om de campagne te ondersteunen en verder uit te dragen in je organisatie of netwerk. De kant en klare campagnematerialen uit de toolkit maken dat heel eenvoudig!


'Uiteindelijk stellen die strepen niets voor'

Lees in dit artikel hoe in Almere ook ex-gedetineerden een steentje bijdragen om jongeren te behoeden voor criminaliteit. Via lessen op scholen ('Gestolen Tijd' van Stichting Surant) brengen de ervaringsdeskundigen hun verhaal bij de leerlingen.


Overige lees- en kijktips
  • Welkom in … Containerdorp. Interessante documentaire over de containerdorpen #SkaeveHuuse in Nederland (onder meer die van Utrecht en Hilversum komen voorbij).
  • Gezichten van een onzeker bestaan (door: Raad voor Volksgezondheid en Samenleving). De verhalen laten zien wat bestaansonzekerheid met mens en gezondheid doet en hoe moeizaam de weg hieruit in Nederland is. Goede inzichten voor professionals die werken op het snijvlak van zorg en veiligheid.
  • “Ja, nu hoor ik je weer… ” (door: Hogeschool Utrecht). Rapport inclusief factsheet en filmpje. In het onderzoek ‘Werken op afstand bij de reclassering’ is gekeken hoe reclasseringswerkers en reclasseringscliënten online (begeleidings)gesprekken ervaren. Biedt ook inzichten voor bijvoorbeeld ggz en sociaal domein. Nu de coronamaatregelen nog aanhouden biedt dit rapport relevante informatie.
  • Minder korte detenties en meer betekenisvolle sancties (door: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming). Bijna driekwart van alle detenties duurt korter dan drie maanden. Korte detenties zijn maar zelden effectief. De mogelijkheden voor gedragsverandering en re-integratie zijn zeer beperkt. Ook kan korte detentie tot detentieschade leiden, door het (mogelijke) verlies van een baan, inkomen, huisvesting en het stigma van verblijf in een justitiële inrichting voor de justitiabele en diens omgeving. Bovendien is het recidiverisico na detentie hoog en zijn detenties duur in vergelijking met alternatieven. Alternatieven zoals voorwaardelijke sancties met op de persoon toegesneden voorwaarden en bijvoorbeeld samen met elektronische detentie (enkelband). De RSJ is van mening dat het aantal korte detenties moet worden teruggedrongen. De samenleving is gebaat bij effectieve strafrechtspleging met een maatschappelijke meerwaarde.